Stojant į meno studijų srities programas laikomas stojamasis egzaminas. Stojamojo egzamino organizavimo tikslas – patikrinti ir įvertinti stojančiųjų meninius gebėjimus ir įgūdžius.

Egzamino užduotys. Stojamojo egzamino metu yra atliekamos užduotys, kurios skiriasi priklausomai nuo to, į kokią studijų programą pageidaujama stoti. Informaciją apie stojamųjų egzaminų užduotis, vertinimo sistemą ir kt. rasite čia:

Išsamiau susipažinti su stojamaisiais egzaminais į Dizaino studijų krypties programas (Dizainą; Mados dizainą; Įvaizdžio dizainą) galite čia:

Išsamiau susipažinti su stojamaisiais egzaminais į Medijų meno studijų krypties programas (Fotografija) galite čia:

Išsamiau susipažinti su stojamaisiais egzaminais į Dailės studijų krypties (Objektinis menas), o taip pat Meno objektų restauravimo studijų krypties (Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas) programas galite čia:

Egzamino vertinimas. Stojamojo egzamino užduočių įgyvendinimas yra vertinamas 100 balų sistemoje. Kadangi menų studijų krypčių grupės studijų programose brandos atestato įvertinimai į konkursinį balą nėra skaičiuojami, juos pakeičia stojamojo egzamino įvertinimas, kurio svertinis koeficientas yra 1.

Parengiamieji kursai/ konsultacijos. Dėl mokamų parengiamųjų kursų Piešimas+Tapyba+Kompozicija Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete, teiraukitės:

A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas
tel.: + 370 37 32 28 19,
el. paštas: gita.mykolaityte@go.kauko.lt