Specialieji klavišai

Klausk studento

Studentė – Ema Veikalaitė

Kontaktai

Privalumas: reali darbo aplinka

Profesinės veiklos praktikos  atliekamos dietisto paslaugas teikiančiose visų lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų sveikatos priežiūrą, krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemos sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės globos, rūpybos, ugdymo institucijose, kūno kultūros ir sporto centruose, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo, privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, valstybinėse ir privačiose maitinimosi, visuomenės sveikatos priežiūros institucijose ir kt., priklausomai nuo profesinės veiklos praktikos pobūdžio, vadovaujant praktikos vadovui (mentoriui) ir konsultuojant praktikos vadovui dėstytojui.

Privalumas: gebėjimas konsultuoti

Dietistas, įgijęs medicininių ir maisto ruošimo žinių, gebės vykdyti maitinimo ir maitinimosi priežiūrą, sudaryti maitinimo programas, konsultuoti ir teikti tinkamos mitybos rekomendacijas įvairaus amžiaus žmonių grupėms, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę, socialinę ir kultūrinę aplinką.

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai skatinami įgyti tarptautinės patirties, renkantis dalines studijas ar praktiką užsienyje pagal studentų mainų programas. Dažniausiai studentai išnaudoja galimybes išvykti į Ispanijos, Portugalijos, Italijos, Belgijos, Nyderlandų, Turkijos, Estijos, Bulgarijos įstaigas ar aukštąsias mokyklas.

Karjeros galimybės

Absolventai galės dirbti pirminio, antrinio, tretinio lygio asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, sanatorinio gydymo įstaigose, atliekančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų sveikatos priežiūrą ir reabilitaciją, įvairaus amžiaus sveikų ir neįgalių žmonių socialinės globos, rūpybos, ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo institucijose, krašto apsaugos, vidaus reikalų sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kūno kultūros ir sporto centruose, privačiose asmens sveikatos priežiūros maitinimosi institucijose, valstybinėse ir privačiose viešojo maitinimo įstaigose.

Studijų tęstinumas

Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas Lietuvos (LSMU – Maisto mokslas, Visuomenės sveikatos vadyba, Gyvensenos medicina, Taikomoji visuomenės sveikata; LSU – Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata, KTU – Maisto mokslas ir mityba, KU – papildoma ir alternatyvioji medicina, Visuomenės sveikatos ugdymas, VU – Visuomenės sveikata) ar užsienio universitetuose.

Vieta studijų krypčių reitinge

2018–2023 metų kolegijų studijų krypčių reitinge užimama 2 vieta.

Studijų programa

Brandos ir stojamieji egzaminai

Svertiniai koeficientai

Dietetika
 1. Biologija
  0,4
 2. Chemija arba matematika, arba informacinės technologijos arba fizika*
  0,2
 3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1, 2 ir 4*
  0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
  0,2

Nuomonės

Vilma Kriaučionienė

Dėstytoja

Agnė Kungytė

Absolventė

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

 • + 370 37 35 23 24
 • + 370 620 52 041