Kiekvienais metais aukščiausiais balais už profesionalius, konceptualius baigiamuosius darbus įvertintiems Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos diplomantams yra teikiamos meno premijos.

Šių metų diplomantai Armanda Klimavičiūtė ir Lina Sventickė, Dizaino studijų programa; Austėja Boreišaitė, Fotografijos studijų programa; Monika Imbrasaitė, Objektinio meno studijų programa; Marija Šilova, Jonė Bieliūnaitė, Karolina Ketvirtytė ir Beatričė Šustavičiūtė, Įvaizdžio dizaino studijų programa; Ema Remeikytė ir Paulina Vitauskaitė, Mados dizaino studijų programa bei Giedrė Volskytė, Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo studijų programa, pretendavo į Juozo Zikaro, Eugenijos Lašienės, Jono Vaičio ir Kauno kolegijos direktoriaus fondų premijas.

Laureatus išrinko kompetentinga komisija: dr. Vladas Lašas, technikos mokslų daktaras, Lietuvos verslo angelų asociacijos valdybos pirmininkas (komisijos pirmininkas); Rasa Jonė Ruibienė, Juozo Zikaro memorialinio muziejaus vadovė; Martynas Vaitys, verslo duomenų analitikas, finansinių duomenų architektūros ir modeliavimo specialistas; Martynas Vaitys, verslo duomenų analitikas, finansinių duomenų architektūros ir modeliavimo specialistas; dr. Andrius Brusokas, Kauno kolegijos direktorius; dr. Inga Stravinskienė, Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotoja organizacijos vystymui; dr. Raimonda Simanaitienė, menotyros mokslų daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė; Lukas Alsys, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos vadovas, Ainė Jacytė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos studijų krypčių koordinatorė (komisijos sekretorė).

Skulptoriaus Juozo Zikaro premija įteikta Fotografijos studijų programos diplomantei Austėjai Boreišaitei už baigiamąjį darbą „Trauminės kolektyvinės atminties pasireiškimas kartose: Lietuvos medijų meno analizė“. Kūrybinės dalies vadovė – Svetlana Batura, tiriamosios dalies vadovė – Ida Daiva Povilaitė.

Eugenijos Lašienės fondo premija įteikta Dizaino studijų programos diplomantei Armandai Klimavičiūtei už baigiamąjį darbą „Justino Vienožinskio memorialinio muziejaus prekės ženklo ir vizualinio stiliaus dizainas“. Kūrybinės dalies vadovas – Juozas Dundulis, tiriamosios dalies vadovas – Gediminas Banaitis.

Jono Vaičio fondo premija įteikta Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo studijų programa diplomantei Giedrei Volskytei už baigiamąjį darbą nežinomo dailininko paveikslo „Švenčiausioji Jėzaus Širdis“ iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus konservavimas ir restauravimas. Kūrybinės dalies vadovė – Vanda Kyzelytė, tiriamosios dalies vadovė – dr. Aistė Dičkalnytė.

Kauno kolegijos direktoriaus fondo premija įteikta Įvaizdžio dizaino studijų programos diplomantei Beatričei Šustavičiūtei už baigiamąjį darbą „Pasakos „Snieguolė“ šiuolaikinio įvaizdžio adaptacija skirtingų žanrų filmuose“. Kūrybinės dalies vadovė – Rūta Čepulienė, tiriamosios dalies vadovė – dr. Miglė Munderzbakaitė.

Dėkojame mecenatams už prasmingą meno premijų teikimo jauniesiems menininkams tradiciją ir jų kūrybos palaikymą bei sveikiname visus diplomantus, pretendavusius gauti meno premijas, ir jų baigiamųjų darbų vadovus!