Kauno kolegija skelbia viešą konkursą dėstytojų pareigoms užimti.

Konkursinių vietų sąrašas:

Medicinos fakultetas

Technologijų fakultetas

Verslo fakultetas

Menų ir ugdymo fakultetas

Dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas

Pretendentai pareigoms eiti iki konkurso skelbime nustatytos datos Žmogiškųjų išteklių tarnybai tiesiogiai arba siunčiant registruotu laišku pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą direktoriaus vardu leisti dalyvauti konkurse; (PRAŠYMAS)
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją, patvirtintą notaro, jei siunčiama registruotu paštu);
  3. gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą; (CV)
  4. atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams suvestinę; (DOCENTAS) (DOCENTAS_MENŲ)  (LEKTORIUS)   
  5. išsilavinimą patvirtinantį(-čius) dokumentą(-us) (kai jų nėra Žmogiškųjų išteklių tarnyboje saugomoje pretendento asmens byloje; jei siunčiama registruotu paštu – šių dokumentų kopijas, patvirtintas notaro);
  6. per pastaruosius 5 metus paskelbtų mokslo, užsakomųjų, metodinių darbų sąrašą (išoriniams pretendentams: jeigu išleista spausdinta knyga, pateikti jos antraštinių lapų, įvado ir turinio kopijas (posėdžio metu galima pateikti originalą peržiūrai, kuris po posėdžio grąžinamas pretendentui); jeigu el. knyga – pateikti jos antraštinius lapus, įvadą ir turinį bei nuorodą internete; jeigu straipsnis – jo kopiją ir leidinio, kuriame jis publikuotas, antraštinių lapų bei turinio kopijas). Kauno kolegijos darbuotojams metodinės, mokslinės ir meninės veiklos rezultatams įrodyti turi būti pateikiamas publikacijų ir meninės veiklos rezultatų sąrašas, patvirtintas Bibliotekos atstovo parašu;
  7. motyvacinį laišką, nurodant veiklos gaires 5 metų kadencijai (iki 1 psl.);
  8. kitus dokumentus, įrodančius mokslinę, pedagoginę veiklą arba kvalifikaciją (pretendento nuožiūra).

Pretendentų pareigoms užimti dokumentai priimami Kauno kolegijos Žmogiškųjų išteklių tarnyboje (Pramonės pr. 20, Kaunas, 1-067 kab. ir 1-026 kab.)  darbo dienomis nuo 9.00 iki 14.00 val. (pietų pertrauka 12.00 iki 12.30 val.). Telefonai pasiteirauti: (8 37) 75 11 33, (8 37) 47 87 76.

Dėl paskelbto karantino dokumentų priėmimo laiką prašome susiderinti iš anksto el.paštu personalas@go.kauko.lt

Dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2021-05-21 (imtinai) 14 val.

Dėstytojų konkurso komisijos posėdžiai numatomi nuo 2021-06-15 iki 2021-06-28.

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ir saugomi ne ilgiau nei reikalinga tinkamam konkurso organizavimui ir vykdymui užtikrinti.