2019 metų kovo 26 dieną Kauno kolegijoje vyks penktoji tarptautinė konferencija „Inovatyvios (eko-)technologijos, verslumas ir regionų plėtra“ (angl. Innovative (Eco)Technology, Entrepreneurship and Regional Development, IECOTERD), kurioje savo įžvalgomis dalinsis specialistai iš viso pasaulio.

Konferencijos tikslas – skatinti mokslinę diskusiją apie naujausias technologijas ir jų pritaikymo versle, pramonėje bei sveikatos priežiūros, globos (rūpybos) įstaigose galimybes, orientuojantis į regionų plėtrą. Išskirtinis dėmesys skiriamas žaliosioms technologijoms, tvariam regionų vystymuisi.

Plenarinėje sesijoje bus pristatyti keturi pranešimai. Ekonomistas, Kauno technologijos universiteto profesorius dr. Robertas Jucevičius dalinsis įžvalgomis apie sumanaus regiono, grįsto informatyvumu, darna, inteligentiškumu, dinamiškumu nuolatinio mokymosi procesu, vystymąsi. Martynas Pilkis, LR finansų ministerijos Draudimo veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas atskleis aktualiausią informaciją apie šiuo metu vieną inovatyviausių ir sparčiausiai plėtojamų sričių pasaulyje – finansines technologijas, vadinamąsias FINTECH. Remdamasis Kauno pavyzdžiu, „Kaunas In“ direktorius Tadas Stankevičius kalbės apie sprendimus skatinti inovacijas regione, dalinsis sukaupta patirtimi apie sumanaus miesto viziją ir galimybes jį plėsti. Lietuvoje socialinė iniciatyva „Mokslo krautuvės“, kurios tikslas yra priartinti mokslą prie visuomenės, yra nauja ir tik įsibėgėja, todėl Norbertas Steinhaus, tarptautinio „Science Shop“ (Mokslo krautuvės) tinklo koordinatorius, dalinsis gerąja užsienio šalių patirtimi ir gilinsis į visuomenės įsitraukimą į mokslą, mokslo reagavimą į pilietinės visuomenės problemas.

Konferencijoje numatytos aštuonios sekcijos, kuriose žiniomis dalinsis profesionalai iš informacinių technologijų, bioekonomikos, kraštovaizdžio dizaino, agroinovacijų ir maisto technologijų, sveikatos apsaugos, kalbų mokymo ir komunikacijos bei kitų sričių.

Prisiminti praėjusių metų plenarinio posėdžio pranešimus galite čia.

Kviečiame susipažinti su aktualiausia šių metų konferencijos informacija: