Kasmetinė Kauno kolegijos Medicinos fakulteto organizuojama studentų tiriamųjų darbų konferencija

„MOKSLAS IR STUDIJOS: 2024“

Konferencija vyks 2024 m. balandžio 18 d.

Programa

 1. Fizinės ir emocinės sveikatos gerinimas
 2. Sveikatos priežiūros specialistai: veikla, atsakomybės ir kompetencijos
 3. Sveikatinimo paslaugos 
 4. Pažangūs metodai ir technologijos biomedicinoje
 5. Gyventojų sveikatos raštingumas

Konferencijos kalba: lietuvių kalba

Pranešimai, atsižvelgiant į konferencijos tematines kryptis, bus skirstomi į  sekcijas. Pranešimus sekcijose skaitys asmuo iki nustatytos datos užsiregistravęs į konferenciją. Pristatymui skiriama: 10 min.

Straipsniai kartu su pasirašytais dokumentais e-leidiniui pateikiami iki 2024 m. gegužės 22 d. (siųsti el. paštu studentukonferencija@go.kauko.lt )

Pranešėjų registracija vyksta iki 2024 m. kovo 25 d. 

Registracijos formą rasite čia.

Konferencijos pranešėjams bus išduodami elektroniniai pažymėjimai (išsiunčiami registracijos metu pateiktu el. paštu).

Pranešėjų registracija iki kovo 25 d. 

Registracijos formą rasite čia.

Straipsniai kartu su pasirašytais dokumentais e-leidiniui pateikiami iki 2024 m. gegužės 22 d. (siųsti el. paštu studentukonferencija@go.kauko.lt).

Konferencijos programa skelbiama balandžio 8 d.

Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu: studentukonferencija@go.kauko.lt

Mokslinis komitetas:

 1. dr. Lijana Navickienė, MF prodekanė studijoms
 2. dr. Jurgita Tuitaitė, MF prodekanė mokslui
 3. dr. Rasa Tamulienė, Burnos sveikatos katedros docentė
 4. dr. Rasa Volskienė, Medicinos technologijų ir dietetikos katedros docentė
 5. dr. Laura Žlibinaitė, Reabilitacijos katedros lektorė
 6. dr. Diana Barragan Ferrer, Kosmetologijos katedros docentė
 7. dr. Daiva Baltaduonienė, Reabilitacijos katedros docentė
 8. dr. Vaidas Jotautis, Slaugos katedros docentas
 9. dr. Giedrė Jarienė, Medicinos technologijų ir dietetikos katedros lektorė
 10. dr. Daiva Bubelienė, Medicinos technologijų ir dietetikos katedros lektorė
 11. dr. Aušra Adomėnienė, Farmakotechnikos katedros lektorė.

Organizacinis komitetas:

  1.  Julius Dovydaitis. MF dekanas
  2.  Danguolė Mieldažienė, MF studijų vedėja
  3.  Dalia Kiverienė, IT dalyko lektorė 
  4.  Karolis Stukonis KN-1 studentas
  5.  Monika Janušauskaitė KN-1 studentė
  6.  Emilija Kavaliauskaitė KN-2 studentė
  7.    Austėja Kumetytė MK-2/1 studentė
  8.   Armandas Martinaitis BD-2 studentė
  9.   Kamilė Majoravičiūtė AK-2 studentė
  10.   Aleksandra Baltauskaitė DE-2 studentė
  11.   Greta Žilionytė FK-1 studentė
  12.   Kornelija Jasaitė BD-2 studentė
  13.   Silvija Obakevičiūtė BD-2 studentė
  14.   Auksė Lipnickaitė MK-2/1 studentė
  15.   Roberta Pakštytė MK-2/1 studentė
  16.   Gabija Raščauskaitė FK-2 studentė