Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) patvirtino naują Kauno kolegijos studijų programą pavadinimu „Programų sistemos“. Tai informatikos mokslų studijų krypties grupei priklausanti specialybė.

Ši inovacijomis grindžiama specialybė skirta asmenims, ketinantiems tapti programų sistemų projektuotojais ir analitikais, programuotojais, testuotojais bei programinės įrangos projektų vadovais, gebančiais projektuoti, kurti ir diegti klientų-serverių, duomenų inžinerijos, daiktų interneto programų sistemas ir programinę įrangą.

Studijų programoje didelis dėmesys skiriamas studentų praktiniam mokymuisi. Atsižvelgiant į studijuotų dalykų sudėtingumo lygį, pirmieji trys studijų semestrai baigiami kursiniais projektais – vieno naudotojo sistema, kliento-serverio sistema, heterogeninė sistema. Toliau, studijų metu sudaroma galimybė rinktis vieną iš alternatyvių dalykų blokų bei gilintis į modernių ir labai paklausių veiklos krypčių – duomenų inžinerijos, daiktų interneto, verslo valdymo sistemų – programinės įrangos ir programų sistemų uždavinius ir problemas įvairiose institucijose ir verslo įmonėse.

Nuolatinės studijos truks 3,5 metų, ištęstinės – 4,5 metų. Baigus studijas karjeros galimybės siejamos su itin sparčiai besivystančiomis ir globalius standartus taikančiomis įmonėmis, šiandien jaučiančiomis tokių specialistų stygių. „Studijų programos absolventai gebės daiktų tinklo technologijų žinias pritaikyti  kuriant programinę įrangą specifinių valdymo uždavinių ar funkcijų realizavimui. Analizuos ir modeliuos verslo procesus taikant dirbtinio intelekto metodus ir agentines technologijas.“ – informuoja programos kūrėja, Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Informatikos katedros vedėja, Dalė Lukšaitė ir pateikia mūsų šalies IRT įmonėse atliktą specialistų poreikio prognozę:

  • savo pajėgumus didins apie 2400 IRT sektoriaus įmonių;
  • šiai plėtrai joms iš viso prireiks apie 13300 įvairių sričių ir kompetencijų IRT specialistų, kurie sudaro apie 42 proc. 2017 m. sektoriuje dirbusių asmenų;
  • priklausomai nuo veiklos srities, IRT specialistų poreikis sektoriaus įmonėse reikšmingai skirsis;
  • daugiausiai IRT profesionalų planuoja įdarbinti programavimo veikla užsiimančios kompanijos. Jos, be šiuo metu jau turimų 7611 IRT specialistų, 3 metų perspektyvoje papildomai įdarbinti planuoja dar 4400;
  • iš viso artimiausiu metu planuojama įdarbinti apie 4450 įvairaus kvalifikacijos lygio programuotojų;
  • palyginti su šiuo metu darbo rinkoje esančių programuotojų skaičiumi, šios srities profesionalų poreikis 3 metų perspektyvoje, tikėtina, išaugs 69 proc.

Stojant į šią studijų programą reikalingi šie brandos atestato duomenys (brandos egzaminų,  metiniai dalykų pažymiai):

  • matematikos egzaminas;
  • informacinių technologijų arba fizikos egzaminas (arba minėtų dalykų metiniai pažymiai);
  • bet kurio kito dalyko, nesutampančio su minėtaisiais, egzamino pažymys (arba metinis pažymys);
  • lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas.