Šių metų birželio 16 d. suorganizuotas padėkos vakaras projekto „Hobbypro“ lektoriams. Projektas visus mokslo metus skatino bendravimą ir bendradarbiavimą tarp organizacijos darbuotojų, dalijantis sukaupta patirtimi, žiniomis, idėjomis ir pomėgiais. „Hobbypro“ pradžioje, bendrų veiklų metu, buvo tikimąsi suburti darbuotojus smagiam ir turiningam laisvalaikio praleidimui, stiprinant vieną iš Kauno kolegijos vertybių – bendruomeniškumą.  „Kiekvieną mėnesį surinkdavome beveik […]

Kauno kolegijos Verslo fakulteto Turizmo ir laisvalaikio vadybos katedra pradeda įgyvendinti projektą  „XX a. I pusės gyvenamųjų interjerų paveldas: jo atkūrimo galimybės ir patrauklumo visuomenei didinimas“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projekto tikslas – skatinti visuomenės domėjimąsi XX a. I pusės gyvenamaisiais interjerais, jų išsaugojimo, atkūrimo ir šiuolaikiško pritaikymo, išsaugant autentiką, galimybėmis. Pasak Turizmo ir laisvalaikio […]

Į dėstytojų socialinio verslumo kompetencijų stiprinimą orientuotas aukštojo mokslo strateginės partnerystės projektas „Developing Social Entrepreneurial Skills in Higher Education“ (SEinHE) link finišo tiesiosios keliauja, pristatydamas  naujai parengtą, Suomijoje LAB taikomųjų mokslų universitete išleistą, metodinę priemonę švietėjams „Educating Social Entrepreneurship Competencies In The Higher Education“. Šis leidinys – tai „Erasmus+“ finansuojamo projekto, skirto ugdyti socialinius verslumo įgūdžius […]

Kauno kolegijos tautinių šokių kolektyvas „KauKas“ savo veikla visuomenę džiugina jau beveik 10 metų. Kolektyvas koncertuoja įvairiuose renginiuose, dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose Lietuvoje bei užsienyje, kartu su kitų aukštųjų mokyklų studentais organizuoja šokių renginius ir vakarones. Šokių kolektyvas „Kaukas“ įkurtas 2012 m. lapkričio 14 d., siekiant puoselėti tautiškumą, bendruomeniškumą ir kultūrinę veiklą, teigia ilgametis […]

Kauno kolegijos bendruomenė sveikina Medicinos fakulteto Vadovą praktiniam mokymui, slaugos katedros lektorių Donatą Gužauską, sėkmingai apsigynusį edukologijos mokslo krypties disertaciją bei įgijusį mokslo daktaro laipsnį. Donatas Gužauskas disertaciją apgynė 2022 metų birželio 10 dieną Lietuvos sporto universitete. Disertacijos tema – „Palanki mokyklos edukacinė aplinka, skatinanti pradinių klasių mokinių fizinį aktyvumą“. Mokslinio darbo vadovas – prof. […]

Per Lietuvos narystės Europos Sąjungoje laikotarpį, Kauno kolegija fiksuoja įspūdingus bendradarbiavimo su ES rodiklius. 16 metų laikotarpiu, siekiant atliepti tarptautinius reikalavimus bei bendruomenės poreikius, šioje aukštojoje mokykloje įgyvendintas ne vienas Europos Sąjungos investicijas pritraukęs projektas: ES lėšomis investuota į infrastruktūros atnaujinimą, programų tobulinimą, dėstytojų kvalifikacijos kėlimą. Vienas iš strateginių kolegijos tikslų – modernios infrastruktūros formavimas, […]