2017 metų lapkričio mėnesį Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Maisto technologijos katedra kartu su Targovištės miesto Valachijos universiteto Aplinkos inžinerijos ir maisto mokslo fakultetu (Rumunija) organizuoja tarptautinį konkursą ,,Maisto technologas 2017“. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys maisto technologijų, maisto saugos ir kitose, susijusiose su maistu, studijų programose.

Konkursas vyks dviem etapais. Pirmajame etape, 2017 m.  lapkričio 17 d., konkurso dalyviai laikys testą nuotoliniu būdu. Testo užduotys bus susietos su mikrobiologijos, matematikos, maisto saugos ir kokybės, fizikos-inžinerijos klausimais. Geriausius testo įvertinimus gavusios komandos bus kviečiamos dalyvauti antrajame etape, t. y. 2018 m. vasario 15 d. Kauno kolegijoje (Pramonės pr. 22, Kaunas) konkurso dalyviai turės atlikti praktines užduotis maisto produktų technologijos, juslinės analizės, mikrobiologijos ir maisto produktų kokybės nustatymo laboratorijose.

Registracija vyksta internete iki 2017 m. lapkričio 10 d. Registruotis gali studentų komanda, kurią sudaro trys asmenys.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis telefonu (8 37) 352312 arba elektroniniu paštu ingrida.kraujutiene@go.kauko.lt

Konkurso „Maisto technologas 2017“ nuostatai.