Specialieji klavišai

Klausk studento

Studentas – Simas Brazinskas

Kontaktai

Privalumas: reali darbo aplinka

Į studentų poreikius orientuotos studijos, grindžiamos konkrečia praktine veikla, susijusia su naujausių technologijų matavimo, skenavimo įrangos ir specializuotų programinių GIS, CAD įrangų panaudojimu. Praktinės užduotys įgyvendinamos organizuojant grupinį darbą, sprendžiant įvairias problemas, panaudojant jau turimus praktinius įgūdžius ir atliekant mokslinius tyrimus, skatinančius profesinį mąstymą bei gebėjimą racionaliai taikyti teorines žinias realybėje.

Privalumas: praktika

Praktikos atliekamos specializuotose kolegijos laboratorijose, mokomajame geodezijos poligone, VĮ „Registrų centras“, Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Aplinkos ministerijos, miestų savivaldybėms priklausančiuose urbanistikos skyriuose, erdvinius duomenis valdančiose institucijose, verslo sektoriaus įmonėse ir mažosiose bendrijose, užsiimančiose geodezijos, inžinerijos ir su statybomis susijusiomis veiklomis, nekilnojamojo turto kadastro tvarkymu bei teritorijų planavimo dokumentų sprendinių rengimu.

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai vyksta dalinėms studijoms ir / arba praktikai į Slovakiją, Lenkiją, Ispaniją, Latviją, Turkiją bei kitas Europos šalis.

Privalumas: specializacijos

Būsimieji specialistai gali rinktis vieną iš dviejų specializacijų – taikomąją geodeziją arba nekilnojamojo turto kadastrą.

Karjeros galimybės

Absolventai gali dirbti inžinieriais-geodezininkais, matininkais, teritorijų planavimo dokumentų rengėjais įvairiose valstybinėse ir privačiose geodezijos, kartografijos ir kadastro darbus atliekančiose įmonėse; projektavimo, inžinerinio tyrinėjimo, statybos firmose; Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Aplinkos ministerijos; miestų savivaldybėse; nekilnojamojo turto agentūrose; hipotekos įstaigose; geoinformacinių sistemų technologijų, nuotolinius tyrimus vykdančiose organizacijose. Absolventai profesinės veiklos vystymui gali steigti individualias įmones, akcines bendroves.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete (Vilnius TECH) ir kitose aukštosiose mokyklose.

Vieta studijų krypčių reitinge

2023 m. sudarytame kolegijų studijų krypčių reitinge užimama 1 vieta.

Medicinos fakultetas (III rūmai)

Kaunas 44295, Lietuva

Kauno kolegijos administracija
Verslo fakultetas
Technologijų fakultetas

Kaunas 50468, Lietuva

Verslo fakultetas

Kaunas 44240, Lietuva

Menų ir ugdymo fakultetas

Kaunas 44259, Lietuva

Medicinos fakultetas (I rūmai)

Kaunas 44162, Lietuva

Medicinos fakultetas (II rūmai)

Kaunas 44280, Lietuva

Technologijų fakultetas

Kaunas 50387, Lietuva

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

  • + 370 37 35 23 24
  • + 370 600 50 275