„Tikiu, kad Kauno kolegija daugeliui jaunų žmonių taps tvirtu atspirties tašku renkantis savo kelią“, – sako Kauno kolegijos direktorius dr. Andrius Brusokas. Daugiaprofilė valstybinė aukštojo mokslo įstaiga, kolegijų reitinge užimanti lyderiaujančią poziciją, ir šiemet tapo vienu iš populiariausių stojančiųjų pasirinkimų.

– Kokiomis nuotaikomis pasitinkate artėjantį rugsėjį? Vadovo pareigų ėmėtės gegužės pabaigoje, atrodo, vasara atnešė ne poilsio, bet darbų – pasirengimo naujiesiems mokslo metams. Kokių iššūkių jie pateikė?

– Kauno kolegijos direktoriumi tapau vykstant pokyčių kolegijų sektoriuje. Per šį trijų mėnesių vadovavimo laikotarpį vykstanti kolegijų reforma pareikalavo didelį dėmesį sutelkti ne tik į naujos komandos formavimą, organizacinės struktūros atnaujinimą, o tai įprasta išrinkus naująjį vadovą, bet ir į aktyvų dalyvavimą diskutuojant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), Alytaus kolegijos vadovybe, formuojant regioninio padalinio, vykdančio kolegines studijas, viziją. Mūsų vadovų komandai buvo labai svarbu užmegzti atvirą, nuoširdų ir argumentais pagrįstą dialogą su visomis suinteresuotomis šalimis, dalyvaujančiomis šiame procese. Vadovavimas Kauno kolegijai yra labai didelis asmeninis įvertinimas, tačiau sykiu – ir milžiniška atsakomybė. Ypač glaudus darbas su kolegijos taryba, formuojant organizacinę struktūrą, padeda sutelktai siekti bendrų strateginių tikslų. Taigi nuotaikos pradėti naujus mokslo metus yra tikrai geros.

Dr. Andrius Brusokas

– Jau ne vienus metus Kauno kolegija užima lyderiaujančią poziciją bendrame valstybinių kolegijų reitinge. Ir šiemet esate pirmoji tarp valstybinių kolegijų, ją pirmu pageidavimu rinkosi daugiausia stojančiųjų. Kaip manote, iš kur sėkmė?

– Šiais metais Kauno kolegija bendrame valstybinių kolegijų reitinge užėmė pirmą vietą. Noriu atkreipti dėmesį į, kad Kauno kolegija – viena iš nedaugelio kolegijų, kuri laikėsi 4,3 balo kartelės priimdama stojančiuosius tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas vietas. Mums ypač svarbi studijų kokybė. Suvokiame, kad garbingą organizacijos reputaciją sukuria kokybiškai parengti specialistai. Džiugu tai, kad esame populiarūs tarp stojančiųjų, kad tokia didelė potencialių studentų dalis nori tapti mūsų bendruomenės dalimi. Manau, viena iš sėkmės paslapčių – kad galime stojantiesiems padėti atrasti save, nes esame daugiaprofilė aukštoji mokykla, siūlanti įvairių studijų krypčių studijas, t. y. sveikatos priežiūros, verslo, technologijų, menų ir ugdymo srityse. Taip pat turime padalinį ir Tauragės skyriuje. Kaip ir minėjau, kokybė yra mūsų veiklos prioritetas.

Kitas svarbus dalykas yra organizacijos vidinė kultūra, kurią labai svarbu ir toliau puoselėti, kad studentai, dėstytojai, neakademinis personalas jaustųsi gerai įgyvendindami keliamus tikslus. Vienas iš administracijos veiklos prioritetų ir yra sudaryti puikias sąlygas atskleisti savo gebėjimus, talentą studentams ir kolegoms. Esame tarptautinių ekspertų labai gerai įvertinta aukštoji mokykla. Kas visa tai sukūrė? Be abejo, kompetentingi ir motyvuoti mūsų darbuotojai – tiek akademinis, tiek neakademinis personalas. Tai ir augina pasitikėjimą visuomenėje Kauno kolegija. Greičiausiai čia ir yra sėkmė.

– Kaip pasipildė Kauno kolegijos studentų gretos? Kurios studijų programos šiemet buvo paklausiausios? Galbūt studijų programoje esama naujovių?

– Šiuo metu dar neturime galutinių stojimo rezultatų, tačiau, remiantis turimais duomenimis, stojimas dabartiniame kontekste nenuvylė, žinant tai, kad nemaža dalis kolegijų 4,3 balo kartelės nesilaikė. Populiariausios lieka sveikatos mokslų, verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės. Pirmojo papildomo priėmimo metu pagal pirmąjį prioritetą dvi Kauno kolegijoje vykdomos studijų programos – Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas ir Kineziterapija – tarp dešimties populiariausių studijų programų kolegijų sektoriuje. Pagal bet kurį prioritetą net keturios Kauno kolegijoje vykdomos studijų programos – Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, Kineziterapija, Socialinis darbas ir Kosmetologija – atsidūrė tarp dešimties populiariausių studijų programų kolegijų sektoriuje. Džiugu tai, kad trumpojo ciklo Grafinių vartotojų sąsajų kūrimo ir Sistemų administravimo studijų programose šiemet pasitiksime daugiausia pirmakursių Lietuvoje. Šiais metais taip pat sėkmingai surinkome norinčius studijuoti ir pagal naująją Skubiosios medicinos pagalbos studijų programą.

– Ar mokymo bazė atitinka lūkesčius? Ar šiais mokslo metais esama modernių naujovių?

– Kauno kolegijos studijų ir taikomųjų tyrimų bazė tikrai tinkama ir pritaikyta rengti praktiškas, inovacijomis grįstas studijas, plėtoti visuomenei aktualius mokslinius taikomuosius tyrimus, vykdyti meno veiklą. Bazėje esančioms laboratorijoms, kitai infrastruktūrai atnaujinti pasitelkiami tiek išoriniai finansiniai šaltiniai, vykdant projektus, tiek pačios kolegijos sukauptos lėšos. Šiuo metu siekiame labiau stiprinti bendradarbiavimą su verslu, savivaldos institucijomis, kitomis suinteresuotomis šalimis, kad pritrauktume ir jų didesnę paramą. Norisi, kad šis bendradarbiavimas taptų kuo labiau abipusiškai prasmingas: tiek mūsų indėliu rengiant verslui reikalingus specialistus, vykdant mokslo taikomąją veiklą, tiek jų pačių aktyviu įsitraukimu ir parama kolegijai. Žvelgdamas į lyderiaujančiose užsienio aukštosiose mokyklose sukauptą bendradarbiavimo patirtį su verslu, vietos savivalda, supranti, kad tai ta sritis, kurią išties Kauno kolegijai reikia dar labiau stiprinti. Ypač svarbi ši sinergija kuriant bendrą, į vertės kūrimą orientuotą aukštojo mokslo ekosistemą.

– Didelį dėmesį skiriate tarptautiškumo plėtrai. Kokius pasiekimus vadinate didžiausiais ir kokius ateities tikslus keliate šioje srityje? Jūsų ambicinguose planuose – siekis tapti Europos taikomųjų mokslų universitetu. Ką tai reikštų kolegijos bendruomenei?

– Puiki mūsų kolegijos bendruomenė jau ne kartą įrodė, kad susitelkus tikrai galima daug pasiekti. Neabejoju, kad tapsime Europos taikomųjų mokslų universitetu. Tai neatsiejama nuo aukštos kokybės, rezultatyvių mokslinių taikomųjų tyrimų. Didelį dėmesį skirsime šiai sričiai stiprinti Kauno kolegijoje. Jau dabar organizacinę struktūrą sudėliojome taip, kad būtų sudarytos kiek įmanoma palankesnės sąlygos kokybiškiems taikomiesiems tyrimams vykdyti. Tikimės, šie sprendimai pasiteisins. Šiuo metu planuojame peržiūrėti ir atnaujinti Kauno kolegijos strategiją, patikslinti priemones ir rodiklius, kad būtų įgyvendinta mūsų vizija – tapti Europos taikomųjų mokslų universitetu. Nacionaliniu lygmeniu kolegijoms, siekiančioms tapti šio tipo universitetu, keliami reikalavimai taikomųjų tyrimų lygiui, kurį turėsime pasiekti, kad galėtume vykdyti profesinio magistro studijas. Tad iššūkiai šioje srityje kolegijoms yra labai dideli. Galime pasidžiaugti tikrai aktyvia, rezultatyvia tarptautine projektine veikla, ją ir toliau aktyviai vystysime. Sieksime glaudesnio bendradarbiavimo su Azijos ir Afrikos regionų universitetais. Taip pat siekiame įsilieti ir į Europos universitetų aljansą. Šiais metais planuojame su tarptautiniais partneriais teikti paraišką.

– Jau netrukus, rugsėjo 4-ąją, kolegijoje šurmuliuos mokslo metų pradžios šventė. Studentų liudijimu, visos kolegijos šventės – itin išradingos ir smagios.

– Reikia mokėti ne tik dirbti, mokytis, bet ir švęsti. Mūsų mokslo metų pradžios šventė šiemet vyks rugsėjo 4-ąją, pirmadienį, 14 val. Įvertinome, kad rugsėjo 1-oji yra penktadienis, galbūt ne visi studentai bus atvykę, dalis darbuotojų šią dieną ves savo atžalas į mokyklas. Tad tikimės, kad pirmadienį į mokslo metų pradžios šventę įsilies gausus bendruomenės būrys. Susirinkusiųjų lauks muzikos grupės „Sisters On Wire“ koncertas, lauko žaidimai ir kitos pramogos. Pasinaudodamas proga noriu pasveikinti visus Kauno kolegijos bendruomenės narius, ypač pirmakursius ir jų artimuosius, su artėjančia naujų mokslo metų pradžia ir palinkėti sėkmingų studijų ir darbų.

Straipsnis publikuotas „Kauno dienoje