Valstybinis studijų fondas specialiųjų poreikių turintiems studentams primena – iki kovo 16 d. vyksta prašymų teikimas Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“) tikslinei išmokai 2020 m. pavasario semestrui gauti.

Tikslinės išmokos galės būti naudojamos tik studijų reikmėms t. y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti.

Šias išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti studentai, turintys negalią ir atitinkantys šiuos reikalavimus:

  • kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis;
  • neturintiems akademinių skolų;
  • pirmą kartą studijuojantiems pagal pirmosios pakopos studijų programą.

Dokumentas dėl tikslinių išmokų prašymų priėmimo