MOKSLO METŲ STUDIJŲ GRAFIKAI

Menų akademijos ir pedagogikos nuolatinių ir ištęstinių studijų proceso grafikas 2018 / 2019 m. m. (atnaujintas 2018-08-29)

Kalbų centro nuolatinių ir ištęstinių studijų proceso grafikas 2018 / 2019 m. m. (atnaujintas 2018-08-31)

STUDIJŲ UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠČIAI

2018–2019 m. m. rudens semestro Menų akademijos tvarkaraštis

2018–2019 m. m. rudens semestro Pedagogikos katedros (DI) ir (DII) tvarkaraštis

Informuojame, kad 2018-05-25 ES įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Dėl šios priežasties tvarkaraštis viešinamas „Moodle“ sistemoje.

*Studijų programų žymėjimas (nuolatinė studijų forma):

DM – Mados dizainas
DR – Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas
DI – Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
DZ – Dizainas
DF – Fotografija
DIV – Įvaizdžio dizainas
DP  Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas

Pirmo kurso studentų grupės žymimos su skaičiumi 8, pvz. Mados dizainas DM-8 (nuolatinės).