Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Medijų technologijų katedra aukštosios mokyklos bendruomenę kviečia dalyvauti 12-oje tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Inovacijos leidybos, poligrafijos ir multimedijos technologijose 2018“. Konferencijos pradžia š. m. balandžio 19 d. 10 val. Kauno kolegijos Studijų centre (Pramonės pr. 22A-406 / 407, Kaunas).

Konferencijoje bus aptariamos spaudos ir daugiafunkcės medijos moksle, studijose ir praktikoje; naujos technologijos ir įrenginiai ikispaustuviniuose bei spaudos procesuose; spaudos kokybė, kontrolė, standartų diegimas ir vadyba; kompiuterinis dizainas ir reklama.

Konferencijos tikslas – mokslinės-praktinės informacijos sklaida tarptautiniu mastu ir bendradarbiavimo tarp institucijų skatinimas. Spaudos ir daugiafunkcės medijos sistemos suteikia galimybę įdomiai pateikti didelį kiekį informacijos ir pabrėžti tai, kas aktualu konkrečiam interesantui, todėl šios sistemos yra aktyviai taikomos šių dienų verslo srityje. Konferencijos dalyviai pagilins technologijų ir verslo žinias regioninės ir tarptautinės patirties pagrindu.

Dalyvių (be pranešimų) registracija vyks iki š. m. balandžio 3 d. Norintys dalyvauti privalo užpildyti registracijos formą (pavėlavusiems užsiregistruoti dalyvio pažymėjimas neišduodamas).

Konferencijai parengti straipsniai bus publikuojami  leidinyje „Innovations in Publishing, Printing and Multimedia 2018“.

Daugiau informacijos apie konferenciją internete arba PDF kvietime.