Gruodžio 12 dieną darbą pradeda naujai išrinkta Kauno kolegijos taryba, kurios kadencija truks iki 2022 metų.

Pirmo posėdžio darbotvarkėje numatyta eilė klausimų, tarp kurių  – narių Įsipareigojimo pasirašymas, naujojo Kauno kolegijos tarybos pirmininko/ės  ir sekretoriato rinkimai,  2018 metų pirmo pusmečio darbo plano tvirtinimas.

Naujai išrinktos Kauno kolegijos tarybos sudėtis buvo paskelbta š. m. spalio 27 dieną. Kauno kolegijos tarybos nariais tapo AB „Kauno Baltija“ generalinis direktorius Vidas Butkus, AB „Swedbank“ Pietų Lietuvos filialo vadovas Saulius Drasutis, UAB „SDG grupė“ prezidentas Eduardas Jasas, UAB „Kvadratu LT“ pardavimų ir marketingo direktorius Donatas Valentinavičius. Taryboje šią kadenciją bendruomenės interesus atstovaus Kauno kolegijos Studijų tarnybos vedėja dr. Kristina Bespalova, Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Pramoninių technologijų katedros vedėja dr. Inga Valentinienė, Kauno kolegijos Studijų aprūpinimo informacija centro vedėjas Faustas Zubka, Kauno kolegijos profesinės sąjungos vadovė Vitalija Skėruvienė, Kauno kolegijos Studentų atstovybės prezidentė Izabelė Rainytė.

Posėdyje taip pat dalyvaus jau baigusios kadenciją tarybos nariai, garbingai atlikę pareigas nuo 2012 metų. Dalis jų į naująją Tarybą išrinkti dar kartą.

Išsamesnė informacija apie Kauno kolegijos tarybos funkcijas ir narius