Specialieji klavišai

Privalumas: reali darbo aplinka

Praktikos atliekamos Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Praktikos vietos užtikrinamos kiekvienam studentui.

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai gali vykti dalinėms studijoms ar praktikai į Švediją, Turkiją, Ispaniją.

Karjeros galimybės

Galėsite dirbti auklėtojais ar priešmokyklinės grupės pedagogais visų tipų valstybinėse ir/ar privačiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijose bei globos namuose su vaikais nuo gimimo iki 6–7 metų amžiaus, steigti ikimokyklines įstaigas ir kurti darbo vietas.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti Lietuvos edukologijos universitete, Klaipėdos universitete, Aleksandro Stulginskio universitete ir kitose aukštosiose mokyklose.

Vieta studijų krypčių reitinge

2018–2019 metų kolegijų studijų krypčių reitinge užimama 2 vieta.

Studijų krypties grupė: Ugdymo mokslai

Studijų kryptis: Pedagogika

Studijų forma: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)

Kalbos, kuriomis dėstoma: lietuvių

Organizuoja: Menų ir ugdymo fakultetas

Kvalifikacinis laipsnis: Ugdymo mokslų profesinis bakalauras, pedagogo kvalifikacija

Neformalusis ugdymas, kuriuo siekiama padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius bei pažintinius poreikius.

1 semestras
Kreditai (ECTS)
Ugdymo filosofija
3
Profesinė užsienio kalba 1
3
Profesinės kalbos kultūra ir retorika
3
Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika
9
Vaikų kalbinės komunikacijos ugdymas
6
Vaiko sveikata
3
Informacijos ir komunikacijos technologijos
3
2 semestras
Kreditai (ECTS)
Profesinė užsienio kalba 2
3
Pedagoginė psichologija
3
Edukologijos pagrindai
6
Stebėjimo praktika
3
Vaikų dailė ir technologijos 1
6
Muzikinis ugdymas 1
6
Meninių projektų valdymas / Renginių organizavimas
3
3 semestras
Kreditai (ECTS)
Profesinė užsienio kalba 3
3
Raidos ir ypatingo vaiko psichologija
6
Pedagoginė praktika 1
6
Ugdymas drama 1
3
Vaikų dailė ir technologijos 2
6
Muzikinis ugdymas 2
3
Dekoratyvinės plastikos eksperimentai / Fotografija ir medijos
3
4 semestras
Kreditai (ECTS)
Ugdymo tyrimų pagrindai
6
Pedagoginė praktika 2
6
Matematikos pažinimas ir žaidimai
6
Aplinkos pažinimas ir socializacija
3
Ugdymas ir drama 2
3
Socialinė šeimos pedagogika
3
Kalbų studijos 1 / Karjeros planavimas ir pasiekimų aplanko (portfolio) formavimas
3
5 semestras
Kreditai (ECTS)
Specialioji pedagogika ir įtraukusis ugdymas
6
Pedagoginė praktika 3
6
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas
3
Vaikų literatūra ir tautosaka
3
Fizinio aktyvumo ugdymas
6
Švietimo vadyba
3
Kalbų studijos 2 / Etninė kultūra ir multikultūriškumas
3
6 semestras
Kreditai (ECTS)
Teisės pagrindai
3
Savarankiška pedagoginė praktika
9
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklos organizavimas
3
Žmogaus sauga
3
Profesinis etiketas / Etiketo pagrindai
3
Baigiamasis darbas
9

Fizinis aktyvumas 1–4 semestras

Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsi

 • kvalifikuotai globoti ir ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus įvairiose ugdymo institucijose;
 • atpažinti esminius ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko poreikius ir individualizuoti jų tenkinimo būdus;
 • individualizuoti ir integruoti ugdymo turinį;
 • kurti vaiko fizines ir psichines galias stimuliuojančią aplinką ir pan.

Studijų programa

Brandos ir stojamieji egzaminai

Svertiniai koeficientai

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
  0,4
 2. Matematika arba informacinės technologijos*
  0,2
 3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1, 2 ir 4
  0,2
 4. Istorija
  0,2

Nuomonės

Rūta Anglickienė

Absolventė

Informacija

Rodyti naujienas iš

N
Konferencija apie ikimokyklinio ir meninio ugdymo pokyčių galimybes ir ateities perspektyvas
2018 12 gruodžio

Konferencija apie ikimokyklinio ir meninio ugdymo pokyčių galimybes ir ateities perspektyvas

Technologijų amžiuje keičiasi ne tik žmonių komunikacijos priemonės, bet ir mąstymas. Žmogaus smegenys evoliucionuoja ir prisitaiko prie sparčiai kintančio pasaulio, todėl turi keistis irmo...

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

 • Priėmimas: (8 37) 32 11 11
 • Raštinė: (8 37) 35 23 24
 • Faksas: (8 37) 75 11 35