Studijų užsiėmimų tvarkaraščiai

Nuolatinių ir ištęstinių studijų 2018-2019 m.m. rudens semestro užsiėmimų tvarkaraščiai

Pagal 2018-05-25 ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą užsiėmimų tvarkaraščiai su dėstytojų pavardėmis skelbiami „Moodle“ sistemoje.

 

2018-2019 m.m. rudens semestre Medicinos fakultete realizuojamų LPD sąrašas

 

Studijų grafikai

Nuolatinių ir ištęstinių studijų grafikas 2018 – 2019 m.m.

AKBDBHBPSDT, DEETFKKNMKOPRDSD