Rugpjūčio 26 d.

10 val.

Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas (A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas)

Rugpjūčio 26 d. 10 val. Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete (A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas) vyks tiesioginis priėmimas į Menų akademijos studijų programas, skirtas tik tiems stojantiesiems, kurie pageidauja studijuoti savo lėšomis. Tiesioginis priėmimas skelbiamas į šias menų srities studijų programas:

Tiesioginio priėmimo metu yra vertinamas stojančiojo kūrybinių darbų aplankas (portfolio) ir vyksta motyvacinis pokalbis, kurio metu aiškinamasi stojančiojo stojimo motyvai ir lūkesčiai, stojantysis atsako į komisijos pateikiamus klausimus.

Atvykusieji į tiesioginį priėmimą turi pateikti šiuos dokumentus ir paprastas kopijas:
    • Asmens tapatybės kortelė arba pasas;
    • Asmens fotonuotrauka;
    • Brandos atestatas ir jo priedai arba kiti vidurinį išsilavinimą liudijantys dokumentai arba notaro patvirtinti jų nuorašai;
    • Dokumentas, patvirtinantis pavardės pakeitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
    • Kvitas apie sumokėtą registracijos mokestį.

Registracijos mokestis – 45€. Kauno kolegijos įmokų rekvizitai

Stojantieji tiesioginio priėmimo metu į Menų akademijos studijų programas turi užsiregistruoti jiems patogiausiu būdu:

Daugiau informacijos rasite čia.