Informuojame, kad 2018-05-25 ES įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Dėl šios priežasties tvarkaraštis viešinamas „Moodle“ sistemoje. Tvarkaraščio naudojimosi atmintinė

NUOLATINIŲ STUDIJŲ GRAFIKAS 2023 – 2024 m. m.

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ GRAFIKAS 2023 – 2024 m. m.

NUOLATINIŲ STUDIJŲ GRAFIKAS 2024 – 2025 m. m.

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ GRAFIKAS 2024 – 2025 m. m.

*Studijų programų žymėjimas (nuolatinė studijų forma):

DM – Mados dizainas

DR – Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas

DZ – Dizainas

DIV – Įvaizdžio dizainas

DP  Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas

MMF – Fotografija ir medijos menas

IPU – Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

AKRV – Anglų kalba ryšiams su visuomene

EPR – English for Public Relations

VAK – Verslo anglų kalba

Studentų grupės žymimos studijų programos pavadinimo trumpiniu, kurio gale – įstojimo metų paskutinysis skaitmuo, pvz., jei 2023 m. įstojote į Mados dizaino studijų programą, Jūsų grupė bus žymima DM-3 (nuolatinės).