Galima pastebėti, kad profesinis kelias vis dažniau pasirenkamas ne tik pagal numatomą atlyginimo dydį ar specialybės prestižą. Stojantieji studijų programą renkasi ir atsižvelgdami į savirealizacijos galimybes, veiklos, kuria užsiims po studijų, prasmingumą.

Tuo tarpu pastarųjų aspektų darbe nerandantys darbuotojai atsigręžia į savanoriškas organizacijas ir prasmės bei savirealizacijos galimybių ieško uždarius biuro duris.

Savanorystę atranda vedini panašių tikslų

„Skirtingos spalvos“ režisierė Kamilė Juršytė

Nors savanorystę renkasi skirtingas patirtis, įsitikinimus turintys žmonės, savanoriškų organizacijų atstovės atskleidžia, jog šioje veikloje žmonės paprastai ieško to paties – galimybių įprasminti savo laiką ir įgyti tam tikrų žinių ar įgūdžių.

„Atsakyti, dėl ko žmonės dažniausiai pasirenka savanorystę iniciatyvoje „Skirtingos spalvos” ar kitose organizacijose, nėra sunku – manau, kad šioje vietoje laimi patirtis. Daugelis jau domisi arba nori geriau pažinti renginių industriją, todėl atvyksta savanoriauti mūsų organizuojamose konferencijose, mugėse ar padėti tiesioginių transliacijų metu. Taip pat išskirčiau norą prisidėti prie gero ir kilnaus tikslo. Savanorystė suteikia dvigubą naudą: patirtį sau bei pagalbą kitiems“, – sako Kamilė Juršytė, socialinėje iniciatyvoje „Skirtingos spalvos“ užimanti režisierės pareigas. Jai pritaria ir Kauno hospiso namų savanorių koordinatorė Paula Kvederytė, atskleidžianti, jog savanorystė pasirenkama ne tik siekiant padėti kitiems, bet ir ieškant artimesnio ryšio, kurio šiuo metu daug kas pasigenda.

Kauno hospiso namų savanorių koordinatorė Paula Kvederytė

„Kauno hospiso namai – tai savanorių bei darbuotojų komanda, kuri susitelkia vienam pagrindiniam tikslui – padėti pacientui oriai gyventi. Neretai namai nepagydomiems, sunkiai sergantiems pacientams bei jų artimiesiems tampa uždara, vieniša vieta. Juos užpildo savanoriai, kurių kiekvienas ateina vedinas įvairių tikslų: sulėtinti gyvenimo tempą bei sugrįžti prie artimesnio, jautresnio ryšio; įgalinti profesines bei asmeninio gyvenimo žinias, idant kito gerovės; norint atsidėkoti už pagalbą, gautą artimajam sergant“, – mintimis dalijasi P. Kvederytė.

„Stipriai keičiantis požiūriui į savanorystę mūsų šalyje, ji tampa vis labiau populiari jaunų žmonių tarpe, kaip galimybė pabandyti skirtingas veiklas, įdomiai ir turiningai leisti laisvalaikį, kaip galimybė parodyti siekiamiems darbdaviams savo potencialą ir gebėjimus, kaip galimybė pasitikrinti, ar teisinga linkme vyksta karjeros planavimas. Kita kategorija žmonių savanorystę atranda kaip tam tikrą gyvenimo pilnatvės užtikrinimo būdą“, – sako Kauno Vytauto Didžiojo 2-osios šaulių rinktinės Komunikavimo būrio vadė Onutė Verygaitė.

Socialinio darbo profesija ir savanorystė glaudžiai susiję

Kauno Vytauto Didžiojo 2-osios šaulių rinktinės Komunikavimo būrio vadė Onutė Verygaitė

Nuo savanoriškos veiklos neatsiejama ir socialinio darbuotojo profesija. Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Socialinio darbo katedros vedėja Virginija Kondratavičienė atskleidžia, jog socialinis darbas yra kildinamas iš savanoriškos veiklos ir tiek Lietuvoje, tiek ir kitose pasaulio šalyse, prieš įvardijant daugelį socialinio darbo sričių socialinėmis paslaugos, jos buvo teikiamos savanorių.

„Tobulesnių intervencijos priemonių poreikis, siekiant efektyviau spręsti naujai kylančias socialines problemas, reikalavo mokytis ir skatino socialinio darbuotojo profesijos atsiradimą. O savanoriai yra ta jėga, kuri inicijuoja paslaugų teikimo socialiniame darbe kokybinę ir kiekybinę plėtrą, naujas paslaugas. Reikia paminėti, kad savanoriška veikla neretai sulyginama su altruizmo sąvoka. Šie terminai glaudžiai siejasi tarpusavyje ir dažnai vartojami socialiniame darbe – tiek altruizmas, tiek savanoriška veikla orientuoti į besąlygišką rūpinimąsi visuomenės gerove, aukojant asmeninį savo laiką, bet nesiekiant asmeninės naudos sau“, – mintimis dalijasi V. Kondratavičienė bei pasakoja, jog Socialinio darbo studijų programos studentai savanoriaudami įgyja profesinių žinių, turinčių teigiamos įtakos tolesnei jų karjerai.

Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Socialinio darbo katedros vedėja Virginija Kondratavičienė

„Stebint Socialinio darbo studijų programos studentų atliekamas savanoriškas veiklas susidaro įspūdis, kad kur savanoriauti, su kokia klientų grupe dirbti, studentai pasirenkama laisva valia pagal savo pomėgius. Bendraujant su jais, atsiskleidžia jų noras pasijusti laimingu užsiimant jam priimtina veikla, būti naudingu visuomenei, spręsti aktualias socialines, bendruomenines ir kt. problemas. Savanoriškas veiklas jie atlieka su entuziazmu ir vidiniu pasitenkinimu, realizuoja visus savo talentus. Ir visi vieningai teigia, kad savanorystė – tai laiko, energijos, žinių ir sugebėjimų dovanojimas kitiems žmonėms bei profesinė patirtis, turinti įtakos jų karjerai“, – atskleidžia Socialinio darbo katedros vedėja V. Kondratavičienė.

Kauno kolegijos Socialinio darbo studijų programos pirmakursis Aidas Lazauskas prisipažįsta, jog šią, socialinio darbuotojo, profesiją atrado būtent savanorystės dėka. „Užsiimdamas savanoriška veikla Prienų socialinių paslaugų centre aš galėjau iš arčiau pamatyti darbą su žmonėmis, kurie turi fizinę bei intelekto negalias. Taip pat savanoriškos veiklos metu iš arčiau pamačiau, kaip socialiniai darbuotojai profesionaliai dirba ir užtikrina orią gyvenimo kokybę žmonėms su įvairiomis negaliomis. Tai mane dar labiau sužavėjo ir paskatino pasirinkti Socialinio darbo studijų programą“, – prisimena A. Lazauskas.

„Dirbant tiek su negalią turinčiais žmonėmis, tiek su savanoriais, mano patirtis ir požiūris į gyvenimą pasikeitė dar labiau. Supratau, jog atiduodamas save darbui su žmonėmis, turinčiais negalią, įgijau tokių asmeninių savybių, kurių reikalauja socialinio darbuotojo profesija. Mano manymu, tai – kantrumas, gebėjimas išklausyti, empatija, atlaidumas“, – mintimis dalijasi Kauno kolegijos Socialinio darbo studijų programos pirmakursis.

Visą straipsnį skaitykite naujienų portale „Kas vyksta Kaune“.