Pretenduojant į Menų akademijos studijų programas

Stojant į meno studijų srities programas laikomas stojamasis egzaminas. Stojamojo egzamino organizavimo tikslas – patikrinti ir įvertinti stojančiųjų meninius gebėjimus ir įgūdžius.

Egzamino užduotys. Stojamojo egzamino metu yra atliekamos užduotys, kurios skiriasi priklausomai nuo to, į kokią studijų programą pageidaujama stoti. Informaciją apie stojamųjų egzaminų užduotis, vertinimo sistemą ir kt. rasite čia.

Išsamiau susipažinti su stojamaisiais egzaminais į Dizaino studijų krypties programas (Dizainą; Mados dizainą; Įvaizdžio dizainą) galite čia:

Išsamiau susipažinti su stojamaisiais egzaminais į Medijų meno programas (Fotografija) galite čia:

Išsamiau susipažinti su stojamaisiais egzaminais į Dailės, o taip pat Meno objektų restauravimo programas (Stiklas, keramika, oda, tekstilės menas; Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas) programas galite čia:

Egzamino vertinimas. Stojamojo egzamino užduočių įgyvendinimas yra vertinamas 100 balų sistemoje. Kadangi menų studijų krypčių grupės studijų programose brandos atestato įvertinimai į konkursinį balą nėra skaičiuojami, juos pakeičia stojamojo egzamino įvertinimas, kurio svertinis koeficientas yra 1.

Parengiamieji kursai/ konsultacijos. Dėl mokamų parengiamųjų kursų Piešimas+Tapyba+Kompozicija Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete, teiraukitės:

A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas
tel.: (8-37) 32 28 19,
el. paštas: gita.mykolaityte@go.kauko.lt

Pretenduojant į Pedagogikos katedros studijų programas

Stojant į Ikimokyklinio ugdymo ir Socialinės pedagogikos studijų programas vyksta motyvacinis pokalbis. Stojantieji, nedalyvavę motyvaciniame pokalbyje, negali dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamas studijų vietas.

Egzamino užduotys. Motyvacijos įvertinimo turinį ir vykdymo tvarką tvirtina švietimo ir mokslo ministras;

Egzamino vertinimas.  Motyvacinis pokalbis  privalomas visiems stojantiesiems. Vertinama „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Konkurse dalyvauja tik gavę motyvacinio pokalbio įvertinimą „įskaityta“.

Egzamino vieta. Aukštosiose mokyklose, turinčiose teisę vykdyti motyvacinį pokalbį. Konkretus adresas nurodomas (ar pasirenkamas iš pateikto sąrašo) pildant prašymą.

Egzamino data. Konkreti data ir laikas nurodomi pildant prašymą.