MOKSLO METŲ STUDIJŲ GRAFIKAI

Menų akademijos ir pedagogikos nuolatinių ir ištęstinių studijų proceso grafikas 2018 / 2019 m. m. (atnaujintas 2018-08-29)

Kalbų centro nuolatinių ir ištęstinių studijų proceso grafikas 2018 / 2019 m. m. (atnaujintas 2018-08-31)

STUDIJŲ UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠČIAI

2018–2019 m. m. rudens semestro šeštos savaitės tvarkaraštis

2018–2019 m. m. rudens semestro septintos savaitės tvarkaraštis

2018–2019 m. m. rudens semestro Menų akademijos tvarkaraštis

2018–2019 m. m. rudens semestro Pedagogikos katedros (DI) ir (DII) tvarkaraštis

Informuojame, kad 2018-05-25 ES įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Dėl šios priežasties, detalesnė tvarkaraščių informacija su dėstytojų pavardėmis bus skelbiama „Moodle“ sistemoje.

*Studijų programų žymėjimas (nuolatinė studijų forma):

DM – Mados dizainas
DR – Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas
DI – Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
DZ – Dizainas
DF – Fotografija
DIV – Įvaizdžio dizainas
DP  Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas

Pirmo kurso studentų grupės žymimos su skaičiumi 8, pvz. Mados dizainas DM-8 (nuolatinės).