Kryptingai ir nuosekliai įgyvendindama strategijoje įtvirtintą viziją – tapti pažangia ir tvaria Europos aukštojo mokslo institucija – Kauno kolegija žengė reikšmingą žingsnį – birželio 28 d. buvo patvirtinta UNINOVIS Data for L.I.F.E. Europos universitetų aljanso paraiška.

Šis pasiekimas – svarus indėlis stiprinant kolegijos poziciją tarptautinėje erdvėje, vykdant jungtines studijų programas, atveriant platesnes galimybes tiek dėstytojams, tiek studentams vykdyti tarptautines veiklas. Nemažiau svarbu, kad priklausymas šiam aljansui – reikšmingas pasiekimas stiprinant mokslinį potencialą ir siekiant taikomųjų mokslų universiteto statuso.

Svarbus pasiekimas kolegijai ir sektoriui

Dr. Andrius Brusokas

Pasak Kauno kolegijos direktoriaus dr. Andriaus Brusoko, UNINOVIS aljanso paraiškos patvirtinimas – tai kelerių metų kryptingo darbo, formuojant tvarų akademinį, taikomojo duomenų mokslo tematika grįstą tinklą, į kurį įsitraukė visi aljanso partneriai, įvertinimas.

„Šis Kauno kolegijos laimėjimas – itin reikšmingas ir svarbus tiek mūsų institucijai, tiek visam Lietuvos aukštojo mokslo sektoriui. Kartu tai ir Kauno kolegijos, kaip tvarios aukštojo mokslo institucijos, pripažinimas tarptautinėje erdvėje. Dabar turime dar platesnes galimybes stiprinti studijų kokybę bei vystyti taikomąjį mokslą ir meną tarptautiniu lygmeniu. Labai džiaugiuosi šiuo Kauno kolegijos pasiekimu ir visos komandos įdėtu kelerių metų darbu. Sveikinu kolegas, kurie prieš keletą metų patikėjo būtent šiais partneriais ir kryptingai siekė bendro tikslo“, – dalinasi dr. A. Brusokas.

Kauno kolegija 2021–2025 m. strategijoje yra įtvirtinusi viziją tapti pažangia ir tvaria aukštojo mokslo institucija. Kolegijos direktorius sako besidžiaugiantis, kad nuo pat 2021 m. buvo kryptingai einama šiuo keliu, kartu su partneriais kuriant ir formuojant UNINOVIS aljansą.

„Akivaizdu, jog šio aljanso paraiškos patvirtinimas itin svariai prisideda prie Kauno kolegijos vizijos bei su ja susijusių strateginių tikslų įgyvendinimo, puoselėjant akademinę ir mokslo kultūrą, vystant studijas ir mokslą tarptautinėje aplinkoje“, – sako Kauno kolegijos direktorius.

Jis akcentuoja, kad rengiant naująją kolegijos strategiją, narystė aljanse neabejotinai vaidins labai svarbų vaidmenį: „Kaip pavyzdį galiu paminėti bendras projektines veiklas tam tikrose specifinėse srityse, kur mūsų partneriai jau turi ilgametę patirtį įvairiuose pasaulio regionuose.“

Kauno kolegijos direktorius taip pat priduria, kad artimiausioje perspektyvoje Lietuvoje svarbu suformuoti aiškų taikomųjų mokslinių tyrimų konceptą ir plačiai komunikuoti apie šių tyrimų reikšmingumą ir svarbą darbo rinkoje.

Sėkmė – dėl nuoseklaus darbo

Dr. Inga Stravinskienė

Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotoja organizacijos vystymui dr. Inga Stravinskienė atskleidžia, kad UNINOVIS aljanso paraiška Europos Komisijos ekspertų buvo įvertinta kaip itin kokybiška ir surinko net 94 balus iš 100. Toks įvertinimas, pasak jos, rodo aljanso partnerių tvirtus bendradarbiavimo ryšius ir tikslingus siekiamus rezultatus tarptautinėje erdvėje.

„Svarbu paminėti, kad naujausias laimėjimas nėra atsitiktinis ir yra grįstas vien tik orientacija į šioje paraiškoje keliamus tikslus. Šis partnerių tinklas formavosi praktiškai trejus metus: buvo rengiami ir laimėti bendri tarptautiniai projektai, vyko studentų ir dėstytojų mainai, bendri moksliniai taikomieji tyrimai, gerųjų patirčių perkėlimai ir kitos tarpusavio iniciatyvos. Daug kūrėme, tikėjome tuo, ką kuriame, ir pagaliau – šis reikšmingas įvertinimas!“ – prisimena dr. I. Stravinskienė ir džiaugiasi, kad tarp partnerių yra užsimezgę itin šilti, pasitikėjimu grįsti bendradarbiavimo ryšiai.

Aljansas suformuotas iš taikomųjų mokslų ir klasikinio tipo (akademinių) universitetų, telkiantis ypač didelę bendruomenę: 125 000 studentų, 11 000 darbuotojų ir 57 asocijuotų ir socialinių partnerių.

Ji primena, kad po ketverių metų Kauno kolegija pretenduos į taikomųjų mokslų universiteto statusą, o priklausymas UNINOVIS aljansui reikšmingai prisidės prie šio statuso siekimo.

„Šio aljanso ilgalaikė strategija integruoja studijas ir taikomąjį duomenų mokslą, orientuojantis į tyrimus ir inovacijas. Visos veiklos, numatytos šiame projekte, ženkliai prisidės prie Kauno kolegijos, kaip taikomųjų mokslų universiteto, statuso siekimo, grindžiant Europos aukštojo mokslo erdvės ir Europos mokslinių tyrimų erdvės vertybėmis ir reikalavimais, tvarumo tikslais, „žaliąja“ ir skaitmenine transformacija“, – dalinasi direktoriaus pavaduotoja organizacijos vystymui dr. I. Stravinskienė.

Tarptautinis bendradarbiavimas – dar intensyvesnis

Jolanta Valiaugienė

Per kelerius metus užsimezgusi partnerystė su aljanso narėmis, anot Kauno kolegijos tarptautinės partnerystės vystymo koordinatorės Jolantos Valiaugienės, dabar turėtų dar labiau suintensyvėti, orientuojantis į UNINOVIS aljanso tikslų, užtikrinančius duomenų mokslo platesnį panaudojimą visose akademinėse srityse, įgyvendinimą.

Ji taip pat pabrėžia, kad aljanso paraiškos patvirtinimas reiškia ir didesnę atsakomybę ne tik už paraiškoje numatytų tikslų ir uždavinių, bet ir už ilgalaikio partnerių susitarimo bendradarbiauti siekiant tapti Europos universitetu, įgyvendinimą.

„Dabar, kai UNINOVIS aljanso paraiška patvirtinta, tai, per bendras veiklas su aljanso partneriais, gali paliesti ir kiekvieną kolegijos padalinį ar darbuotoją. Šis aljansas unikalus dėl didelio asocijuotų partnerių, tarp kurių – regioninės valdžios organizacijos, verslo asocijuotos struktūros, įmonės, studentų savivaldos organizacijos, aukštosios mokyklos kituose pasaulio regionuose – skaičiaus“, – dalinasi J. Valiaugienė.

Ji taip pat pažymi, kad Kauno kolegijos dalyvavimą aljanso veikloje remia ir aukštosios mokyklos socialiniai partneriai, tokie kaip Kauno regiono plėtros taryba, Alytaus regiono plėtros taryba, Jonavos rajono savivaldybė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, „Axioma Metering“, „Kauno grūdai“, skaitmeninių technologijų sektoriaus asociacija INFOBALT, skaitmeninių inovacijų centras „AgriFood Lithuania DIH“, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

„Tai didina Kauno kolegijos, kaip atviros ir atsakingos aukštojo mokslo institucijos, vaidmenį  regioninėje plėtroje per bendradarbiavimą, prisidedant prie inovatyvių ir tvarių produktų, paslaugų ir technologinių procesų naujovių kūrimo“, – priduria J. Valiaugienė.

Kauno kolegija – Europos universitetų partnerė

Lina Kuraitienė

Aljansui priklausančių aukštųjų mokyklų vadovų susitarimas bendradarbiauti sutelkiant akademinius, mokslinius, žmogiškuosius ir infrastruktūros resursus, ženkliai sustiprina visų aljanso narių pajėgumus praturtinant akademines programas, išplečiant mokslinių tyrimų galimybes ir sudarant sąlygas naujoms studentų patirtims. Tuo tarpu bendros veiklos turės teigiamos įtakos darbuotojų profesiniam tobulėjimui.

„Kauno kolegijai siekiant taikomųjų mokslų universiteto statuso ypač aktualios yra išplėstos ir susitarimu įtvirtintos bendradarbiavimo galimybės moksliniuose tyrimuose, sujungiant visų partnerių išteklius ir ekspertizę. Laimėjus Europos universitetų iniciatyvos projektą atsirado didesnės galimybės tyrimų finansavimui, t. y. didesnės galimybės gauti Europos tyrimų finansavimą ir dotacijas, skirtas aljanso veiklai“, – sako J. Valiaugienė.

Kauno kolegijos Projektų skyriaus vadovė Lina Kuraitienė pažymi, kad įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą paradigmą, kartu su partneriais bus plėtojamos į besimokančiojo poreikius orientuotos studijos ir mokymo paslaugos.

Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad UNINOVIS aljanse dalyvaujančios aukštosios mokyklos yra sutarusios diegti inovatyvius mokymo metodus, plėtoti bendras studijų programas, kurias įgyvendinant Kauno kolegijos studentams atsivers galimybės studijuoti keliose institucijose ir gauti jungtinius šių aukštųjų mokyklų diplomus. Taip pat, sutelkus išteklius, išsiplės ir siūlomų kursų spektras teikiant mikrokredencialus.

„Projekto metu planuojama kurti ir studijų centrus (angl. study hubs) į kuriuos UNINOVIS aljanse dalyvaujančių aukštųjų mokyklų studentai galės atvykti fiziškai, įgyti tam tikrų kompetencijų, o grįžę į savo šalį toliau galės mokytis nuotoliniu būdu. Tai leis lengviau vykdyti mainus ir užtikrins, kad studentai žinias įgis toje aukštojoje mokykloje, kuri yra stipriausia jų pasirinktoje srityje“, – priduria L. Kuraitienė.

UNINOVIS aljansas siekia tapti pažangių duomenų mokslo kompetencijų ir įgūdžių šaltiniu dabartinėms ir būsimoms kartoms, remiant tvarią ir įtraukią Europos visuomenę. Aljanso tikslas – iš septynių aukštųjų mokyklų sukurti tarptautinį ir tarpdisciplininį Europos universitetą su bendromis valdymo, mokymo, tarptautinių ryšių ir mokslinių tyrimų struktūromis. Aljansas orientuotas į duomenų mokslo platesnį panaudojimą visose akademinėse srityse.

UNINOVIS aljanse numatytos keturios pagrindinės misijos: tapti pirmaujančiu Europos aljansu teikiant mokymąsi visą gyvenimą duomenų valdymo ir analizės srityje; integruoti inovacijų ekosistemas švietimo ir bendradarbiavimo bei tarpdisciplininių tyrimų tikslais; skatinti ekologišką ir skaitmeninį perėjimą siekiant tvarumo aljanse ir apskritai visuomenėje; siekti Europos ekspertinio supratimo naudojant, apsaugant ir apdorojant duomenis.

UNINOVIS aljansas, kuriam priklauso septynios Europos aukštojo mokslo institucijos Prancūzijoje, Lietuvoje, Vokietijoje, Suomijoje, Ispanijoje, Italijoje, Albanijoje (Kauno kolegija, Technical University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt, University of Campania Luigi Vanvitelli, Sorbonne Paris Nord University, University of Málaga, Tampere University of Applied Sciences, University of Tirana) yra Europos Komisijos iniciatyvos „Europos universitetai“ dalis. Šio aljanso koordinatorius – Sorbonnos Paris Nors universitetas Prancūzijoje.

Straipsnis publikuotas delfi.lt