Specialieji klavišai

Klausk studento

Studentas – Laurynas Katilauskas

Kontaktai

Apie studijų programą

Studijų metu įgyjamos žinios ir gebėjimai yra reikalingi norint dirbti su pažangiomis informacinėmis technologijomis bei individualizuotu bendravimu su vartotoju grindžiamomis paslaugomis, reikalaujančiomis informacinių ryšio technologijų žinių (toliau – IRT). Sistemų administravimo studijų programos tikslas – paruošti sistemų administratorius, gebančius diegti, atnaujinti informacijos ir ryšio technologijų sistemas, administruoti IRT sistemų paslaugas ir konsultuoti šių sistemų vartotojus, vykdyti sistemų techninės ir programinės įrangos priežiūros funkcijas bei užtikrinti informacijos saugumą įvairiose darbo aplinkose.

Karjeros galimybės

Šias studijas baigę asmenys galės dirbti sistemų administratoriais informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse: telekomunikacijų sektoriaus kompiuterių tinklus diegiančiose ir aptarnaujančiose; duomenų apdorojimo, interneto paslaugų ir prieglobos (angl. hosting); kompiuterinių aparatinę ir programinę įrangą aptarnaujančiose. Taip pat galės veikti kitų sektorių įstaigų ir organizacijų informacinių technologijų padaliniuose.

Studijų tęstinumas

Absolventai turės galimybę tęsti studijas Kauno kolegijoje, pasirinkus profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį suteikiančią studijų programą „Kibernetinės sistemos ir sauga“. Taip pat yra galimybės tęsti studijas informatikos inžinerijos krypties bakalauro studijų programose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Medicinos fakultetas (III rūmai)

Kaunas 44295, Lietuva

Kauno kolegijos administracija
Verslo fakultetas
Technologijų fakultetas

Kaunas 50468, Lietuva

Verslo fakultetas

Kaunas 44240, Lietuva

Menų ir ugdymo fakultetas

Kaunas 44259, Lietuva

Medicinos fakultetas (I rūmai)

Kaunas 44162, Lietuva

Medicinos fakultetas (II rūmai)

Kaunas 44280, Lietuva

Technologijų fakultetas

Kaunas 50387, Lietuva

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

  • + 370 37 35 23 24
  • + 370 600 50 275