Šiais mokslo metais mokslų daktaro laipsnį įgijusių Kauno kolegijos bendruomenės narių gretas papildė Medicinos fakulteto Reabilitacijos katedros lektorės Ligita Šilinė ir Laura Žlibinaitė bei Karjeros centro vadovas Mindaugas Samuolaitis, sėkmingai apgynę daktaro disertacijas.

2021–2025 m. Kauno kolegijos strategijoje pabrėžiama, kad kolegija yra suvokiama kaip nuolat besimokanti organizacija, kurioje užtikrinamas kryptingas darbuotojų – dėstytojų, tyrėjų ir kitų darbuotojų – kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas, o mokymasis ir saviugda suvokiami kaip kiekvieno bendruomenės nario teisė ir pareiga. Atliepiant šį tikslą, darbuotojai yra skatinami ir jiems sudaromos sąlygos gilinti turimas žinias studijuojant aukštosiose mokyklose, dalyvaujant seminaruose, mokymuose, konferencijose, vykdant projektinę, tyriminę veiklą, rengiant mokslo darbus ir kt.

Mokslų daktaro laipsnį įgijo Karjeros centro vadovas

Karjeros centro vadovas Mindaugas Samuolaitis

Kauno kolegijos bendruomenė sveikina Kauno kolegijos Karjeros centro vadovą ir Verslo fakulteto Verslo katedros lektorių M. Samuolaitį, sėkmingai apsigynusį vadybos mokslo krypties disertaciją bei įgijusį mokslo daktaro laipsnį.

M. Samuolaitis disertaciją apgynė 2022 metų birželio 30 dieną Vytauto Didžiojo universitete. Disertacijos tema – „Maisto produktų darnios plėtros modeliavimas“. Mokslinio darbo vadovas – prof. dr. Rolandas Drėjeris (Vytauto Didžiojo universitetas).

M. Samuolaitis 2008 m. baigė Kauno kolegiją ir įgijo Vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2010 m. Vilniaus universitete įgijo Vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, o 2012 m. baigė Verslo administravimo studijų programą Vilniaus universitete ir įgijo Verslo magistro laipsnį. 2014 m. jungtinėje Vytauto Didžiojo universiteto su Klaipėdos universitetu, Mykolo Romerio universitetu ir Šiaulių universitetu programoje, pradėjo vadybos mokslo krypties doktorantūros studijas.

Baigęs studijas Kauno kolegijoje M. Samuolaitis sugrįžo ir nuo 2009 m. pradėjo dirbti asistentu Ekonomikos ir teisės fakultete (dabar – Verslo fakultetas) asistentu, vėliau – lektoriumi, nuo 2014 m. dirbo Kauno kolegijos Studentų priėmimo ir karjeros skyriaus specialistu, o nuo 2016 m. – Kauno kolegijos Karjeros centro vadovu. 

Medicinos fakultetas pasipildė trimis mokslų daktarais

Medicinos fakulteto Reabilitacijos katedros lektorė Ligita Šilinė

Medicinos fakulteto Reabilitacijos katedros lektorė L. Šilinė 2021 m. rugsėjo 28 d. sėkmingai apgynė gamtos mokslų srities biologijos krypties disertaciją, kurios tema: „Amžiaus ir fizinio aktyvumo poveikis deguonies suvartojimo kinetikai ir kognityvinėms funkcijoms“. Mokslinio darbo vadovas – prof. dr. Arvydas Stasiulis (Lietuvos sporto universitetas).

L. Šilinė 2013 m. baigė Lietuvos sporto universitetą ir įgijo Reabilitacijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją. 2015 m. Lietuvos sporto universitete įgijo Biologijos magistro kvalifikacinį laipsnį, baigė Sporto fiziologijos ir genetikos studijas. 2015 m. jungtinėje Lietuvos sporto universiteto ir Tartu universiteto programoje pradėjo biologijos mokslo krypties doktorantūros studijas.

Nuo 2017 m. pradėjo dirbti asistente Lietuvos sporto universitete, nuo 2019 m. – Kauno kolegijos Medicinos fakultete asistente, vėliau – lektore. Aktyviai dalyvauja rengiant ir vykdant mokslines bei projektines veiklas.

Medicinos fakulteto Reabilitacijos katedros lektorė Laura Žlibinaitė

Medicinos fakulteto Reabilitacijos katedros lektorė L. Žlibinaitė 2021 m. rugsėjo 27 d. sėkmingai apgynė gamtos mokslų srities biologijos krypties disertaciją, kurios tema: „Aktyvių svorio mažinimo strategijų poveikis nutukusių ir antsvorio turinčių vidutinio amžiaus moterų sveikatos rodikliams, motorinėms bei kognityvinėms funkcijoms“. Mokslinio darbo vadovas – prof. habil. dr. Albertas Skurvydas (Lietuvos sporto universitetas), mokslinė konsultantė – doc. dr. Rima Solianik (Lietuvos sporto universitetas).

L. Žlibinaitė 2014 m. baigė Lietuvos sporto universitetą ir įgijo Kineziterapijos bakalauro laipsnį. 2016 m. Lietuvos sporto universitete įgijo kineziterapijos magistro laipsnį. 2016 m. jungtinėje Lietuvos sporto universiteto ir Tartu universiteto programoje, pradėjo biologijos mokslo krypties doktorantūros studijas.

Nuo 2017 m. pradėjo dirbti asistente Lietuvos sporto universitete, nuo 2018 m. – Kauno kolegijos Medicinos fakultete asistente, vėliau – lektore. Aktyviai dalyvauja rengiant ir vykdant mokslines bei projektines veiklas.

Šiais metais disertaciją sėkmingai apgynė ir Medicinos fakulteto vadovas praktiniam mokymui Donatas Gužauskas. Disertacijos tema – „Palanki mokyklos edukacinė aplinka, skatinanti pradinių klasių mokinių fizinį aktyvumą“. Mokslinio darbo vadovas – prof. dr. Saulius Šukys (Lietuvos sporto universitetas), mokslinė konsultantė – prof. dr. Rasa Jankauskienė (Lietuvos sporto universitetas). Daugiau skaitykite čia.

Linkime įdomių profesinių iššūkių ir sėkmės plėtojant mokslo veiklą!