Kauno kolegijoje organizuojamos konferencijos susilaukia teigiamų atgarsių, o visi norintys sudalyvauti – nespėja. Kovo 20 dieną vykusi ketvirtoji tarptautinė konferencija „Inovatyvios (eko-)technologijos, verslumas ir regionų plėtra“ (angl. Innovative (Eco)Technology, Entrepreneurship and Regional Development, IECOTERD) pritraukė daug klausytojų, o plenarinėje sesijoje pranešimus skaitė Lietuvos ir užsienio profesionalai.

Šios konferencijos tikslas – skatinti mokslinę diskusiją apie naujausias technologijas ir jų pritaikymo versle, pramonėje bei sveikatos priežiūros, globos (rūpybos) įstaigose galimybes, orientuojantis į regionų plėtrą. Išskirtinis dėmesys skiriamos žaliosioms technologijoms ir tvariam regionų vystymuisi.

Plenarinėse sesijoje pristatyti keturi pranešimai, kuriuose analizuojami mokslo taikomieji tyrimai ir pateikiamos specialistų įžvalgos informacinių technologijų taikymo viešajame sektoriuje, aplinkos inžinerijos, verslo srityse. Kviečiame išklausyti dėmesio vertų pranešimų:

Žymus naujos kartos verslininkas ir investuotojas, rizikos kapitalo fondo „Nextury Ventures“ įkūrėjas Ilja Laurs pasakoja apie inovacijų ir verslumo aktualijas.

Panevėžio Laisvosios ekonomikos zonos (LEZ) projektų vadovas Daumantas Simėnas konferencijoje pateikia savo įžvalgas apie tai, kaip provincijų regioną galima paversti šiaurės ir rytų Europos robotikos centru.

Kauno kolegijos dėstytoja, darnaus vystymosi konsultantė Audronė Alijošiūtė pristato pranešimą apie ateities perspektyvas, siekiant tvarumo.

Profesorius dr. Hamza Abbass Ali Al-Sewadi iš Jordanijos savo pranešimu analizuoja informacinių technologijų ir asmeninių duomenų apsaugos temas.