Sutrikusios raidos, biosocialines funkcijas praradusiems ir autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų gydymui reikalinga pagalba. Dalindamiesi mintimis, bendraudami bei diskutuodami su vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ vadovybe dėl pagalbos raidos sutrikimus turintiems vaikams, Kauno kolegijos Technologijų fakulteto dėstytojai ir studentai kartu išgrynino ir įgyvendino reikalingą idėją – saugaus vaiko kėdutes.

Pasak Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Pramonės inžinerijos ir robotikos katedros vedėjo Vytauto Čapo, gamindami kėdutes vaikams, Baldų ir medienos dirbinių gamybos studentai praktines žinias įprasmino vertingu darbu. „Tam, kad būtų suderintas kėdučių funkcionalumas ir dizainas, atlikti įvairūs moksliniai tyrimai, jų gamyba užtruko iki pusės metų. Viso proceso metu, studentai noriai įsitraukė ir stengėsi, suprato, kad atlieka vertingą darbą“, – pasakoja katedros vedėjas V. Čapas.

Kauno kolegijos, kaip atviros ir bendruomeniškos institucijos, misija yra vykdyti ne tik studijas, bet ir veiklą orientuotą į geresnio rytojaus kūrimą, tenkinant visuomenės poreikius – šiuo atveju prisidedant prie sergančių vaikų patogesnio ir saugesnio gyvenimo. „Kauno kolegijos darbuotojų ir studentų komandai be galo svarbus tiesioginis ir netiesioginis bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikais, suaugusiais, senjorais, sergančiais, sveikais, taip pat su visa visuomene dalijantis sukaupta patirtimi, žiniomis bei idėjomis ir taip prisidedant prie gražesnės ateities kūrimo mūsų mieste ir šalyje“, – pabrėžia Kauno kolegijos Technologijų fakulteto dekanas dr. Giedrius Gecevičius.

Kolegijos bendruomenė kasmet organizuoja įvairias socialines iniciatyvas, nukreiptas į socialiai jautrias grupes. „Iki šiol panašių iniciatyvų turėjome labai daug, o ateityje tikrai nežadame sustoti, savo žiniomis ir idėjomis atvirai dalinomės ir dalinsimės su visuomene bei socialiniais partneriais. Tvirtai tikiu, kad bendradarbiavimas su Kauno klinikomis ar kitomis įstaigomis taps dar aktyvesnis ir ateityje daug nuveiksime kartu darant mūsų visų gyvenimą patogesnį ir sveikesnį“, – tolimesnius planus atskleidžia dr. G. Gecevičius.

Daugiau skaitykite: Kas vyksta Kaune