Verslumas yra neatsiejamas nuo valstybės novatoriškumo, konkurencingumo ir ekonominio augimo. Verslios ir kūrybiškos visuomenės koncepcija tapo stimulu Kauno kolegijos Verslo fakultete sukurti atskirą padalinį – Verslo centrą, kuris taptų verslo organizacijas ir aukštąjį mokslą jungiančia grandimi.

„Kintančiame pasaulyje tam, kad įmonės ir specialistai gebėtų prisitaikyti bei išliktų konkurencingi, būtina nuolat ieškoti naujų idėjų, kaip spręsti iššūkius. Mes įsitikinome, kad bendros veiklos su verslu ne tik prisideda prie problemų sprendimo, bet ir kuria abipusę pridėtinę vertę“, – verslo ir aukštojo mokslo partnerystės svarba neabejoja Verslo centro vadovė Ramunė Bagočiūnaitė.

Verslo centro įkūrimas – žingsnis, kuriuo siekiama palengvinti šių šalių komunikaciją siekiant bendrų tikslų. Taip pat čia verslo organizacijoms atveriamos darbuotojų kompetencijų tobulinimo ir bendrų projektų, kuriuose būtų sprendžiamos realios verslo problemos, galimybės. „Aukštojo mokslo ir verslo bendrystės dėka išplečiamos dėstytojų mokslinės veiklos ir savirealizacijos ribos. Tam tikrais atvejais prie realių verslo situacijų sprendimo prisideda ir studentai. Tokiu būdu jaunieji specialistai gali prisiliesti prie verslo įmonių veiklos ir įgyti vertingų profesinių kompetencijų“, – sako R. Bagočiūnaitė ir priduria, kad svarbiausia – abipusiai žinių ir patirties mainai.

Plačiau skaitykite „Verslo žiniose“.