Tam, kad nauji mokslo metai keltų kuo mažiau nerimo, pateikiame atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus dėl studijų organizavimo 2021–2022 m. m. rudens semestre.

   1. Ar galėsiu studijuoti nuotoliniu būdu, jei nesu atlikęs SARS-CoV-2 PGR tyrimo, pasiskiepijęs ar persirgęs COVID-19 liga?

2021-2022 m. m. rudens semestro studijos bus organizuojamos mišriu būdu, t. y. dalis studijų užsiėmimų vyks kontaktiniu ir dalis – nuotoliniu būdu. Studijų užsiėmimai vyks tvarkaraštyje numatytu būdu. 2021-2022 m. m. rudens semestro studijų tvarkaraščius ir studijuojamų dalykų / modulių medžiagą galima rasti prisijungus prie Kauno kolegijos virtualios mokymosi aplinkos „Moodle“.

   2. Esu pasiskiepijęs pirma vakcinos doze, antrąją gausiu jau prasidėjus mokslo metams. Ar galėsiu dalyvauti kontaktiniuose studijų užsiėmimuose?

Kontaktiniu būdu vykdomose studijų veiklose gali dalyvauti tik tie asmenys, kurie yra pasiskiepiję, persirgę ar turi ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikto SARS-CoV-2 PGR tyrimo neigiamą atsakymą. Tie, kurie yra pasiskiepiję pirma „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos doze, tol, kol sulauks antrojo skiepo, ir laikotarpiu, kurį reikia palaukti po vakcinavimosi, PGR testas iki spalio 15 d. mobiliuosiuose punktuose bus daromas nemokamai.

   3. Ar Kauno kolegija kompensuos SARS-CoV-2 PGR tyrimo kainą?

Ne, SARS-CoV-2 PGR tyrimo kaina nebus kompensuojama. COVID-19 tyrimai galimybių pasui gauti mobiliuosiuose punktuose bus atliekami nemokamai vakcinuotiems pirmąja „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos doze, dėl ligos negalintiems skiepytis ir gydytojo patvirtinimą apie tai turintiems asmenims ir nėščiosioms.

   4. Ar galimybių pasui gauti tinka greitasis antigenų testas? Ar galiu testuotis kas 7–10 dienų?

Ne, galimybių pasui gauti būtina turėti neigiamą SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatą, kuris galioja 48 val. nuo ėminio paėmimo momento.

Atliekant praktikas išorės organizacijose, jei priimanti organizacija sutinka, galima būti atliekami periodiniai tyrimai kas 7–10 dienų. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad priimanti organizacija gali taikyti ir griežtesnius reikalavimus.

   5. Ar turiu pateikti prašymą, jei noriu studijuoti nuotoliniu būdu?

Studijos individualiai nuotoliniu būdu organizuojamos nebus. Informacija apie konkretaus studijų dalyko / modulio organizavimą nuotoliniu ar kontaktiniu būdu pateikiama studijų tvarkaraščiuose, kuriuos galima rasti prisijungus prie Kauno kolegijos virtualios mokymosi aplinkos „Moodle“.

   6. Kokius dokumentus turiu su savimi turėti atvykdamas į Kauno kolegijos patalpas?

Atvykstant į Kauno kolegiją, su savimi būtina turėti galiojantį galimybių pasą arba ES Skaitmeninį sveikatos pažymėjimą ar kitą dokumentą įrodantį atitiktį reikalavimams bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Daugiau informacijos rasite čia.

Platesnę informaciją apie galimybių pasą rasite – čia.