Kauno kolegijoje organizuojamos studijų programos paklausios ne tik Lietuvos ir tarptautinėje darbo rinkoje, bet ir kariuomenėje. Aukštojoje mokykloje viešėję št. srž. Audrius Baranauskas ir vyr. srž. Arvydas Ašmontas studentus, absolventus ragina dar studijų metais tapti kariuomenes dalimi ir savo profesines žinias realizuoti valstybės apsaugos labui. Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai – tai galimybė per trejus metus įgyti dar vieną – karininko – profesiją.

Mokymai trunka trejus metus, o į juos pretenduoti gali visi 18–32 metų amžiaus merginos ir vaikinai. Aukštųjų mokyklų studentai kartą per savaitę (savaitgaliais) mokosi karybos teorijos, kurią vėliau pritaiko lauko pratybose, trunkančiose vidutiniškai dvi savaites ir vykstančiose vasaros atostogų metu. Baigusieji Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus įgis dar vieną specialybę ir jiems bus suteiktas karininko laipsnis. „Įgijusieji karininko laipsnį gali patys pasirinkti, ar jie sieks karjeros kaip civiliai, ar kaip karininkai“, – patikslina št. srž. Audrius Baranauskas.

„Kauno kolegijoje gausu studijų programų, kurios yra paklausios ir kariuomenėje. Štai, pavyzdžiui, logistika – viena iš pamatinių kariuomenės dalių“, – sako vyr. srž. Arvydas Ašmontas ir pabrėžia, jog kariuomenėje taip pat reikalingi informacinių finansų sistemų ir kompiuterinių tinklų administravimo specialistai bei inžinerinių mokslų, tokių kaip automatinis valdymas, infotronika, žinovai. Reikalingi Geodezijos, Finansų, Buhalterinės apskaitos, Logistikos, Maisto technologijos, Viešojo maitinimo ir net komunikacijos mokslų srities studentai bei absolventai, kurie įgiję karininko laipsnį galės dalyvauti personalo komplektavimo atrankoje į profesinę karo tarnybą.

Št. srž. Audrius Baranauskas ir vyr. srž. Arvydas Ašmontas abejojančiuosius ragina išdrįsti pradėti nemokamus Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, nes juos nutraukti galima bet kada: „Nutraukti nerekomenduojame vaikinams, nes baigusiems šiuos mokymus bus užskaityta privalomoji karo tarnyba, gautas leitenanto laipsnis ir jie nebus šaukiami į tarnybą privalomąją tvarka“, – primena Kauno kolegijos svečiai. Taip pat įrašas apie baigtus mokymus gali padėti lengviau įsidarbinti – darbdaviai vertina atsakomybę ir disciplinuotumą bei mokymuose įgytas žinias.

Mokymai vyksta Kauno Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje ir Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje. Mokymuose dalyvauti gali aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, kurie nebuvo teisti už tyčinius nusikaltimus ir atitinka sveikatos būklės karo tarnybai reikalavimus.

Kariuomenės interneto svetainė.

Daugiau informacijos apie Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus.

Primename, kad susipažinti su kariais ir kariuomenės įranga galite jau gegužės 7 dieną 13 valandą vyksiančiame renginyje „Savanorystės diena’19“!