Kasmetinė Kauno kolegijos Medicinos fakulteto organizuojama studentų tiriamųjų darbų konferencija

„MOKSLAS IR STUDIJOS: 2023“

Konferencija įvyko 2023 m. balandžio 20 d.

 1. Fizinės ir emocinės sveikatos gerinimas
 2. Socialinio darbo ir sveikatos priežiūros specialistai: veikla, atsakomybės ir kompetencijos
 3. Sveikatinimo ir socialinės paslaugos 
 4. Pažangūs metodai ir technologijos biomedicinoje
 5. Gyventojų sveikatos raštingumas

Konferencijos kalba: lietuvių kalba

Pranešimai, atsižvelgiant į konferencijos tematines kryptis, bus skirstomi į 8 sekcijas (virtualias aplinkas). Pranešimus sekcijose skaitys asmuo iki nustatytos datos užsiregistravęs į konferenciją. Pristatymui skiriama: 10 min.

Straipsniai kartu su pasirašytais dokumentais e-leidiniui pateikiami iki 2023 m. gegužės 19 d. (siųsti el. paštu studentukonferencija@go.kauko.lt )

Pranešėjų registracija baigta.

Konferencijos pranešėjams bus išduodami elektroniniai pažymėjimai (išsiunčiami registracijos metu pateiktu el. paštu).

 • Straipsniai e-leidiniui pateikiami – iki 2023 m. gegužės 19 d. (siųsti el. paštu studentukonferencija@go.kauko.lt)
 • Konferencijos programa skelbiama – balandžio 06 d.

Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu: studentukonferencija@go.kauko.lt

Mokslinis komitetas:

 1. dr. Lijana Navickienė, MF prodekanė
 2. dr. Rasa Tamulienė, Burnos sveikatos katedros lektorė
 3. dr. Rasa Volskienė, Medicinos technologijų ir dietetikos katedros docentė
 4. dr. Giedrė Jarienė, Medicinos technologijų ir dietetikos katedros docentė
 5. dr. Laura Žlibinaitė, Reabilitacijos katedros docentė
 6. dr. Diana Barragan Ferrer, Kosmetologijos katedros
 7. dr. Daiva Bubelienė, Medicinos technologijų ir dietetikos katedros lektorė
 8. dr. Daiva Baltaduonienė, Reabilitacijos katedros lektorė
 9. dr. Vaidas Jotautis, Slaugos katedros docentas
 10. dr. Valentina Demidenko, Socialinio darbo katedros lektorė

Organizacinis komitetas:

 1.  Julius Dovydaitis. MF dekanas
 2.  Danguolė Mieldažienė, MF studijų vedėja
 3.  Dalia Kiverienė, IT dalyko lektorė
 4.  Karolis Stukonis KN-1 studentas
 5.  Monika Janušauskaitė KN-1 studentė
 6.  Emilija Kavaliauskaitė KN-2 studentė
 7.  Austėja Kumetytė MK-2/1 studentė
 8.  Armandas Martinaitis BD-2 studentė
 9.  Kamilė Majoravičiūtė AK-2 studentė
 10.  Aleksandra Baltauskaitė DE-2 studentė
 11.  Greta Žilionytė FK-1 studentė
 12.  Kornelija Jasaitė BD-2 studentė
 13.  Silvija Obakevičiūtė BD-2 studentė
 14.  Auksė Lipnickaitė MK-2/1 studentė
 15.  Roberta Pakštytė MK-2/1 studentė
 16.  Gabija Raščauskaitė FK-2 studentė

2019 m. studentų tiriamųjų darbų konferencijos foto galerija