Trumpojo ciklo studijos – kelias į aukštąjį mokslą, kuris leidžia rinktis trumpesnes studijas ir greičiau įgyti paklausią specialybę. Kauno kolegija siūlo dvi ypač patrauklias studijų programas – Vartotojų sąsajų kūrimo ir Sistemų administravimo, kurias gali rinktis stojantieji į informatikos inžinerijos studijų kryptį.

Trumposios studijos yra skirtos įgyti profesinę kvalifikaciją pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros penktąjį lygį, skiriant tam 1,5–2 metus. Būtent Kauno kolegijoje galima pasirinkti Vartotojų sąsajų kūrimo arba Sistemų administravimo studijų programą.

Vartotojų sąsajų kūrimo studijų programa sukurta siekiant paruošti informatikos inžinerijos specialistus, gebančius atlikti vartotojų patirties analizes, su vartotojų sąsajomis susijusias dizaino ir kūrimo veiklas bei kurti žiniatinklio svetaines įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir kitiems tiksliniams vartotojams. Vartotojų sąsajų kūrėjai, baigę šią studijų programą, turi informacinių technologijų, grafinio dizaino, kompiuterinės grafikos, programavimo žinių ir geba dirbti su pažangiomis informacinėmis technologijomis bei individualiai komunikuoti su vartotojais, aiškinantis jų poreikius, turimus lūkesčius ir keliamus reikalavimus.

Su Vartotojų sąsajų kūrimo studijų programos tęstinumo ir karjeros galimybėmis galite susipažinti čia.

Sistemų administravimo studijų programos tikslas – paruošti sistemų administratorius, gebančius diegti, atnaujinti informacijos ir ryšio technologijų sistemas, administruoti informacinių ryšio technologijų sistemų paslaugas ir konsultuoti šių sistemų vartotojus, vykdyti sistemų techninės ir programinės įrangos priežiūros funkcijas bei užtikrinti informacijos saugumą įvairiose darbo aplinkose.

Su Sistemų administravimo studijų programos tęstinumo ir karjeros galimybėmis galite susipažinti čia.

Į trumpąsias studijas konkurso būdu priimami turintieji ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba profesinę kvalifikaciją. Stojančiojo konkursinį balą sudaro atestato dalykų, kvalifikacijos egzamino, stojamojo testo ir kitų pasiekimų įvertinimai.

Norint studijuoti šiose Kauno kolegijos studijų programose, reikalingi stojamieji egzaminai, kurie įvyks liepos 11 d. ir 25 d.

Informacija apie priėmimo taisykles pateikiama skiltyje stojantiesiems.