Kauno kolegijos studentai studijų metu gali studijuoti laisvai pasirenkamus dalykus / modulius, į kuriuos registruojamasi iš anksto.

2022–2023 m. m. laisvai pasirenkamų dalykų ir modulių studijoms registracija Kauno kolegijos Studijų valdymo sistemoje bus vykdoma Verslo, Technologijų, Medicinos, Menų ir ugdymo fakultetų nuolatinių studijų studentams.

Laisvai pasirenkamų dalykų / modulių registracijos datos:

Pirmas registracijos etapas: nuo 2022 m. gegužės 3 d. 8 val. iki gegužės 6 d. 17 val.
Antras registracijos etapas: nuo 2022 m. gegužės 24 d. 8 val. iki gegužės 27 d. 17 val.

Daugiau informacijos apie laisvai pasirenkamus dalykus / modulius rasite čia.