Specialieji klavišai

Privalumas: reali darbo aplinka

Atlikti praktiką studentus kviečia verslo kompanijos: UAB „Vičiūnai“, UAB „Senukai“, UAB „Soleil Plus“, UAB „Hellmann Worldwide Logistics“, UAB „Valdega“, UAB „Via Genero“ ir kt.

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentams suteikiamos galimybės išvykti dalinėms studijoms ir praktikai į Suomiją, Daniją, Slovėniją, Čekiją.

Privalumas: paklausi rinkoje

Logistikos specialistas yra viena iš paklausiausių profesijų Lietuvoje, nes kiekvienoje didesnėje bendrovėje galima rasti atskirą skyrių, kuris yra atsakingas už tinkamų prekių pristatymą tinkamu laiku ir už priimtiną kainą. Lietuvos ūkio plėtros ir įdarbinimo prognozės palankios programos absolventams, t.y. logistikos vadybininkų rengimas yra perspektyvus ir reikalingas, tenkinant Lietuvos ir Kauno regiono verslo sektorių, todėl baigę studijas motyvuoti logistikos vadybininkai nesunkiai susiras darbą.

Karjeros galimybės

Absolventai, sėkmingai baigę studijas, bus pasirengę dirbti logistikos vadybininkais gamybos ir prekybos, sandėlių ir terminalų, kelių transporto, geležinkelio, jūrų, oro transporto bei transporto ekspedicines paslaugas teikiančiose verslo įmonėse, pašto ir skubių siuntų paslaugų sektoriuje, valstybinėse institucijose ir kitose verslo įmonėse, kurių veikloje būtini vadybiniai logistikos sprendimai.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti: Vilniaus universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete, Mykolo Romerio universitete ir kitose aukštosiose mokyklose.

Studijų krypties grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis: Verslas

Studijų forma: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)

Kalbos, kuriomis dėstoma: lietuvių

Organizuoja: Vadybos ir ekonomikos fakultetas

Kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos profesinis bakalauras

Logistika užtikrina veiksmingą ir efektyvų veiklos planavimą, organizavimą, vykdymą ir kontrolę tiekiant prekes ir paslaugas vartotojams, atsižvelgiant į jų poreikius už optimalią kainą ir laiku.

1 semestras
Kreditai (ECTS)
Verslo komunikacija
15:
Verslo užsienio kalba I
4
IT komunikacijos sistemos
3
Verslo kalba ir dokumentų valdymas
5
Bendravimo psichologija
3
Verslo pagrindai
15:
Verslo filosofija
3
Antreprenerystė
6
Teisės pagrindai
6
2 Semestras
Kreditai (ECTS)
Ekonomika
15:
Mikroekonomika ir makroekonomika
6
Taikomoji matematika
5
Ekonominė statistika
4
Logistikos pagrindai
15:
Logistikos sistemos grandys
5
Transportas logistikos procesuose
4
ES vidaus rinkos pagrindai
3
Verslo užsienio kalba II
3
3 semestras
Kreditai (ECTS)
Verslo įmonės valdymas
15:
Vadyba
7
Marketingas
4
Apskaita ir finansai
4
Logistikos veiklos teisinis reglamentavimas
15:
Logistikos grandžių teisinis reguliavimas
6
Tarptautinių pervežimų teisė
6
Draudimas
3
4 semestras
Kreditai (ECTS)
Logistikos veiklos praktika
30
5 semestras
Kreditai (ECTS)
Logistikos procesų valdymas
15:
Tiekimo grandinės valdymas
4
Logistikos IT sistemos
4
Pervežimų organizavimas
4
Rinkos tyrimai
3
Laisvai pasirenkamasis modulis
15
6 semestras
Kreditai (ECTS)
Transporto vadyba / Tiekimo vadyba (pasirenkamasis modulis)
15:
Transporto infrastruktūra / Aprūpinimo planavimas ir procesai
6 / 6
Krovinių pervežimo technologijos / E. logistika
6 / 3
Derybų valdymas / Krovinių pakavimo proceso organizavimas
3 / 3
Derybų valdymas
3
Baigiamasis darbas
15:
Baigiamoji praktika
6
Baigiamasis projektas
9

 Fizinis aktyvumas 1-4 semestras


Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsi

 • planuoti, organizuoti ir vykdyti efektyvų krovinių ir keleivių pervežimą, prekių bei medžiagų sandėliavimą, vežimą ir paskirstymą, klientų aptarnavimą, logistikos informacijos srautus, transporto priemonių maršrutus;
 • analizuoti rinką ir konkurentus bei užtikrinti logistikos grandinės efektyvią veiklą.

Studijų programa

Brandos ir stojamieji egzaminai

Svertiniai koeficientai

Logistika
 1. Matematika
  0,4
 2. Istorija arba geografija*
  0,2
 3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1, 2 ir 4*
  0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
  0,2
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

 • (8 37) 35 23 24
 • (8 37) 75 11 35