Gruodį pasirodė naujasis „Reitingų“ leidinys, kuriame daugiau nei 20 Lietuvos kolegijų reitinguotos pagal studijų kryptis. Kauno kolegija yra pirma net 14-oje vertintų profesinio bakalauro rengimo studijų krypčių.

Kaip teigia leidinio rengėjai, Lietuvos kolegijų lygis yra skirtingas, o krypčių vertinimas leidžia atskleisti, kurios kolegijos kokiose srityse yra stiprios. Tiek universitetai, tiek kolegijos vertintos pagal tuos pačius parametrus: 30 taškų suteikta darbdavių vertinimams, 10 taškų absolventų įsidarbinamumui, po 20 taškų pirmakursių balų vidurkiui, priimtų geriausių abiturientų skaičiui ir minimaliam stojamajam balui.

Kauno kolegija, būdama daugiaprofilinė valstybinė aukštojo mokslo įstaiga, rengianti technologijų, informatikos, inžinerijos, sveikatos, humanitarinių, socialinių, meno, ugdymo, verslo ir viešosios vadybos, teisės, žemės ūkio mokslų specialistus, pasižymėjo visose reitinguotose srityse.

Biomedicinos mokslų srityje Kauno kolegija pirmoje vietoje farmacijos, burnos priežiūros kryptyje, antroje – slaugos ir akušerijos, reabilitacijos, kosmetologijos ir mitybos studijų kryptyse. Technologijos mokslų srityje viešojo maitinimo kryptyje Kauno kolegija pirmoje vietoje, maisto technologijų – trečioje. Fizinių ir technologijos mokslų srityje pirmaujama medžiagų technologijos bei polimerų ir tekstilės technologijų, informatikos inžinerijos kryptyse, taip pat trejetuke yra informacijos sistemų kryptis. Socialinių mokslų srityje Kauno kolegija išsiskyrė verslo, finansų, apskaitos, socialinio darbo, komunikacijos kryptyse, antroje vietoje esama teisės, vadybos, pedagogikos kryptyse. Humanitarinių mokslų srityje kolegija pirma (verslo) anglų kalbos ir komunikacijos, vertimo, dailės / meno objektų restauravimo, trečioje – dizaino ir medijų meno kryptyse. Žemės ūkio mokslai – antroje vietoje.

Lyginant konkrečius rodiklius, pagal ką reitinguota, Kauno kolegija išskiria tuo, jog į aukštojo mokslo instituciją stoja gabūs abiturientai, o baigusieji studijas lengvai įsilieja į darbo rinką ir yra itin palankiai vertinami darbdavių. Rezultatai rodo kryptingą ir rezultatyvią Kauno kolegijos veiklą: studijų kokybės išlaikymas ir kartu nuolatinis gerinimas traukia žingeidžius jaunuolius, vertinančius tai, kad studijų metu daug dėmesio skiriama žinių pritaikomumui per praktiką, kas svarbu siekiant įsitraukti į darbo rinką.