Kauno kolegija jau ne vienerius užima lyderiaujančią poziciją ir yra antroji tarp valstybinių kolegijų. Kauno kolegija intensyviai varžosi tik su Vilniaus kolegija. Tokią informaciją skelbia žurnalas „Reitingai“.

Kolegijos buvo vertinamos pagal 44 kriterijus, suskirstytus į penkis parametrus: studentai ir studijos, alumnų kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimai, kolegijos akademinis personalas ir studijų bazės gerovė, konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje ir studentų požiūris į savo aukštąją mokyklą.

Kauno kolegija buvo geriausiai įvertinta tarptautiškumo srityje. Vertinant kolegijų konkuravimą tarptautinėje studijų erdvėje, atkreiptas dėmesys į užsienio kalbomis dėstomų studijų programų skaičių, dėstytojų ir studentų akademinį mobilumą, pritrauktų nuolatinių dėstytojų skaičių. Pastaruoju rodikliu Kauno kolegija pirmauja tarp kitų. Lyginant kolegijų akademinį personalą ir studijų bazės gerovę pastebėta, kad Kauno kolegija yra viena iš daugiausiai investavusių į infrastruktūrą ir bibliotekos turtinimą.

Pagal atliktą 1005 darbdavių, atstovaujančių verslo, sveikatos, švietimo ir kultūros sektorius, apklausą, nustatyta, kad didelė dalis apklaustųjų yra patenkinti Kauno kolegijos absolventų praktiniais įgūdžiais. Tyrimų bendrovės „Prime consulting“ vadovas Saulius Olencevičius pažymi, kad kolegijų absolventų praktinis paruošimas yra kiek geresnis nei universitetų ir tai įvertina darbdaviai. Kauno kolegijos atveju, šis vertinimas atliepia išsikeltą misiją vykdyti kokybiškas aukštojo mokslo studijas ir orientuotis į praktinę veiklą – daugelyje studijų programų praktika atliekama dar pirmaisiais studijų metais.