Kūrybiškumas pastaraisiais metais tapo viena geidžiamiausių darbuotojo kompetencijų. Specialistai sako, kad raktas į verslo sėkmę yra darbuotojų gebėjimas derinti profesines žinias ir kūrybiškumą, o tai – signalas specialistus darbo rinkai rengiančioms aukštosioms mokykloms. Kūrybiškumo reikalaujančių profesijų pirmose gretose – marketingo ir komunikacijos sritys.

Darbo rinkos automatizacijos kontekste didelę reikšmę įgijo darbuotojų minkštieji įgūdžiai. Pastarieji pokyčiai ir verslo pasaulyje vyraujanti aštri konkurencija verčia reaguoti ir prisitaikyti marketingo bei komunikacijos specialistus rengiančias aukštąsias mokyklas. „Žmogaus gebėjimas kurti yra pagrindinė konkurencingumo su dirbtiniu intelektu sąlygą. Šiandien galime konkuruoti ne didesniu atliekamų užduočių kiekiu ar greičiu, o kūrybiškomis idėjomis“, – pastebi Kauno kolegijos Verslo fakulteto dėstytojas Mantas Dilys.

Verslo fakultete organizuojamose modulinėse studijų programose studentai rengia integruotus projektus ir bendradarbiaujant su socialiniais partneriais nagrinėja realias verslo aplinkos problemas. Pardavimų ir marketingo studijų programos dėstytojas M. Dilys teigia, kad studijų procese išlaikoma profesinių žinių ir kūrybiškumo dermė: „Pardavimų ir marketingo studijų programos studentai tam, kad profesinėje veikloje kurtų vertę, mokomi empatijos, komunikabilumo, gebėjimo suprasti rinkos paklausą, o svarbiausia – analizuoti problemas ir siūlyti jų sprendimo būdus. Realios verslo problemos – tai novatoriškų sprendimų užuomazgos“, – sako dėstytojas.

Verslo fakulteto lektorės Janinos Sabaitės Melnikovienės teigimu, komunikacijos specialistai yra atsakingi už turinio kūrimą, todėl turi gebėti reikšti mintis skirtingais formatais: raštu, žodžiu, vaizdu. Vadinasi, technologinės turinio kūrimo kompetencijos šiandien ypač svarbios. „Tai labai įdomi ir dinamiška specialybė, dažnai keičianti nusistovėjusias normas ir daranti teigiamą įtaką visuomenės procesams“, – pastebi Taikomosios komunikacijos studijų programos dėstytoja.

Plačiau skaitykite „Kauno dienoje“.