Išsamesnė informacija, kaip naudotis tvarkaraščių sistema (Kauno kolegijos akademinio miestelio studijų programų studentams):

Tvarkaraščiuose naudojamos studijų programų pavadinimų santrumpos. Sužinokite grupių pavadinimų sąraše.

Technologijų fakultetas

AT – Agroverslų technologijos
AV – Automatinis valdymas
DE – Dietetika
DU – Darnus ūkininkavimas
GD – Geodezija
GT – Grafinės technologijos
IFS – Informacinės finansų sistemos
INF – Infotronika
IP – Interjero ir baldų projektavimas
KT – Kompiuterinių tinklų administravimas
MB – Baldų ir medienos dirbinių gamyba
MM – Multimedijos technologija
MSK – Maisto sauga ir kokybė
MT – Maisto technologija
RT – Reklamos technologijos
VM – Viešasis maitinimas
ZD – Želdiniai ir jų dizainas

Justino Vienožinskio menų fakultetas

DA – Aprangos dizainas
DR – Dailės kūrinių restauravimas ir konservavimas
DM – Dailės pedagogika
DI – Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
DZ – Dizainas
DF – Fotografija
DIV – Įvaizdžio dizainas
DP  Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas

Medicinos fakultetas

AK – Akušerija
BD – Biomedicinos diagnostika
BH – Burnos higiena
BPS – Bendrosios praktikos slauga
DT – Dantų technologija
ET – Ergoterapija
FK – Farmakotechnika
KN – Kineziterapija
MK – Kosmetologija
OP – Odontologinė priežiūra
SD – Socialinis darbas
RD – Radiologija

Humanitarinių studijų centras

AKRV – Anglų kalba ryšiams su visuomene
VAK – Verslo anglų kalba
KVO – Kultūrinės veiklos organizavimas
TK – Taikomoji komunikacija

Vadybos ir ekonomikos fakultetas

BA – Buhalterinė apskaita
FN – Finansai
AD – Įstaigų ir įmonių administravimas
LO – Logistika
MV – Maisto pramonės verslo vadyba
PV – Pardavimų vadyba
SV – Sporto vadyba
TS – Teisė
TV – Turizmo ir viešbučių vadyba
VV – Verslo vadyba

Tauragės skyrius

TAAD – Įstaigų ir įmonių administravimas

Pastaba: pirmo kurso studentų grupės (pradėjusios studijas 2017 m.) žymimos su skaičiumi 7, pvz. Logistika LO-7 (nuolatinės), LOI-7 (ištęstinės).

Kauno kolegijos studentai studijų metu gali studijuoti laisvai pasirenkamus dalykus, į kuriuos registruojamasi iš anksto.

  • Informacija apie laisvai pasirenkamus dalykus ir modulius skelbiama kolegijos interneto puslapyje, suteikiama specialybės katedroje.
  • 2017/2018 m. m. laisvai pasirenkamų dalykų ir modulių studijoms registracija internete vykdoma Vadybos ir ekonomikos, Technologijų, Medicinos ir Justino Vienožinskio menų fakultetų nuolatinių studijų studentams. Kiekvienas studentas turi užsiregistruoti ir pasirinkti dalykus kitų mokslo metų studijoms.

Pirmas registracijos etapas

I kurso studentams

2017 m. kovo 27 – 30 d. nuo 16 iki 23 val.

II kurso studentams

2017 m. balandžio 3 – 6  d. nuo 16 iki 23 val.

  • Studentas prisijungia prie laisvai pasirenkamų dalykų ir modulių registracijos sistemos jam suteiktu Kauno kolegijos bendru prisijungimo vardu (vardas.pa0123) ir slaptažodžiu.
  • Modulinių studijų programų studentai registruojasi nuorodoje Laisvai pasirenkamų modulių registracija (LO, MV, PV, SV, VV).
  • Dalykinių studijų programų studentai registruojasi nuorodoje Laisvai pasirenkamų dalykų registracija.
  • Visi studentai neužsiregistravę pirmame registracijos etape, turi galimybę pasirinkti dalykus antro etapo metu – 2017 m. balandžio 24 – 28 d. nuo 16 iki 23 val.
  • Neužsiregistravusius studentus, studentus esančius akademinėse atostogose ar studijų pertraukoje, į laisvai pasirenkamų dalykų ir modulių sąrašus, iki 2017 m. rugsėjo 15 d. įrašo specialybės katedros vedėjas, įvertinęs studento poreikius ir katedros galimybes.

Dėl informacijos bei konsultavimo laisvai pasirenkamų dalykų ir modulių klausimais:

Jeigu prisijungimą pamiršote, informacijos ieškokite IT pagalbos puslapyje arba kreipkitės į:

Detalesnę informaciją apie konkretų laisvai pasirenkamą dalyką ir modulį galite gauti jį siūlančioje katedroje.

Informacija atnaujinta: 2017-11-20

Skelbimai