Ar teko girdėti apie savanoriško darbo ir ekskursijos derinį, kai darbas tampa pramoga? Kauno kolegijos Verslo fakulteto Verslo centras, bendradarbiaudamas su Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA), kviečia Kauno kolegijos dėstytojus bei studentus burtis į savanorių komandą, kuri prisidės prie gamtinių teritorijų ir rūšių apsaugos Lietuvoje!

Talkos bus reikalingos įvairiais metų laikais, pradedant pavasariu ir baigiant vėlyvu rudeniu, todėl ši komanda, burdamasi su kitais, galės atrasti prasmingą veiklą jai tinkamu metu, turiningai praleisti laiką gamtoje, sustiprinti komandinius ryšius, įgyti naujų žinių apie saugomas teritorijas ir rūšis, o svarbiausia – prisidėti prie savanorystės saugant gamtą!

„Gamtos išsaugojimas – tai kur kas daugiau nei šiukšlių rinkimas. Tai ir parko infrastruktūros atnaujinimas, ir pušų atžalų naikinimas atvirų buveinių palaikymui, ir vabalų „viešbučio“‘ įrengimas bei daug kitų veiklų. Be to, tai puiki galimybė pažinti Lietuvos saugomas teritorijas, stiprinti komandinius įgūdžius, įgyti naujų žinių apie gamtines vertybes“, – ragindama jungtis prie savanorių komandos, teigia LAVA.

Norint tapti Kauno kolegijos savanorių komandos dalimi, būtina užsiregistruoti. Registracija vyks iki balandžio 30 d.

Iniciatyva organizuojama, vykdant LIFE programos „Naturalit“ projektą, kurio tikslas – išsaugoti sengires, pelkes, pievas, kitas gamtos buveines ir jų natūralumą. Projektu siekiama užtikrinti visos Europos mastu saugomų rūšių ir buveinių apsaugą Lietuvoje, plečiant tarptautinį saugomų teritorijų tinklą „Natura 2000“, integruojant gamtos apsaugą į kitas politikos sritis.