2022 m. vyko didelės apimties verslo krypties pirmosios ir antrosios pakopų studijų tarptautinis vertinimas. Buvo vertinamos verslo krypties studijos, vykdomos Lietuvos universitetuose ir kolegijose. Vertinimą atliko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atrinkti ekspertai iš Airijos, Austrijos, Čekijos, Estijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Olandijos, Suomijos, Švedijos ir Šveicarijos.

Verslo katedros vedėja dr. Raminta Andrėja Ligeikienė

„Kauno kolegijoje Verslo studijų kryptyje vykdomos 2 studijų programos: Tarptautinis verslas ir Logistika. Tarptautinio verslo studijų programa yra vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis. Šios dvi studijų programos ir buvo vertinamos tarptautinės ekspertų grupės bei surinko didžiausią balą – 31 iš 35 galimų. Remiantis priėmimo į pirmą kursą rezultatais, populiarios abi vykdomos studijų programos, tačiau vertinant pagal stojančiųjų pasirinkimo prioritetus – Logistikos studijų programa nuo pirmųjų jos vykdymo metų yra tarp populiariausių“, – pabrėžia Verslo katedros vedėja dr. Raminta Andrėja Ligeikienė.

„Šiam įvertinimui daugiausiai įtaką darė tai, kad yra tinkamai subalansuotos studijų programos turinys, išlaikyta proporcija tarp teorinių žinių ir seminarų, kuomet analizuojami įvairūs verslo atvejai. Taip pat, kad dirbantys dėstytojai sistemingai vienas kitą papildo, kad sudaromos sąlygos dalyvauti įvairiuose nacionalinio ir tarptautinio lygmens renginiuose ar projektuose. Tai papildo studijų paketą vertingomis patirtimis ir formuoja išskirtinę vertę“, – akcentuoja pavaduotojas mokslui ir partnerystei dr. Mantas Dilys.

Verslo krypties studijų programos studentams suteikia reikalingus šiuolaikinei darbo rinkai įgūdžius. Studijų lankstumą ir tarptautiškumą skatina ir šiuolaikinių technologijų naudojimas studijų procese.

„Svarbiausia, kad būtų suderinta, jog dėstytojai būtų savo srities ekspertai ir bendradarbiaudami realizuotų programos tikslus. Svarbus yra naujausių mokslo žinių integravimas į studijų procesą bei tarptautiškumo galimybės“, – pabrėžia dr. M. Dilys.

Verslo krypties studijos Kauno kolegijoje vykdomos moduliniu principu, kuris užtikrina studijų tarpdiscipliniškumą, lanksčią mokymosi aplinką, sustiprina studento vaidmenį studijų procese, skatina jo savarankiškumą, aktyvumą, atsakomybę už studijų rezultatus. Studijų programose integruojamos praktinės ir savarankiško darbo užduotys, ugdomas gebėjimas dirbti komandoje.

Pavaduotojas mokslui ir partnerystei dr. Mantas Dilys

„Manau, kad modulinis principas, tai yra viena iš pagrindinių stiprybių. Tarptautinio verslo bei Logistikos studijų programose studijos paremtos realių praktinių situacijų / atvejų integravimu į studijų procesą, o tai formuoja gebėjimus ir įgūdžius identifikuoti problemines situacijas, priimti sprendimus, vertinant realią verslo aplinką dirbant komandoje, prisiimant atsakomybę už sprendimų pasekmes. Tiek Tarptautinio verslo, tiek Logistikos studijų programose yra pasirašyti dvigubo diplomo susitarimai su Thomas More taikomųjų mokslų universitetu (Belgija), o tai leidžia studentams praleidus vienerius metus Belgijos aukštojoje mokykloje įgyti Kauno kolegijos ir Thomas More taikomųjų mokslų universiteto diplomus. Stiprybe laikome ir stiprią partnerystę su verslo įmonėmis, užtikrinančią praktinį studijų pritaikomumą, teorinių žinių ir praktinių įgūdžių dermę“, – pabrėžia dr. R. A. Ligeikienė.

Pasirinkusieji studijuoti Kauno kolegijoje ne tik gali atrasti patinkančią studijų programą – dėka glaudaus bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, studijų programos atitinka šiandieninės darbo rinkos poreikius, yra sistemingai atnaujinamos. Tai sudaro galimybes studijas baigusiems absolventams sėkmingai įsidarbinti.

„Darbdaviai taip pat dalyvavo verslo studijų krypties išoriniame vertinime ir, manau, ypač teigiami jų atsiliepimai apie šios krypties absolventus taip pat lėmė tokius aukštus įvertinimus. Verslo studijų krypties absolventų poreikį ir paklausą geriausiai atspindi situacija, kai dar studijų metu atlikdami profesines praktikas verslo įmonėse, studentai jau būna priimami nuolatiniam darbui ir užsitikrina darbo vietas dar iki studijų pabaigos“, – teigia dr. R. A. Ligeikienė.

Šiemet Kauno kolegija skatina stojančiuosius drąsiai leistis į atradimus, kurių šioje aukštojoje yra apstu: plačios galimybės realizuoti save, atrasti inovacijomis grįstas, į praktinę veiklą orientuotas studijas, įsitraukti į mokslo ir meno taikomąją veiklą, būti lydimiems kompetentingų ir palaikančių dėstytojų bei daugybė kitų saviraiškos galimybių.

 „Nauji iššūkiai, realūs atvejai, moderni mokymosi aplinka, patogi infrastruktūra studijavimui, komandiškas darbas ir su progresu tolygiai atnaujinamas ir vis tobulinamas studijavimo turinys“, – tai, kas bus užtikrinta kiekvienam studentui įvardija dr. M. Dilys.

Kauno kolegijoje įgyvendinama studentų-ambasadorių programa – joje dalyvaujantys kolegijos studentai yra pasiruošę atsakyti į stojantiesiems kylančius klausimus. Jų kontaktus rasite Kauno kolegijos „Instagram“ paskyroje (@kaunokolegija).

Straipsnis publikuotas naujienų portale kauno.diena.lt