VšĮ Kauno kolegijos (toliau – Kolegija) taryba skelbia viešą konkursą Kolegijos direktoriaus pareigoms užimti.

Direktoriaus statusas, atliekamos funkcijos ir keliami reikalavimai nustatyti Kolegijos statuto 79–84 punktuose.

Kadencijos trukmė – 5 metai.

Pareiginė alga apskaičiuojama pagal pareiginės algos koeficientą, kurio dydžio intervalas 30–44 (t. y. bruto nuo 5580 Eur iki 8184 Eur).

Reikalavimai pretendentams:

 1. mokslo arba meno daktaro laipsnis arba yra pripažintas menininkas;
 2. vienos iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) mokėjimas, privalumą teikiant anglų kalbos mokėjimui (ne žemesniu kaip B2 lygiu);
 3. valstybinės lietuvių kalbos mokėjimas (jei pretendentui lietuvių kalba yra gimtoji kalba, laikoma, kad pretendentas šią kalbą moka; jeigu lietuvių kalba nėra gimtoji – lietuvių kalbos mokėjimas III kategorijos lygiu);
 4. ne mažesnė kaip 5 metų pedagoginė patirtis aukštojoje mokykloje;
 5. ne mažesnė kaip 5 metų vadybinė patirtis aukštojoje mokykloje;
 6. turi tenkinti nepriekaištingos reputacijos kriterijų, nustatytą Mokslo ir studijų įstatyme.

Pretenduoti į direktoriaus pareigas negali asmuo, kuris:

 1. yra Kolegijos Tarybos narys;
 2. dvi kadencijas iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra, iki vykdomų rinkimų ėjo Kolegijos direktoriaus pareigas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą dalyvauti viešame konkurse direktoriaus pareigoms eiti (Kauno kolegijos direktoriaus rinkimų tvarkos aprašo 1 priedas*);
 2. sutikimą dėl asmens duomenų paskelbimo viešai, organizuojant ir vykdant direktoriaus rinkimus (Kauno kolegijos direktoriaus rinkimų tvarkos aprašo 2 priedas*);
 3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento(-ų) kopiją(-as); 
 5. suteiktą mokslo (meno) laipsnį arba pripažinto menininko statusą patvirtinančio(-ių) dokumento(-ų) kopiją(-as); 
 6. užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu kaip B2 lygiu patvirtinančio galiojančio sertifikuoto pažymėjimo kopiją; 
 7. lietuvių kalbos mokėjimą III kategorijos lygiu patvirtinančio galiojančio sertifikuoto pažymėjimo kopiją, jeigu gimtoji kalba nėra lietuvių kalba; 
 8. dokumentus, įrodančius pedagoginę ir vadybinę patirtį aukštojoje mokykloje;
 9. nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo deklaraciją (Kauno kolegijos direktoriaus rinkimų tvarkos aprašo 3 priedas*);
 10. pretendento duomenų anketą pagal Tarybos patvirtintą formą (Kauno kolegijos direktoriaus rinkimų tvarkos aprašo 4 priedas*);
 11. veiklos Kolegijoje programą artimiausiems 5 metams (rekomenduojama apimtis – ne mažiau kaip 1500 žodžių);
 12. kitus dokumentus, kuriuos, pretendento nuomone, tikslinga pateikti. 

*Kauno kolegijos direktoriaus rinkimų tvarkos aprašą ir jo priedus parsisiųsti galite čia

Dokumentai gali būti pateikti asmeniškai, išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu arba per pasiuntinių paslaugų teikėją Kolegijos Žmogiškųjų tarnybai (adresu Pramonės pr. 20, 1-067 kab., 1-026 kab., 50468 Kaunas, el. pašto adresas personalas@go.kauko.lt.). Būtina nurodyti, kad dokumentai teikiami, siekiant dalyvauti Kolegijos direktoriaus rinkimuose. Dokumentus teikiant elektroniniu paštu, skelbimo 1, 2, 9-11 punktuose nurodyti dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Skelbimo 3–7 punktuose nurodytų dokumentų kopijos, turi būti patvirtintos notaro arba pretendentas ne vėliau kaip iki skelbime apie konkursą nurodytos dokumentų pateikimo datos Žmogiškųjų išteklių tarnybai turi pristatyti dokumentų originalus. 

Dokumentai privalo būti pateikti iki 2023 m. kovo 27 d. 13 val. (tiek pristatyti asmeniškai, tiek išsiųsti registruotu paštu, per paslaugų teikėją ar elektroniniu paštu).

Išsamesnė informacija apie viešąjį konkursą teikiama darbo dienomis 9–15 val. telefonu  8 (37) 75 11 33, mob. tel. 8 (686) 95757, 8 (609) 96152,  el. paštu jurate.zmitruleviciene@go.kauko.lt., neringa.lisina@go.kauko.lt