Specialieji klavišai

Klausk studento

Studentė – Akvilė Grigaliūnaitė

Kontaktai

Privalumas: reali darbo aplinka

Studijos organizuojamos teorines žinias integruojant į įvairias klinikines situacijas, kurios vykdomos praktinio mokymo kabinetuose, simuliacinėse klasėse. Praktinių užsiėmimų metu studentai savarankiškai ir komandoje mokosi teikti skubią medicinos pagalbą visų amžiaus grupių, kultūrų, specialiųjų poreikių pacientams, valdyti ūmias ir ekstremalias situacijas įvykio vietoje naudojant turimus žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius ir informacines/ ryšio technologijas, mokosi komandoje nustatyti, planuoti, organizuoti ir vykdyti asmens sveikatos priežiūros paslaugas vadovaujantis teisiniais dokumentais. Skubiosios medicinos pagalbos paramediko studijose dėsto dėstytojai praktikai, dirbantys greitosios medicinos pagalbos tarnyboje, asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentams sudaromos galimybės studijoms ar praktikai išvykti į kitų šalių institucijas pagal Erasmus+ mainų programą.

Karjeros galimybės

Skubiosios medicinos pagalbos paramedikai gali dirbti įvairiose asmens sveikatos priežiūros įstaigų priėmimo ir skubios pagalbos skyriuose, traumų centruose, greitosios medicinos pagalbos ir karo medicinos tarnybose.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti kolegijos Bendrosios praktikos slaugos studijų programoje siekiant įgyti bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją. Baigusieji pirmosios pakopos kolegines studijas absolventai toliau galės tęsti studijas universitetuose pagal antrosios pakopos sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studijų programas magistrantūros studijose.

Studijų programa

Brandos ir stojamieji egzaminai

Svertiniai koeficientai

Skubioji medicinos pagalba
 1. Biologija
  0,4
 2. Chemija arba matematika, arba informacinės technologijos arba fizika*
  0,2
 3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1, 2 ir 4*
  0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
  0,2

Medicinos fakultetas (III rūmai)

Kaunas 44295, Lietuva

Kauno kolegijos administracija
Verslo fakultetas
Technologijų fakultetas

Kaunas 50468, Lietuva

Verslo fakultetas

Kaunas 44240, Lietuva

Menų ir ugdymo fakultetas

Kaunas 44259, Lietuva

Medicinos fakultetas (I rūmai)

Kaunas 44162, Lietuva

Medicinos fakultetas (II rūmai)

Kaunas 44280, Lietuva

Technologijų fakultetas

Kaunas 50387, Lietuva

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

 • + 370 37 35 23 24
 • + 370 600 50 275