Šių metų rugsėjo–lapkričio mėnesiais penkios Kauno kolegiją atstovaujančios Verslo fakulteto Vadybos ir teisės katedros Įstaigų ir įmonių administravimo studentės kartu su Šiaulių valstybine kolegija, Panevėžio kolegija, Klaipėdos jūreivystės kolegija, vadovaujant Klaipėdos valstybinei kolegijai, dalyvavo projekte ,,Akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkiai aukštojo mokslo įstaigose“.

Nuo pat projekto pradžios antro ir trečio kurso studentės P. Poderytė, S. Meilutytė, T. Vanckutė, S. Butvilaitė ir V. Daniūnaitė vykdė focus grupių tyrimus-diskusijas su Kauno kolegijos Teisės bei Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programų studentais ir rinko informaciją apie jų žinias akademinio sąžiningumo tema, studijas organizuojant nuotoliniu būdu.

Lapkričio 25-ąją vyko baigiamoji projekto konferencija, kurioje antrakursės P. Poderytė ir S. Meilutytė pristatė projekto tyrimo rezultatus. Paaiškėjo, kad Kauno kolegijos studentai primiršta akademinio sąžiningumo instituto svarbą studijų metu, nes informaciją gauna tik įstoję į aukštąją mokyklą, t. y., pasirašę studijų sutartį.

„Studentai pageidautų, kad jiems periodiškai būtų primenama apie pareigą mokytis sąžiningai, užduotis atlikti savarankiškai, rašto darbus rengti tinkamai cituojant. Taip pat pritartų griežtesniam, kategoriškesniam dėstytojų vertinimui, nusižengusių studentų viešinimui, šalinimui iš kolegijos“, – komentuodama gautus rezultatus, pasakoja projekto koordinatorė, Vadybos ir teisės katedros lektorė Edita Pažereckaitė.

Tyrimas parodė, kad studentams sudėtinga kurso bičiulius įspėti nesielgti nesąžiningai, jie dažnai nedrįsta apie plagijuojančius, nusirašinėjančius, užduotis perkančius studentus informuoti dalyko dėstytojus. „Tam būtina užtikrinti ypatingą konfidencialumą“, – dėmesį atkreipia lektorė.

Nors tyrimai šia tema buvo atlikti taip pat ir kitose projektą vykdančiose organizacijose (Klaipėdos valstybinėje kolegijoje, Šiaulių valstybinėje kolegijoje, Klaipėdos jūreivystės aukštojoje mokykloje, Panevėžio kolegijoje) tyrimų rezultatai visur buvo panašūs.

Anot E. Pažereckaitės šis projektas tapo itin vertinga patirtimi, ne tik ugdant studentų tyrimines kompetencijas. „Projekto metu studentai išmoko taikyti focus grupių tyrimo metodus, dirbo komandose, lavino kūrybiškumą, vidinę komunikaciją, vykdė lyderystę skatinančias užduotis, taip pat transkribavo tyrimo rezultatus, skaitydami pranešimus lavino viešo kalbėjimo kompetencijas“, – galimybe prisidėti prie įvairiapusių studentų  kompetencijų ugdymo džiaugiasi lektorė.

Daugiau informacijos apie projektą ,,Akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkiai aukštojo mokslo įstaigose“ galima rasti čia.