Šiemet Kauno kolegija skatina stojančiuosius drąsiai leistis į atradimus, kurių šioje aukštojoje yra apstu: plačios galimybės realizuoti save, atrasti inovacijomis grįstas, į praktinę veiklą orientuotas studijas, įsitraukti į mokslo ir meno taikomąją veiklą, būti lydimiems kompetentingų ir palaikančių dėstytojų bei daugybė kitų saviraiškos galimybių.

Vykdydama daugiau nei 40 studijų programų, lyderiaujanti aukštoji mokykla stojantiesiems gali pasiūlyti ne tik jų poreikius atitinkančias studijų programas, bet ir platų partnerių tinklą, užtikrinantį praktikos bei darbo vietas, atveriantį galimybes aktyviai įsitraukti į tarptautinę veiklą, dalyvauti įvairiuose projektuose ir kitaip realizuoti save bei įgyti tolesnei karjerai reikalingų žinių ir įgūdžių.

Platus studijų programų spektras ir saviraiškos galimybės

Kauno kolegijos direktorius dr. Andrius Brusokas

Stojančiųjų laukia atradimais pažymėtas naujas etapas – studijos. Kalbėdamas apie atradimus, laukiančius pasirinkusiųjų studijuoti Kauno kolegijoje, direktorius dr. Andrius Brusokas atkreipia dėmesį, kad aukštojoje mokykloje siekiama studentams sudaryti visas galimybes atsiskleisti ir realizuoti save.

„Labai svarbu, kad kiekvienas studentas turėtų galimybę atsiskleisti – vertiname individualumą, jį skatiname ir stengiamės tam sudaryti kuo palankesnes sąlygas, kadangi vieni studentai atsiskleidžia neformalioje studijų aplinkoje, galbūt organizuodami įvairias veiklas. Tuo tarpu kiti tai padaro įsitraukdami į įvairius projektus tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. Dar kiti geriausiai atsiskleidžia įsitraukdami į mokslo taikomąją veiklą, dalyvaudami užsakomosiose mokslo veiklose, eksperimentuodami, tyrinėdami, bendradarbiaudami su dėstytojais.

Siekiame studentams suteikti kuo daugiau galimybių studijų metu realizuoti save, todėl galiu patikinti, kad atradimų tikrai bus ir pačių įvairiausių. Ką tik įstojusiems tai gali būti naujų pažinčių užmezgimas, vėliau – ir tarptautinės galimybės. Kauno kolegijoje laukiantys atradimai yra realūs, susiję su atsiskleidimu, pomėgiais, pažinimu, o visa tai apjungia studijos. Kelių į sėkmingą karjerą yra daug, o jų paieškoje studentus lydi palaikantys dėstytojai“, – sako dr. A. Brusokas.

Direktoriaus pavaduotoja organizacijos vystymui dr. Inga Stravinskienė taip pat priduria, jog didelė studijų programų įvairovė, praktinių užsiėmimų gausa leidžia „pasimatuoti“ pasirinktą specialybę.

„Čia, Kauno kolegijoje, dėka didžiulės studijų programų įvairovės, studentai gali atrasti save. Esame sudarę visas galimybes ieškoti savęs, esant poreikiui – atrasti kitą sritį ir ta įvairovė suteikia galimybes augti kaip pasirinktos srities profesionalui, tobulėti kaip asmenybei didelėje mūsų bendruomenėje“, – sako dr. I. Stravinskienė.

Studijų programos, atitinkančios šiandieninės darbo rinkos poreikius

Pasirinkusieji studijuoti Kauno kolegijoje ne tik gali atrasti patinkančią studijų programą – dėka glaudaus bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, studijų programos atitinka šiandieninės darbo rinkos poreikius, yra sistemingai atnaujinamos. Tai sudaro galimybes studijas baigusiems absolventams sėkmingai įsidarbinti.

Direktoriaus pavaduotoja organizacijos vystymui dr. Inga Stravinskienė

„Studijų programų paketo atnaujinimas vykdomas atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių poreikius. Konsultuojamės su socialiniais partneriais, esančiais ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje: tai socialiniai partneriai iš verslo sektoriaus, viešojo sektoriaus, taip pat užsienio aukštosios mokyklos. Išanalizavus, įvertinus jų patirtį, parengiama nauja studijų programa, atnaujinamas esamos studijų programos turinys arba studijų programa keičiama aktualesne darbo rinkos poreikiams. Šiemet startavusi nauja Skubiosios medicinos pagalbos studijų programa būtent ir kilo iš poreikio, kurį išsakė mūsų partneriai iš sveikatos priežiūros srities“, – dalinasi direktoriaus pavaduotoja organizacijos vystymui dr. I. Stravinskienė.

„Siekiame stojantiesiems pasiūlyti perspektyvias, paklausias studijų programas, tačiau kartu siekiame išlaikyti ir tradicinę studijų programų bazę. Taip pat siekiame, kad studentai Kauno kolegijoje galėtų įgyti tam tikras kompetencijas, kurioms reikalingas bendradarbiavimas tarp skirtingų fakultetų. Pavyzdžiui, verslumo įgūdžiai gali būti reikalingi menų, medicinos, technologijų sričių specialistams, todėl ateityje gali būti suteikiami papildomi kreditai šiems įgūdžiams įgyti.

Platus studijų programų spektras, realizuojamas keturiuose fakultetuose – Menų ir ugdymo, Technologijų, Medicinos bei Verslo – leidžia užtikrinti Kauno kolegijos įvairiapusiškumą, sėkmingą bendradarbiavimą su užsienio partneriais, kadangi turime daug sričių, kuriose galime vykdyti bendras veiklas ir projektus. Svarbu dar ir tai, kad stojantiesiems galime pasiūlyti ir trumpųjų studijų programas informatikos inžinerijos studijų  kryptyje “, – plataus siūlomo studijų programų paketo privalumus vardija dr. A. Brusokas.

Praktiškos ir inovacijomis grįstos studijos

Žurnalo „Reitingai“ duomenimis, Kauno kolegija šiemet užima pirmą vietą tarp valstybinių kolegijų. Įvertinimų Kauno kolegija yra susilaukusi ir tarptautinėje erdvėje – prieš metus vykusio tarptautinio institucinio vertinimo metu aukštoji mokykla buvo akredituota maksimaliam laikotarpiui.

„Aukšti pasiekimai parodo, jog Kauno kolegijoje užtikrinama aukšta studijų kokybė, sėkmingai įgyvendinama strategijoje įtvirtinta misija – vykdyti praktiškas ir inovacijomis grįstas studijas, plėtoti mokslo ir meno taikomąją veiklą“, – apie aukštus Kauno kolegijos pasiekimus kalba dr. I. Stravinskienė.

Kauno kolegija taip pat yra viena iš nedaugelio aukštųjų mokyklų, besilaikančių Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijos taikyti minimalaus pereinamojo balo (4,3) kartelę. Tai galima laikyti dar viena dedamąja, užtikrinančia aukštą studijų kokybę.

„Minimalaus pereinamojo balo kartelės laikymasis – tai tam tikras studijų kokybės garantas. Šią Kauno kolegijos poziciją įvardija ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Taip pat tai leidžia pamatyti realią situaciją, tinkamai įvertinti, kiek mes esame patrauklūs stojantiesiems. Norime, kad mūsų dėstytojai dirbtų su gabiais, talentingais, perspektyviais ir motyvuotais studentais“, – apie principingą minimalaus pereinamojo balo kartelės laikymąsi kalba dr. A. Brusokas.

Kauno kolegijoje įgyvendinama studentų-ambasadorių programa – joje dalyvaujantys kolegijos studentai yra pasiruošę atsakyti į stojantiesiems kylančius klausimus. Jų kontaktus rasite Kauno kolegijos „Instagram“ paskyroje (@kaunokolegija).

Straipsnis publikuotas naujienų portaluose delfi.lt, 15min.lt, lrytas.lt