Specialieji klavišai

Klausk studento

Studentas – Simas Brazinskas

Kontaktai

Privalumas: reali darbo aplinka

Į studentų poreikius orientuotos studijos, grindžiamos konkrečia praktine veikla, susijusia su naujausių technologijų matavimo, skenavimo įrangos ir specializuotų programinių GIS, CAD įrangų panaudojimu. Praktinės užduotys įgyvendinamos organizuojant grupinį darbą, sprendžiant įvairias problemas, panaudojant jau turimus praktinius įgūdžius ir atliekant mokslinius tyrimus, skatinančius profesinį mąstymą bei gebėjimą racionaliai taikyti teorines žinias realybėje.

Privalumas: praktika

Praktikos atliekamos specializuotose kolegijos laboratorijose, mokomajame geodezijos poligone, VĮ „Registrų centras“, Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Aplinkos ministerijos, miestų savivaldybėms priklausančiuose urbanistikos skyriuose, erdvinius duomenis valdančiose institucijose, verslo sektoriaus įmonėse ir mažosiose bendrijose, užsiimančiose geodezijos, inžinerijos ir su statybomis susijusiomis veiklomis, nekilnojamojo turto kadastro tvarkymu bei teritorijų planavimo dokumentų sprendinių rengimu.

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai vyksta dalinėms studijoms ir / arba praktikai į Slovakiją, Lenkiją, Ispaniją, Latviją, Turkiją bei kitas Europos šalis.

Privalumas: specializacijos

Būsimieji specialistai gali rinktis vieną iš dviejų specializacijų – taikomąją geodeziją arba nekilnojamojo turto kadastrą.

Karjeros galimybės

Absolventai gali dirbti inžinieriais-geodezininkais, matininkais, teritorijų planavimo dokumentų rengėjais įvairiose valstybinėse ir privačiose geodezijos, kartografijos ir kadastro darbus atliekančiose įmonėse; projektavimo, inžinerinio tyrinėjimo, statybos firmose; Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Aplinkos ministerijos; miestų savivaldybėse; nekilnojamojo turto agentūrose; hipotekos įstaigose; geoinformacinių sistemų technologijų, nuotolinius tyrimus vykdančiose organizacijose. Absolventai profesinės veiklos vystymui gali steigti individualias įmones, akcines bendroves.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete (Vilnius TECH) ir kitose aukštosiose mokyklose.

Vieta studijų krypčių reitinge

2023 m. sudarytame kolegijų studijų krypčių reitinge užimama 1 vieta.

Nuomonės

Ilona Urbanavičienė

Katedros atstovė

Valdas Urbanavičius

Katedros atstovas

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811