Gruodžio 7 d. Kauno kolegijoje svečiavosi Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja Žaneta Rudaitienė, Kauno teritorinės muitinės direktorius Vilius Raginis bei Kauno teritorinės muitinės atstovė ryšiams su visuomene Dovilė Lapinskienė. Susitikimo metu su Kauno kolegijos direktoriumi ir Verslo fakulteto atstovais aptarta ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, siekiant keistis aktualia informacija ir profesine patirtimi, gerinti TeisėsĮstaigų ir įmonių administravimo bei kitų studijų programų kokybę bei jų atitikimą darbo rinkos poreikiams.

Tikimasi, kad nauja partnerystė atvers studentams kelius efektyviau įsilieti į darbo rinką ir atrasti įvairias profesines galimybes įdomioje muitinės veikloje. „Kauno kolegijos studentams bus sudarytos išskirtinės sąlygos atlikti praktiką Lietuvos muitinėje, pritaikyti savo turimas teorines žinias praktikoje, įgyti naudingų įgūdžių bei žinių“, – susitikimo metu sakė Muitinės departamento direktoriaus pavaduotoja Žaneta Rudaitienė ir džiaugėsi, kad dalis studentų apie praktikos galimybes šioje valstybinėje institucijoje jau teiraujasi.

Kauno kolegijos direktorius Paulius Baltrušaitis susitikimo metu pažymėjo, kad svarbu dalintis sukaupta patirtimi, kūrybiniais bei organizaciniais ištekliais, kartu skleisti informaciją apie bendrus renginius ir iniciatyvas.

Lietuvos Respublikos muitinė – valstybės institucija, prižiūrinti tarptautinę prekybą, prisidedanti prie sąžiningos ir atviros prekybos skatinimo, Europos Sąjungos vidaus rinkos veikimo, bendrosios prekybos politikos ir kitų su prekyba susijusių bendrųjų Europos Sąjungos politikos sričių priemonių įgyvendinimo, taip pat prie visos prekių tiekimo grandinės saugumo užtikrinimo.

Pagrindiniai LR muitinės strateginiai tikslai – gerinti sąlygas asmenims tinkamai ir patogiai atlikti muitinės formalumus; stiprinti kovą su nesąžininga ir neteisėta tarptautine prekyba, nusikalstamumu ir grėsmėmis nacionaliniam ir tarptautiniam saugumui bei plėsti institucijos gebėjimus.

Muitinės departamento bei Kauno kolegijos partnerystė bus plėtojama, rengiant naujas formalaus mokymo bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programas, įgyvendinant tarptautinius projektus, organizuojant mokslo (meno) taikomuosius tyrimus, kultūrinius ir edukacinius renginius, stiprinant specialistų profesinius ryšius, analizuojant rinką ir verslo vystymąsi, ugdant kolegijos studentų praktinius įgūdžius ir skleidžiant naujas idėjas.