Studentams

Kaip elgtis, jeigu:

1. Turiu susisiekti nurodytu Kauno kolegijos tel. nr. (8 37) 28 08 78 ir pateikti šią informaciją:

 • savo vardą ir pavardę;
 • mobilaus telefono numerį;
 • konkrečią studijų vietą (fakultetas, katedra, studijų programa, akademinė grupė);
 • nurodyti skambučio priežastį – saviizoliacija dėl lankymosi COVID-19 paveiktose šalyse;
 • nurodyti, ar šiuo metu gyvenate Kauno kolegijos bendrabutyje.

2. Turiu informuoti savo fakulteto studijų programos katedros vedėją bei susitarti dėl studijų organizavimo (užsiėmimų lankymo, atsiskaitymų) sąlygų.

Informaciją apie paveiktas šalis galima rasti čia.

Katedrų kontaktai

1. Turiu susisiekti nurodytu Kauno kolegijos tel. nr. (8 37) 28 08 78 ir pateikti šią informaciją:

 • savo vardą ir pavardę;
 • mobilaus telefono numerį;
 • konkrečią studijų vietą (fakultetas, katedra, studijų programa, akademinė grupė);
 • nurodyti skambučio priežastį – nustatyta COVID-19 liga;
 • nurodyti, ar šiuo metu gyvenate Kauno kolegijos bendrabutyje.

2. Turiu informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos apie man nustatytą COVID-19 ligą tel. nr. +370 5 2649676.

3. Bendrabutyje gyvenantys studentai, kuriems buvo nustatyta COVID-19 liga, privalo apie tai informuoti Apgyvendinimo paslaugų skyriaus vedėją el. p.: albina.prismantiene@go.kauko.lt arba tel.: (8 37) 35 24 68.

4. Turiu saviizoliuotis iki pasveikimo dienos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytos trukmės saviizoliacijos laikotarpiu į Kauno kolegiją atvykti draudžiama.

Turiu susisiekti nurodytu Kauno kolegijos tel. nr. (8 37) 28 08 78 ir pateikti šią informaciją:

 • savo vardą ir pavardę;
 • mobilaus telefono numerį;
 • konkrečią studijų vietą (fakultetas, katedra, studijų programa, akademinė grupė);
 • nurodyti skambučio priežastį – saviizoliacija dėl kontakto su sergančiuoju COVID-19 liga;
 • nurodyti, ar šiuo metu gyvenate Kauno kolegijos bendrabutyje.

(*klinikiniai požymiai – karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas)

Požymiai pasireiškė paskaitų metu Kauno kolegijos patalpose

1. Turiu nedelsiant palikti studijų vietą ir vykti į namus. Taip pat turiu informuoti savo fakulteto studijų programos katedrą (MUF – akademija) bei susitarti dėl studijų organizavimo (užsiėmimų lankymo, atsiskaitymų) sąlygų.

2. Turiu konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. nr. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.

Požymiai pasireiškė ne Kauno kolegijos patalpose (ne paskaitų metu)

1. Turiu nevykti į Kauno kolegijos patalpas ir apie situaciją informuoti savo fakulteto studijų programos katedrą (MUF – akademija) bei susitarti dėl studijų organizavimo (užsiėmimų lankymo, atsiskaitymų) sąlygų.

2. Turiu konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. nr. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.

Darbuotojams

Kaip elgtis, jeigu:

1. Turiu susisiekti nurodytu Kauno kolegijos tel. nr. (8 37) 28 08 77 ir pateikti šią informaciją:

 • savo vardą ir pavardę;
 • mobilaus telefono numerį;
 • konkrečią darbo vietą (tarnyba / skyrius, fakultetas, katedra);
 • nurodyti skambučio priežastį – saviizoliacija dėl lankymosi COVID-19 paveiktose šalyse.

2. Su savo tiesioginiu vadovu turiu susitarti dėl darbo funkcijų atlikimo sąlygų (dirbti nuotoliniu būdu arba pasinaudoti teise į kasmetines ar nemokamas atostogas, arba kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo).

Informaciją apie paveiktas šalis galima rasti čia.

1. Turiu susisiekti nurodytu Kauno kolegijos tel. nr. (8 37) 28 08 77 ir pateikti šią informaciją:

 • savo vardą ir pavardę;
 • mobilaus telefono numerį;
 • konkrečią darbo vietą (tarnyba / skyrius, fakultetas, katedra);
 • nurodyti skambučio priežastį – nustatyta COVID-19 liga.

2. Turiu informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos apie man nustatytą COVID-19 ligą tel. nr. +370 5 2649676.

3. Turiu saviizoliuotis iki pasveikimo dienos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytos trukmės saviizoliacijos laikotarpiu į Kauno kolegiją atvykti draudžiama.

Turiu susisiekti nurodytu Kauno kolegijos tel. nr. (8 37) 28 08 77 ir pateikti šią informaciją:

 • savo vardą ir pavardę;
 • mobilaus telefono numerį;
 • konkrečią darbo vietą (tarnyba / skyrius, fakultetas, katedra);
 • nurodyti skambučio priežastį – saviizoliacija dėl kontakto su sergančiuoju COVID-19 liga.

(*klinikiniai požymiai – karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas)

Požymiai pasireiškė darbo metu Kauno kolegijos patalpose

1. Turiu nedelsiant palikti darbo vietą ir vykti į namus. Taip pat turiu informuoti savo tiesioginį vadovą bei susitarti dėl darbo funkcijų atlikimo sąlygų.

2. Turiu konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. nr. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.

Temperatūros matuoklius galima rasti pas pastato budintį darbuotoją.

Požymiai pasireiškė ne Kauno kolegijos patalpose (ne darbo metu)

1. Turiu nevykti į Kauno kolegijos patalpas ir apie situaciją informuoti savo tiesioginį vadovą bei susitarti dėl darbo funkcijų atlikimo sąlygų.

2. Turiu konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. nr. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.

Nuo liepos 1 d. panaikinus karantiną, šalyje išlieka valstybės lygio ekstremalioji situacija.

Nuo spalio 1 d. Kauno kolegijos bendro naudojimo patalpose privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Darbas Kauno kolegijoje organizuojamas kontaktiniu būdu.

Jeigu nėra būtinybės, darbo reikalus su kitų padalinių darbuotojais rekomenduojama spręsti ne tiesiogiai kontaktuojant, o telefonu, elektroniniu paštu, Dokumentų valdymo sistemos ar ryšių informacinėmis priemonėmis; nesibūriuoti koridoriuose, tualetuose, virtuvėse, kitose bendro naudojimo patalpose, naudotis liftu ne daugiau nei vienam asmeniui vienu metu.

Posėdžiai, susirinkimai, pasitarimai turėtų būti organizuojami pirmenybę teikiant nuotoliniam būdui. Jei posėdžiai organizuojami gyvai, jų metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (medicinines veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Studijos organizuojamos mišriu būdu, kai dalis studijų užsiėmimų vyksta kontaktiniu ir dalis – nuotoliniu būdu. Sprendimus dėl studijų organizavimo kontaktiniu, nuotoliniu ar hibridiniu būdu priima atsakingi padalinių darbuotojai, įvertinę kiekvieno studijų dalyko / modulio specifiką.

Primename, kad būtina laikytis kitų saugumo reikalavimų: dezinfekuoti rankas (rankų dezinfekavimo priemones rasite prie įėjimų), nesibūriuoti, išlaikyti saugų – ne mažesnį nei 2 metrų – atstumą, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, ne rečiau kaip kas valandą vėdinti darbo patalpą bei laikytis kitų bendrųjų COVID-19 ligos prevencijos priemonių.

Primename, kad susirgus COVID-19 liga, reikia susisiekti nurodytu Kauno kolegijos tel. nr. (8 37) 280 877 ir informuoti apie tai.

Jei esate saviizoliacijoje, apie tai informuokite savo tiesioginį vadovą ir Žmogiškųjų išteklių tarnybą el. paštu personalas@go.kauko.lt

Nuo spalio 1 d. Kauno kolegijos patalpose privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Studijos Kauno kolegijoje yra organizuojamos mišriu būdu, t. y. dalis studijų užsiėmimų vykdoma kontaktiniu ir dalis – nuotoliniu būdu. Primename, kad sprendimus dėl studijų organizavimo kontaktiniu, nuotoliniu ar hibridiniu būdu priima atsakingi padalinių darbuotojai, įvertinę kiekvieno studijų dalyko / modulio specifiką.

Studijų užsiėmimai vykdomi tvarkaraštyje numatytu būdu. Studijų tvarkaraščius galima peržiūrėti Kauno kolegijos virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“.

Atkreipiame dėmesį, kad epidemiologinei situacijai pablogėjus ir pasikeitus LR Vyriausybės nurodymams, galimi studijų organizavimo pakeitimai.

Nuo 2020 m. kovo 13 d.  trumpuoju numeriu 1808 veikia Koronos karštoji linija. Skambinti į liniją galima visoje Lietuvoje visą parą nemokamai iš visų tinklų.

Numeriu 1808 skambinti raginama ir pasireiškus į gripą būdingiems ligos simptomams – karščiavimui, kosuliui, gerklės skausmui ar apsunkintam kvėpavimui – po kelionės į užsienio šalis ar po kontakto su tikėtinu koronaviruso nešiotoju.

Daugiau informacijos galima rasti čia.