Remiantis 2021–2025 m. Kauno kolegijos strategija, kolegija yra matoma kaip pažangi Europos aukštojo mokslo institucija, todėl kryptingai brėžiamos strateginės gairės Kauno kolegijos veiklos tarptautiškumo didinimui. Tarptautiškumas kolegijos bendruomenėje suvokiamas kaip priemonė, kuri ženkliai prisideda prie kokybiško kolegijos misijos įgyvendinimo. Atliepiant šį prioritetą, Kauno kolegijos Verslo fakulteto specialistai koordinuoja „Erasmus+“ projektą „Developing Social Entrepreneurial Skills in Higher Education“, kurio partnerių susitikimas įvyko spalio mėnesį. Projekto tikslas – ugdyti socialinio verslumo įgūdžius aukštojoje mokykloje, plėtoti akademinio personalo kompetencijas.

Spalio 25 d. Kauno kolegijos atstovai kartu su užsienio svečiais iš Latvijos, Kipro, Suomijos ir Belgijos susitiko Verslo fakulteto Verslo centre aptarti kompetencijų spragas, susijusias su socialiniu verslumu keturiose dalyvaujančiose institucijose: Thomas More taikomųjų mokslų universitete (Belgija), Saimos taikomųjų mokslų universitete (Suomija), Rezeknės tehnologijų akademijoje (Latvija), Nikosijos universitete (Kipras). Tarp projekto partnerių – atstovai iš tų valstybių, kurios gali būti vadinamos socialinio verslo ekspertėmis, ir tų, kuriose šis verslo modelis išplėtotas mažiau.

Dėl COVID-19 situacijos šalyje ir pasaulyje pirmą kartą fiziniu būdu vykstantis projekto partnerių susitikimas skirtas aptarti aktualius administracinius klausimus, planuoti tolesnes veiklas ir apžvelgti jau esamus veiklų rezultatus.

Pasak Kauno kolegijos Projektų skyriaus vyr. specialistės Irmos Servaitės, per pirmuosius projekto įgyvendinimo metus buvo vykdoma šalių analizė, pasitelkiant įvairius analizės metodus. Šiuo metu siekiama išsiaiškinti egzistuojančius socialinio verslumo kompetencijų trūkumus skirtingose šalyse ir palyginti esamą situaciją. „Gauti rezultatai padės suformuoti socialinio verslumo kompetencijų diegimo modelį aukštajame moksle. Būtent šio modelio sukūrimo baigiamųjų darbų aptarimui ir bus skiriamas didžiausias dėmesys susitikimo metu“, – atkreipia dėmesį projekto koordinatorė.

Plėtojant tolesnes veiklas, numatoma dar šiais metais sukurti mokymo programą švietėjams, kuri padėtų ugdyti būsimus įvairių sričių specialistus socialinio verslumo  įgūdžių ir kompetencijų. Pagal projektą paruoštus pirmuosius mokymus planuojama vykdyti Belgijoje.

Primename, kad projektas „Developing Social Entrepreneurial Skills in Higher Education“ – skirtas skatinti socialinio verslo modelį, kuris laikomas vienu efektyviausių būdų, kovojant su socialine krize. Tai „Erasmus+“ finansuojamas aukštojo mokslo strateginės partnerystės projektas, kurį Kauno kolegijos Verslo fakultetas kartu su partnerinėmis aukštosiomis mokyklomis vykdys iki kitų metų lapkričio mėnesio. Šis projektas atliepia „Europa 2030“ suformuluotą socialinės ekonomikos 21-ajam amžiui viziją bei Kauno kolegijos veiklos strateginius tikslus.