Ekspertai sutinka, kad socialinio verslo modelis yra vienas iš efektyviausių būdų kovojant su socialine krize, kuri šių dienų pasaulyje – kompleksinė ir auganti. Vis dėlto, Lietuvoje apie šį verslo modelį iki šiol kalbama miglotai, o socialinio verslo įmonių skaičius vos perkopė šimtą. „Kauno kolegija šiais metais tapo vienintele kolegija šalyje, gavusi „Erasmus+“ finansavimą įgyvendinti aukštojo mokslo strateginės partnerystės projektą, kuo labai džiaugiamės“, – teigia Kauno kolegijos Projektų skyriaus vyr. specialistė Irma Servaitė. Finansavimas skirtas socialinio verslumo skatinimo projektui „Developing Social Entrepreneurial Skills in Higher Education“, kurį koordinuos Verslo fakulteto specialistai.

Socialinis verslas – tai visuomeninę misiją vykdančios organizacijos, kurios taiko verslo strategijas ir kartu siekia visuomeninės naudos. Būtent socialinis verslumas turi potencialo pateikti naujus metodus iššūkiams įveikti, su kuriais šiandien susiduria Europa: gyventojų senėjimas, socialinė nelygybė, klimato kaita ir aukštas jaunimo nedarbo lygis.

Manytina, kad socialinio verslo organizacijų stygių šalyje lemia menkas šio verslo modelio išmanymas, verslumo, vadybinių žinių, įgūdžių ir kompetencijų stoka. „Tyrimai rodo, kad Lietuvos universitetų ir kolegijų dėstytojams trūksta žinių apie socialinį verslumą. Projekto metu kartu su partneriais kursime socialinio verslumo studijų dalykus ir skatinsime įvairių sričių dėstytojus integruoti įgytas žinias į savo dėstomus dalykus. Tikimės, kad viso to dėka ilgainiui šalyje turėsime aukštos kvalifikacijos socialinius verslininkus – socialinių pokyčių agentus“, – teigia Verslo fakulteto projektų vadovas Wilfred’as Tchasse. Taip pat šis projektas atliepia „Europa 2030“ suformuluotą socialinės ekonomikos 21-ajam amžiui viziją bei Kauno kolegijos veiklos strateginius tikslus.

Europoje socialinio verslo modelio įgyvendinimo lygis yra skirtingas, todėl projekto partneriai pasirinkti remiantis sanglaudos principu ir Europoje vyraujančia situacija. Tarp projekto partnerių – atstovai iš tų valstybių, kurios gali būti vadinamos socialinio verslo ekspertėmis, ir tų, kuriose šis verslo modelis išplėtotas mažiau. Kauno kolegijos dėstytojai dvejus metus truksiančio projektu metu dirbs kartu su partneriais iš keturių užsienio aukštųjų mokyklų: Thomas More taikomųjų mokslų universiteto (Belgija), Saimos taikomųjų mokslų universiteto (Suomija), Rezeknės tehnologijų akademijos (Latvija), Nikosijos universiteto (Kipras).

Verslo fakulteto dėstytojai semsis patirties iš socialinio verslumo ekspertėmis laikomų šalių – Belgijos ir Suomijos –  ir sukurs socialinio verslumo kompetencijų ugdymo aukštosiose mokyklose modelį bei mokymo metodiką dėstytojams. Projekto metu sukurtas laisvai pasirenkamas dalykas – „Socialinis verslumas“ – bus integruotas į Kauno kolegijos studijų procesą. Taip pat per dvejus metus įvyks mokymai įvairių sričių dėstytojams apie socialinį verslumą, o projektą vainikuos baigiamoji konferencija Lietuvoje.

Tikimasi, kad artimoje ateityje Kauno kolegijos absolventai įgytomis socialinio verslo srities žiniomis ir socialine veikla aktyviai prisidės prie kultūrinio, socialinio ir ekonominio gyvybingumo Lietuvoje ir Europoje puoselėjimo.