Verslo fakultete plėtojamos Socialinių mokslų tyrimų kryptys:

Vadybos krypties tyrimai:

 • Rinkos tyrimai
 • Vartotojų elgsenos tyrimai
 • Darbuotojų motyvacijos ir motyvavimo tyrimai
 • Tarpkultūrinės komunikacijos  ypatumai
 • Įmonių socialinės atsakomybės tyrimai

Ekonomikos krypties tyrimai:

 • Privataus ir viešojo sektoriaus įmonių veiklos analizė
 • Aplinkosaugos ir darnios plėtros  tyrimai
 • Finansų teisės tyrimai

Teisės krypties tyrimai:

 • Civilinės ir darbo  teisės tyrimai
 • Administracinės teisės tyrimai
 • Socialinės apsaugos teisės tyrimai
 • Šeimos teisės tyrimai

Edukologiniai tyrimai:

 • Studijų programų kokybės tyrimai
 • Studijų proceso kokybės vertinimo ir tobulinimo tyrimai
 • Kūrybiškumo svarba versle ir jo ugdymo galimybės
 • Dėstytojų ir studentų darbo laiko efektyvumo tyrimai

Projektai