Studentams

Kaip elgtis, jeigu:

1. Turiu susisiekti nurodytu Kauno kolegijos tel. nr. (8 37) 28 08 78 ir pateikti šią informaciją:

 • savo vardą ir pavardę;
 • mobilaus telefono numerį;
 • konkrečią studijų vietą (fakultetas, katedra, studijų programa, akademinė grupė);
 • nurodyti skambučio priežastį – saviizoliacija dėl lankymosi COVID-19 paveiktose šalyse;
 • nurodyti, ar šiuo metu gyvenate Kauno kolegijos bendrabutyje.

2. Turiu informuoti savo fakulteto studijų programos katedros vedėją bei susitarti dėl studijų organizavimo (užsiėmimų lankymo, atsiskaitymų) sąlygų.

Informaciją apie paveiktas šalis galima rasti čia.

Katedrų kontaktai

1. Turiu susisiekti nurodytu Kauno kolegijos tel. nr. (8 37) 28 08 78 ir pateikti šią informaciją:

 • savo vardą ir pavardę;
 • mobilaus telefono numerį;
 • konkrečią studijų vietą (fakultetas, katedra, studijų programa, akademinė grupė);
 • nurodyti skambučio priežastį – nustatyta COVID-19 liga;
 • nurodyti, ar šiuo metu gyvenate Kauno kolegijos bendrabutyje.

2. Turiu informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos apie man nustatytą COVID-19 ligą tel. nr. +370 5 2649676.

3. Bendrabutyje gyvenantys studentai, kuriems buvo nustatyta COVID-19 liga, privalo apie tai informuoti Apgyvendinimo paslaugų skyriaus vedėją el. p.: albina.prismantiene@go.kauko.lt arba tel.: (8 37) 35 24 68.

4. Turiu saviizoliuotis iki pasveikimo dienos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytos trukmės saviizoliacijos laikotarpiu į Kauno kolegiją atvykti draudžiama.

Turiu susisiekti nurodytu Kauno kolegijos tel. nr. (8 37) 28 08 78 ir pateikti šią informaciją:

 • savo vardą ir pavardę;
 • mobilaus telefono numerį;
 • konkrečią studijų vietą (fakultetas, katedra, studijų programa, akademinė grupė);
 • nurodyti skambučio priežastį – saviizoliacija dėl kontakto su sergančiuoju COVID-19 liga;
 • nurodyti, ar šiuo metu gyvenate Kauno kolegijos bendrabutyje.

(*klinikiniai požymiai – karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas)

Požymiai pasireiškė paskaitų metu Kauno kolegijos patalpose

1. Turiu nedelsiant palikti studijų vietą ir vykti į namus. Taip pat turiu informuoti savo fakulteto studijų programos katedrą (MUF – akademija) bei susitarti dėl studijų organizavimo (užsiėmimų lankymo, atsiskaitymų) sąlygų.

2. Turiu konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. nr. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.

Požymiai pasireiškė ne Kauno kolegijos patalpose (ne paskaitų metu)

1. Turiu nevykti į Kauno kolegijos patalpas ir apie situaciją informuoti savo fakulteto studijų programos katedrą (MUF – akademija) bei susitarti dėl studijų organizavimo (užsiėmimų lankymo, atsiskaitymų) sąlygų.

2. Turiu konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. nr. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.

Darbuotojams

Kaip elgtis, jeigu:

1. Turiu susisiekti nurodytu Kauno kolegijos tel. nr. (8 37) 28 08 77 ir pateikti šią informaciją:

 • savo vardą ir pavardę;
 • mobilaus telefono numerį;
 • konkrečią darbo vietą (tarnyba / skyrius, fakultetas, katedra);
 • nurodyti skambučio priežastį – saviizoliacija dėl lankymosi COVID-19 paveiktose šalyse.

2. Su savo tiesioginiu vadovu turiu susitarti dėl darbo funkcijų atlikimo sąlygų (dirbti nuotoliniu būdu arba pasinaudoti teise į kasmetines ar nemokamas atostogas, arba kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo).

Informaciją apie paveiktas šalis galima rasti čia.

1. Turiu susisiekti nurodytu Kauno kolegijos tel. nr. (8 37) 28 08 77 ir pateikti šią informaciją:

 • savo vardą ir pavardę;
 • mobilaus telefono numerį;
 • konkrečią darbo vietą (tarnyba / skyrius, fakultetas, katedra);
 • nurodyti skambučio priežastį – nustatyta COVID-19 liga.

2. Turiu informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos apie man nustatytą COVID-19 ligą tel. nr. +370 5 2649676.

3. Turiu saviizoliuotis iki pasveikimo dienos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytos trukmės saviizoliacijos laikotarpiu į Kauno kolegiją atvykti draudžiama.

Turiu susisiekti nurodytu Kauno kolegijos tel. nr. (8 37) 28 08 77 ir pateikti šią informaciją:

 • savo vardą ir pavardę;
 • mobilaus telefono numerį;
 • konkrečią darbo vietą (tarnyba / skyrius, fakultetas, katedra);
 • nurodyti skambučio priežastį – saviizoliacija dėl kontakto su sergančiuoju COVID-19 liga.

(*klinikiniai požymiai – karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas)

Požymiai pasireiškė darbo metu Kauno kolegijos patalpose

1. Turiu nedelsiant palikti darbo vietą ir vykti į namus. Taip pat turiu informuoti savo tiesioginį vadovą bei susitarti dėl darbo funkcijų atlikimo sąlygų.

2. Turiu konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. nr. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.

Temperatūros matuoklius galima rasti pas pastato budintį darbuotoją.

Požymiai pasireiškė ne Kauno kolegijos patalpose (ne darbo metu)

1. Turiu nevykti į Kauno kolegijos patalpas ir apie situaciją informuoti savo tiesioginį vadovą bei susitarti dėl darbo funkcijų atlikimo sąlygų.

2. Turiu konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. nr. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.

Kas turi periodiškai tikrintis, ar neserga COVID-19 liga?

Visi darbuotojai, turintys nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo vietoje su kitais asmenimis (veda paskaitas ar kitus užsiėmimus, dirba toje pačioje patalpoje, negali išvengti ilgesnių nei 15 min. darbinių kontaktų).

Kam nereikia periodiškai tikrintis?

Dirbantiems nuotoliniu būdu, neturintiems nuolatinio tiesioginio kontakto darbo funkcijų atlikimo vietoje su kitais asmenimis (pavyzdžiui, esantys kontaktai yra atsitiktinio pobūdžio, jų galima išvengti, o jiems pasitaikius, jie netrunka ilgiau kaip 15 min.).

Kam taikomos privalomo testavimo išimtys?

Išimtys taikomos:

 • Sirgusiems COVID-19 liga, kuriems nuo PGR tyrimo ar antigeno testo teigiamo rezultato praėjo mažiau nei 180 dienų.
 • Vakcinuotiems COVID-19 ligos vakcina, jei po vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:
  • antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;
  • viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;
  • bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu.
 • Turintiems COVID-19 ligos antikūnų, kuriems nuo serologinio antikūnų tyrimo teigiamo rezultato praėjo mažiau nei 60 dienų, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos.

Darbuotojai turi pateikti nurodytas išimtis patvirtinančius dokumentus iš Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (e-sveikata.lt) Žmogiškųjų išteklių tarnybai el. paštu testavimas@go.kauko.lt ir apie paskiepijimo abejomis vakcinomis ar persirgimo COVID-19 liga faktą informuoti tiesioginį vadovą. Jeigu darbuotojas nesinaudoja elektroninės bankininkystės paslaugomis ir negali prisijungti prie e-sveikata.lt sistemos rekomenduojame kreiptis į šeimos gydytoją dėl pažymos išdavimo.

Kaip dažnai privaloma tikrintis dėl COVID-19?

Profilaktiškai tikrintis, ar nesergama COVID-19 liga, būtina periodiškai ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų.

Ką daryti, jeigu, dėl ne nuo darbuotojo priklausančių aplinkybių, nėra galimybių nustatytu periodiškumu atlikti COVID-19 testo?

Apie tai informuoti tiesioginį vadovą ir susitarti dėl kontaktinio darbo perplanavimo.

Kokiais metodais profilaktiškai tiriami asmenys?

Profilaktinis testavimas vykdomas atliekant greituosius ANTIGENO testus. Asmeniui pageidaujant, gavus teigiamą testo atsakymą, galima papildomai per 24 val. registruotis PGR patvirtinamajam tyrimui atlikti.

Kur galima atlikti privalomus tyrimus?

Tyrimus atlikti galima mobiliuose punktuose, registracija vykdoma telefonu per Karštąją liniją 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt.

Registruotis reikia ANTIGENO testui arba PGR tyrimui.

Elektroninei registracijai reikia turėti elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis. Registruojantis reikia įvesti Kauno kolegijos įmonės kodą 111965284.

Ar reikia mokėti už privalomai atliekamus tyrimus?

Ne, mokėti nereikia, tyrimai yra apmokami valstybės biudžeto lėšomis.

Kur galima sužinoti atlikto tyrimo ar testo atsakymą?

Tyrimo atsakymą galima pasitikrinti naudojant elektroninę bankininkystę ar el. parašą prisijungus prie savo paskyros www.e-sveikata.lt arba suvedus tyrimo registracijos bei telefono numerius adresu www.1808.lt.

Kaip ir kada informuoti darbdavį apie pasitikrinimo dėl COVID-19 rezultatus?

Darbuotojai, ne vėliau kaip 1 darbo dieną iki suplanuoto kontaktinio darbo pradžios, turi pateikti sveikatos patikrinimo rezultatus iš Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (e-sveikata.lt) Žmogiškųjų išteklių tarnybai el. paštu testavimas@go.kauko.lt ir apie testavimo rezultatus informuoti tiesioginį vadovą. Vėliau sveikatos patikrinimo rezultatus reikalinga pateikti nedelsiant po kiekvieno periodinio sveikatos dėl COVID-19 patikrinimo. Jeigu darbuotojas nesinaudoja elektroninės bankininkystės paslaugomis ir negali prisijungti prie e-sveikata.lt sistemos, jis turi nufotografuoti į telefoną gautą trumpąją žinutę (SMS) apie testo atlikimo faktą bei gautą rezultatą ir iš tarnybinio elektroninio pašto atsiųsti elektroniniu paštu testavimas@go.kauko.lt

Nuo spalio 1 d. Kauno kolegijos bendro naudojimo patalpose privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Darbas Kauno kolegijoje ir toliau bus organizuojamas kontaktiniu būdu.

Jeigu nėra būtinybės, darbo reikalus su kitų padalinių darbuotojais rekomenduojama spręsti ne tiesiogiai kontaktuojant, o telefonu, elektroniniu paštu, Dokumentų valdymo sistemos ar ryšių informacinėmis priemonėmis; nesibūriuoti koridoriuose, tualetuose, virtuvėse, kitose bendro naudojimo patalpose, naudotis liftu ne daugiau nei vienam asmeniui vienu metu.

Posėdžiai, susirinkimai, pasitarimai turėtų būti organizuojami pirmenybę teikiant nuotoliniam būdui. Jei posėdžiai organizuojami gyvai, jų metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Studijos ir toliau organizuojamos mišriu būdu, kai dalis studijų užsiėmimų vyksta kontaktiniu ir dalis – nuotoliniu būdu. Primename, kad sprendimus dėl studijų organizavimo kontaktiniu, nuotoliniu ar hibridiniu būdu priima atsakingi padalinių darbuotojai, įvertinę kiekvieno studijų dalyko / modulio specifiką.

Taip pat primename, kad būtina laikytis kitų saugumo reikalavimų: dezinfekuoti rankas (rankų dezinfekavimo priemones rasite prie įėjimų), nesibūriuoti, išlaikyti saugų – ne mažesnį nei 2 metrų – atstumą, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, ne rečiau kaip kas valandą vėdinti darbo patalpą bei laikytis kitų bendrųjų COVID-19 ligos prevencijos priemonių.

Nuo liepos 1 d. panaikinus karantiną, šalyje išlieka valstybės lygio ekstremalioji situacija.

Darbuotojai ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų privalo atlikti profilaktinius periodinius tyrimus COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti.

Periodiniai sveikatos patikrinimai neatliekami darbuotojams, kurie persirgo užkrečiamąja COVID-19 liga arba kurie buvo paskiepyti užkrečiamos COVID-19 ligos vakcina pagal skiepijimo schemą, t. y. atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų kriterijų:

 1. Diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas), arba
 2. Asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;
 3. Yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

3.1. Praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus 3.5 papunktyje nurodytą atvejį (210 dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų ir asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);

3.2. Praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);

3.3. Praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmosios „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio įsakymo 3.5 papunktyje nurodytą atvejį;

3.4. Po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą praėjus ne daugiau kaip 210 dienų (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);

3.5. Praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu (210 dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų);

3.6. Praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);

3.7. Po sustiprinančiosios „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės.

Būtina laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų, t. y. bendro naudojimo patalpose ir darbo vietose (kabinetuose ar kt. patalpose), kuriuose dirba daugiau nei po vieną darbuotoją privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, vengti fizinio kontakto, būtina dažniau dezinfekuoti rankas.

Jei dirbate nuotoliniu būdu, primename, kad susirgus COVID-19 liga, reikia susisiekti nurodytu Kauno kolegijos tel. nr. (8 37) 280 877 ir informuoti apie tai.

Jei esate saviizoliacijoje, apie tai informuokite savo tiesioginį vadovą ir Žmogiškųjų išteklių tarnybą el. paštu personalas@go.kauko.lt

Nuo spalio 1 d. Kauno kolegijos patalpose privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Studijos 2021–2022 m. m. rudens semestre Kauno kolegijoje yra planuojamos organizuoti mišriu būdu, t. y. dalis studijų užsiėmimų vyks kontaktiniu ir dalis – nuotoliniu būdu. Primename, kad sprendimus dėl studijų organizavimo kontaktiniu, nuotoliniu ar hibridiniu būdu priima atsakingi padalinių darbuotojai, įvertinę kiekvieno studijų dalyko / modulio specifiką.

Studijų užsiėmimai vyks tvarkaraštyje numatytu būdu. 2021–2022 m. m. rudens semestro studijų tvarkaraščius galima peržiūrėti Kauno kolegijos virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“.

Nuo rugsėjo 1 d. kontaktiniu būdu vykdomose studijų veiklose galės dalyvauti tik asmenys, atitinkantys vieną iš šių reikalavimų:

1. asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

  • praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus 1.5 papunktyje nurodytą atvejį (210 dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų ir asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);
  • praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);
  • praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus 1.5 papunktyje nurodytą atvejį;
  • po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą praėjus ne daugiau kaip 210 dienų (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);
  • praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu (210 dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų);
  • praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);
  • po sustiprinančiosios „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės.

2. asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:

  • diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas) arba
  • asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina (įsigalioja nuo 2022 m. sausio 10 d.).

3. asmuo, kuriam atliktas COVID-19 tyrimas, nustatytas neigiamas rezultatas, – ne anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą;

4. yra kolegijos darbuotojas (darbuotojams reikalavimai nustatyti atskiru direktoriaus įsakymu).

Siekiant nustatyti asmenų atitikimą nurodytiems kriterijams, kontrolės punkto darbuotojui būtina pateikti bent vieną iš žemiau nurodytų dokumentų:

 1. elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) vakcinacijos išrašą, teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo arba kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo (kai nustatomi antiS, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2)) rezultatų (duomenų) protokolą (persirgusiems asmenims) arba neigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo, SARS-CoV-2 antigeno tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolą. Šiuos dokumentus galima pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungus prie ESPBI IS;
 2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) pagal 1 punkte nurodytus kriterijus (toliau – kriterijai) arba nurodantį, kad asmens skiepijimas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina atitinka kriterijus, arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą neigiamą laboratorinio tyrimo (SARSCoV-2 PGR tyrimo, SARS-CoV-2 antigeno tyrimo) atsakymą. Šiuos dokumentus galima pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu;
 3. ESPBI IS duomenų pagrindu parengtą skaitmeninį pažymėjimą, patvirtinantį skiepijimo, persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar neigiamo tyrimo rezultato faktą, skirtą naudojimui šalies viduje su sugeneruotu QR kodu, kurį asmuo gali pateikti atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungęs prie ESPBI IS;
 4. pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, patvirtinantį skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą pagal kriterijus, skirtą sudaryti palankesnes sąlygas laisvai judėti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos metu, arba kitas ne Europos Sąjungos šalies skaitmeninis pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo arba persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą pagal nurodytus kriterijus;
 5. užsienio šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga arba yra paskiepytas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina ir atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kriterijus, užsienio šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą teigiamo tyrimo, kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2, rezultatų (duomenų) protokolą arba neigiamą SARS-CoV-2 PGR tyrimo, pagal nurodytus kriterijus, atsakymą;
 6. kolegijos darbuotojo pažymėjimą arba pažymą apie darbą kolegijoje.

Atkreipiame dėmesį, kad epidemiologinei situacijai pablogėjus ir pasikeitus LR Vyriausybės nurodymams, galimi studijų organizavimo pakeitimai.

Nuo 2020 m. kovo 13 d.  trumpuoju numeriu 1808 veikia Koronos karštoji linija. Skambinti į liniją galima visoje Lietuvoje visą parą nemokamai iš visų tinklų.

Numeriu 1808 skambinti raginama ir pasireiškus į gripą būdingiems ligos simptomams – karščiavimui, kosuliui, gerklės skausmui ar apsunkintam kvėpavimui – po kelionės į užsienio šalis ar po kontakto su tikėtinu koronaviruso nešiotoju.

Daugiau informacijos galima rasti čia.