Viešame konkurse gali dalyvauti asmenys, nepriklausantys Kauno kolegijos personalui ir studentams.

Kandidatai į Tarybos narius renkami, vadovaujantis Tarybos narių rinkimų tvarkos aprašu.

Konkurse gali dalyvauti kandidatai:

 1. turintys žinių ir gebėjimų, padedančių siekti Kauno kolegijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Kauno kolegijos misiją, bei atstovaujantys vieną ar kelias šias sritis:
 • medicinos ir (ar) sveikatos;
 • inžinerinės ir (ar) aukštųjų technologijų pramonės;
 • meno, ir (ar) kalbų, ir (ar) ugdymo;
 • socialinių mokslų ir (ar) verslo.
 1. esantys nepriekaištingos reputacijos;
 2. neinantys pareigų kitų aukštųjų mokyklų valdymo organuose.

Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Europos Parlamento nariai, Seimo ir Vyriausybės nariai, savivaldybių merai ir savivaldybių tarybų nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, asmenys prieš tai dvi kadencijas iš eilės buvę Kolegijos tarybos nariais.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, iki 2022 m. spalio 31 d. 12 val. asmeniškai arba registruotu laišku Kauno kolegijos Žmogiškųjų išteklių tarnybai (1-026 kab., Pramonės pr. 20, Kaunas) turi pateikti:

 1. prašymą kandidatuoti į Tarybos narius (prašymas);
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumentą arbą kopiją, jei siunčiama registruotu laišku;
 3. kandidato į Tarybos narius anketą (anketa);
 4. sutikimą dėl asmens duomenų viešinimo (sutikimas);
 5. informacijos teisingumo ir privačių interesų deklaraciją (deklaracija).

Tarybos narių rinkimų tvarkos aprašas ir dokumentų formos skelbiamos www.kaunokolegija.lt.

Išsamesnės informacijos apie viešąjį konkursą prašome teirautis tel. 8 (37) 75 11 33, 75 11 23 mob. tel. 8 686 95757, 8 609 96152,  el. paštu jurate.zmitruleviciene@go.kauko.lt., neringa.lisina@go.kauko.lt.