Kauno kolegijos bendruomenė sveikina Medicinos fakulteto Vadovą praktiniam mokymui, slaugos katedros lektorių Donatą Gužauską, sėkmingai apsigynusį edukologijos mokslo krypties disertaciją bei įgijusį mokslo daktaro laipsnį.

Donatas Gužauskas disertaciją apgynė 2022 metų birželio 10 dieną Lietuvos sporto universitete. Disertacijos tema – „Palanki mokyklos edukacinė aplinka, skatinanti pradinių klasių mokinių fizinį aktyvumą“. Mokslinio darbo vadovas – prof. dr. Saulius Šukys (Lietuvos sporto universitetas), mokslinė konsultantė – prof. dr. Rasa Jankauskienė (Lietuvos sporto universitetas).

Donatas Gužauskas 2008 m. baigė Kauno kolegiją ir įgijo slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2011 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitete įgijo slaugos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, o 2014 m. baigė klinikinės slaugos studijų programą Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir įgijo slaugos magistro kvalifikacinį laipsnį. 2017 m. jungtinėje Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto ir Vilniaus universiteto programoje, pradėjo edukologijos mokslo krypties doktorantūros studijas. 

Baigęs studijas Kauno kolegijoje Donatas Gužauskas sugrįžo ir nuo 2011 m. pradėjo dirbti Medicinos fakulteto slaugos katedroje asistentu, vėliau lektoriumi, o nuo 2014 m. Medicinos fakulteto Vadovu praktiniam mokymui. Jis taip pat eilę metų savo pedagoginį darbą sieja ir su profesine veikla dirbdamas VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje, Skubios medicinos pagalbos specialistu. 

Linkime dr. Donatui Gužauskui įdomių profesinių iššūkių ir sėkmės plėtojant mokslo veiklą!