Norime priminti, kad Studijų valdymo sistemoje galite užpildyti anketas apie kiekvieną jau išklausytą studijų dalyką / modulį 2021–2022 m. m. rudens semestre.   Dėstytojams labai svarbus Jūsų vertinimas.   Kaip tai padaryti?   Prisijunkite prie Studijų valdymo sistemos ir užpildykite kiekvieno išklausyto studijų dalyko / modulio 2021-2022 m. m. rudens semestre kokybės vertinimo anketą. Studentui studijų dalyko (modulio) ir jo dėstymo […]

Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją 2022 m. pavasario semestrą, nuo 2022 m. sausio 20 d. iki vasario 20 d. (įskaitytinai) turi per Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapį prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (toliau – IS „PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2022 m. pavasario semestras). Tik […]

Biblioteka ir informacijos išteklių centras pastarąjį penkmetį kryptingai prisideda prie Kauno kolegijos strateginių tikslų, nuolat diegia inovacijas ir teikia kokybiškas paslaugas bendruomenei. Norint efektyviau valdyti turimus informacijos išteklius ir suteikti tinkamą prieigą bendruomenei, 2020 m. kolegijoje buvo nuspręsta įdiegti naujas tarptautines Exlibris tiekėjo sistemas Alma ir Primo VE. Šios sistemos pradėtos diegti pagal Exlibris patvirtintą […]

Praėjusiais metais Kauno kolegija pradėjo vykdyti projektą „Žemės ūkio produkcijos perdirbimo skatinimas gaminant saldainius – pastiles be pridėtinio cukraus“, kuris finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Įgyvendinant projektą, buvo parengta parodomojo bandymo metodika, suburtos pasidalinimo grupės ir vykdomas jų darbas, taip pat buvo įgyvendinta 10 parodomųjų bandymų […]

Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijoje vasario 12 – gegužės 21 d. organizuojami šeštadieniniai dailės dalykų kursai PIEŠIMAS + TAPYBA + KOMPOZICIJA, kurie vyks Menų akademijos kūrybinėse studijose, esančiose A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas, šeštadieniais nuo 9.00 iki 14.30 val., laikantis neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo COVID-19 prevencijos būtinų reikalavimų. Kursus ves Lietuvos ir tarptautiniame meno lauke savo […]

Prieš 31 metus tūkstančiai nenugalimo ryžto kupinų ir begalinio laisvės troškimo vienijamų Lietuvos žmonių, gindami atkurtą Lietuvos nepriklausomybę, drąsiai stojo prieš sovietų tankus ir automatus. Nors sovietų kariams ginkluota jėga pavyko užimti Televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos pastatą, tačiau vieninteliai lietuvių turėti ginklai – nepriklausomos Lietuvos troškimas ir nenugalima vienybė – buvo pakankamai stiprūs, [...]