Specialieji klavišai

Privalumas: reali darbo aplinka

Studentai praktikuosis įstaigose, kuriose dirba dietistai. Praktikos bus atliekamos sveikatos priežiūros, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo, krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemos, socialinės globos, rūpybos, ugdymo institucijose, kūno kultūros ir sporto centruose ir kitose organizacijose, kuriose yra vykdoma maitinimo ir maitinimosi priežiūra. Studentai ugdys dietistų gebėjimus suvokti kompleksinį ryšį tarp žmogaus, aplinkos ir maisto.

Privalumas: gebėjimas konsultuoti

Dietistas, įgijęs medicininių ir maisto ruošimo žinių, gebės vykdyti maitinimo ir maitinimosi priežiūrą, sudaryti maitinimo programas, konsultuoti ir teikti tinkamos mitybos rekomendacijas įvairaus amžiaus žmonių grupėms, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę, socialinę ir kultūrinę aplinką.

Karjeros galimybės

Absolventai galės dirbti pirminio, antrinio, tretinio lygio asmens ir visuomenės, sveikatos priežiūros ir sanatorinio gydymo įstaigose, atliekančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų sveikatos priežiūrą ir reabilitaciją, įvairaus amžiaus sveikų ir neįgalių žmonių socialinės globos, rūpybos, ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo institucijose, krašto apsaugos, vidaus reikalų sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kūno kultūros ir sporto centruose, privačiose asmens sveikatos priežiūros maitinimosi institucijose, valstybinėse ir privačiose viešojo maitinimo įstaigose.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas galės tęsti Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Kauno technologijos universitete, užsienio aukštosiose mokyklose: Gothenburgo universitete (Švedija), Hohenheim universitete (Vokietija), Hertfordshire universitete (Didžioji Britanija).

Vieta studijų krypčių reitinge

2018–2019 metų kolegijų studijų krypčių reitinge užimama 2 vieta.

Studijų krypties grupė: Sveikatos mokslai

Studijų kryptis: Mityba

Studijų forma: nuolatinė (3 metai)

Kalbos, kuriomis dėstoma: lietuvių

Organizuoja: Medicinos fakultetas

Kvalifikacinis laipsnis: Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, dietisto kvalifikacija

Dietetika – studijų programa, skirta asmenims, siekiantiems tapti dietistais. Dietistas – sveikatos priežiūros specialistas, įgijęs dietisto profesinę kvalifikaciją.

1 semestras
Kreditai (ECTS)
Užsienio kalba
6
Maisto chemija
3
Profesinė etika
3
Profesinės kalbos kultūra
3
Socialinė psichologija
3
Anatomija ir fiziologija
6
Žmogaus raida ir sveikata
6
2 semestras
Kreditai (ECTS)
Mitybos pagrindai
3
Informacinės technologijos
3
Bendroji patologija
6
Maisto sauga ir kokybė
6
Mikrobiologijos pagrindai
3
Specialios maitinimo technologijos
6
Maitinimo ir maitinimosi vertinimo profesinės veiklos praktika
3
3 semestras
Kreditai (ECTS)
Klinikinės biochemijos ir imunologijos pagrindai
3
Maisto ruošimo technologija I
6
Dietologijos pagrindai I
6
Visuomenės sveikata
6
Maitinimo ir maitinimosi organizavimas
3
Teisė
3
Laisvai pasirenkami dalykas
6
4 semestras
Kreditai (ECTS)
Filosofijos pagrindai
3
Maisto ruošimo technologija II
3
Dietologijos pagrindai II
3
Taikomųjų tyrimų metodologija
3
Dietinio maisto gamybos praktika
6
Aprūpinimo maistu profesinės veiklos praktika
9
Laisvai pasirenkami dalykas
3
5 semestras
Kreditai (ECTS)
Pirmoji medicinos pagalba
3
Sveiko ir sergančio vaiko mityba
6
Edukologijos pagrindai
3
Įmonių ir individualios veiklos organizavimas
6
Sveikatos ugdymas bendruomenėje
6
Farmakologija
3
Laisvai pasirenkamas dalykas
3
6 semestras
Kreditai (ECTS)
Aplinkos ir darbuotojų sauga
3
Maitinimo ir maitinimosi priežiūros profesinės veiklos praktika
15
Kvalifikacinis egzaminas
3
Baigiamasis darbas
9

Fizinis aktyvumas 1–4 semestras

Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsi

 • parengti maitinimo ir maitinimosi planą, vadovaujantis maisto, jo tvarkymo, maitinimo reikalavimais, sveikos mitybos rekomendacijomis;
 • vertinti potencialius maisto saugos rizikos veiksnius patiekalų gamybos ir pateikimo vartotojui metu bei parinkti šių veiksnių valdymo priemones.

Studijų programa

Brandos ir stojamieji egzaminai

Svertiniai koeficientai

Dietetika
 1. Biologija
  0,4
 2. Chemija arba matematika*
  0,2
 3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1, 2 ir 4*
  0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
  0,2

Nuomonės

Vilma Kriaučionienė

Dėstytoja

Agnė Kungytė

Absolventė

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

 • Priėmimas: (8 37) 32 11 11
 • Raštinė: (8 37) 35 23 24
 • Faksas: (8 37) 75 11 35