Socialinio darbo studijų programa Kauno kolegijoje realizuojama jau daugiau nei tris dešimtmečius. Ilgametė patirtis leidžia džiaugtis aukštais rezultatais ir glaudžiais ryšiais su skirtingomis institucijomis visoje Lietuvoje. Viena iš stipriausių programos strateginių partnerių yra Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija (LSDA), kurios atstovai – prezidentė Jūratė Tamašauskienė, viceprezidentė Miglė Maniušytė, viceprezidentas Saulius Davainis, asociacijos narės: Natalija Markovskaja, Marija Markina, Rasa Laiconienė ir Angelė Noreikaitė-Suchovienė, lankėsi Kauno kolegijoje, kur susitiko su kolegijos direktoriumi dr. Andriumi Brusoku, direktoriaus pavaduotoja organizacijos vystymui dr. Inga Stravinskiene, Menų ir ugdymo fakulteto dekanu Albertu Juodeika ir Socialinio darbo katedros vedėja Virginija Kondratavičiene.

„Bendradarbiavimas su Kauno kolegija yra gražus ir rezultatyvus“, – pradėjo pokalbį LSDA prezidentė J. Tamašauskienė. Ji pasidžiaugė, kad daug LSDA narių yra Kauno kolegijos absolventai, kurie profesionaliai dirba ir suteikia daug pagalbos asociacijai. Ji taip pat pabrėžė, kad jau antrus metus yra vykdomas projektas „Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo centro veikla: Lietuvos socialinio darbo ateitį kuriančios kompetencijos“, prie kurio įgyvendinimo aktyviai prisideda ir Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Socialinio darbo katedros darbuotojai. Jie rengia kvalifikacijos tobulinimo programas ir jas realizuoja vedant mokymus. Socialiniams darbuotojams yra vedami mokymai paklausiomis temomis – „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas taikant inovatyvius patyriminius metodus“ ir „Įgalinimo koncepcija socialinių paslaugų kontekste“.

Parengta 40 val. įžanginė individualios priežiūros darbuotojų, dirbančių su šeimomis, kuriose auga vaikai iki 12 mėn. amžiaus ir (ar) vaikai su negalia iki 36 mėn. amžiaus, mokymo programa individualios priežiūros darbuotojams.

Taip pat Socialinio darbo katedros dėstytojai dalyvauja LSDA organizuojamo Inovacijų atrankos konkurso komisijoje, atrenkant geriausias inovacijas, padedančias geriau nei ankstesnieji metodai tenkinti paslaugų gavėjų poreikius ir (ar) spręsti asmens, šeimos, bendruomenės socialines problemas, įveikti socialinę atskirtį Lietuvoje.

LSDA ir Kauno kolegijos atstovų susitikimo metu buvo aptarti ir kiti svarbūs bendradarbiavimo klausimai: projektinių mokslinių tyrimų vykdymo galimybės, užsakomųjų studentų baigiamųjų darbų pritaikomumas praktiniame lauke, geresnės visuomenės kūrimo iniciatyvų plėtra, naujausių technologijų taikymas vykdant mokymus, kūrybiškumo ir meninių veiklų įtraukimas į socialinį darbą bei socialinių paslaugų teikėjams kylantys iššūkiai ir jų sprendimų būdai.

Siekdami stiprinti socialinį darbą mūsų bendruomenėje, prisidedame prie geresnės visuomenės kūrimo. Džiaugiamės, kad šiame kelyje esame ne vieni ir dėkojame Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijai už rezultatyvų bendradarbiavimą.