Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete (LTOK) pagerbti ir apdovanoti Lietuvos sportui ir olimpizmui nusipelnę asmenys: žinomi sporto žurnalistai, olimpiečiai, žinomų sportininkų treneriai, olimpizmo puoselėtojai. Tarp jų – ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogė ekspertė, Lietuvos Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos įkūrėja ir prezidentė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedros dėstytoja Audronė Vizabrienė. Medalį „Už nuopelnus olimpizmui“ A. Vizbarienei įteikė olimpinė čempionė, LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.

Pedagogikos katedroje dėstantys dėstytojai nuosekliai dirba dėl bendro tikslo – Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programoje studijuojančių būsimųjų pedagogų rengimo kokybės. Ją užtikrinti ir išlaikyti gali tik dėmesį praktiniam pasirengimui, kompetencijų kėlimui, stažuotėms skiriantys savo sričių specialistai. Didžiuojamės, jog katedroje dirbantys dėstytojai didelę savo laiko dalį skiria profesiniam tobulėjimui bei už savo veiklas, pasiekimus yra įvertinami respublikiniu mastu.

Sveikiname Pedagogikos katedroje Fizinio aktyvumo ugdymo dalyką dėstančią, teoriniams ir praktiniams studentų darbams vadovaujančią A. Vizbarienę, kurios darbas su studentais plečia jų fizinį raštingumą, gilina žinias apie sveikatą.

Nuotrauka: E. Žaldaris