Pretenduojant į Menų akademijos studijų programas

Stojant į meno studijų srities programas laikomas stojamasis egzaminas. Stojamojo egzamino organizavimo tikslas – patikrinti ir įvertinti stojančiųjų meninius gebėjimus ir įgūdžius.

Egzamino užduotys. Stojamojo egzamino metu yra atliekamos užduotys, kurios skiriasi priklausomai nuo to, į kokią studijų programą pageidaujama stoti. Informaciją apie stojamųjų egzaminų užduotis, vertinimo sistemą ir kt. rasite čia.

Egzamino vertinimas. Stojamojo egzamino užduočių įgyvendinimas yra vertinamas 100 balų sistemoje. Kadangi menų studijų krypčių grupės studijų programose brandos atestato įvertinimai į konkursinį balą nėra skaičiuojami, juos pakeičia stojamojo egzamino įvertinimas, kurio svertinis koeficientas yra 1.

Egzaminų vieta ir data.

Stojamieji egzaminai į DizainoĮvaizdžio dizaino ir Mados dizaino studijų programas bus vykdomi liepos 20-24 d.* Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje
Stojamieji egzaminai į Stiklo, keramikos, odos, tekstilės meno ir Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo studijų programas bus vykdomi rugpjūčio 11-12 d.* Kauno kolegijoje.
Stojamieji egzaminai į Fotografijos studijų programą bus vykdomi liepos 29-31 d.* Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje.
*tiksli stojamojo egzamino data ir laikas bus pateiktas registruojantis LAMA BPO sistemoje.

Parengiamieji kursai/ konsultacijos. Dėl parengiamųjų mokamų kursų Piešimas+Tapyba+Kompozicija Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete, teiraukitės:

A. Mackevičiaus g-vė 27, LT- Kaunas,
tel.: (8-37) 32 28 19,
el. paštas: gita.mykolaityte@go.kauko.lt

Pretenduojant į Pedagogikos katedros studijų programas

Stojant į Ikimokyklinio ugdymo ir Socialinės pedagogikos studijų programas laikomas  motyvacinis testas. Stojantieji, nelaikę motyvacinio testo, negali dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamas studijų vietas.

Egzamino užduotys. Motyvacijos įvertinimo turinį ir vykdymo tvarką tvirtina švietimo ir mokslo ministras;

Egzamino vertinimas.  Motyvacijos patikrinimo testas privalomas visiems stojantiesiems. Vertinama „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Konkurse dalyvauja tik gave testo įvertinimą „įskaityta“.

Egzamino vieta. Aukštosiose mokyklose, turinčiose teisę vykdyti motyvacinį testą .  Konkretus adresas nurodomas (ar pasirenkamas iš pateikto sąrašo) pildant prašymą.

Egzamino data. Konkreti data ir laikas nurodomi pildant prašymą.