Rugpjūčio 24–31 d.

Studentų priėmimo skyrius (Pramonės pr. 22A, 104 kab.)

Pasibaigus pagrindiniam ir papildomam priėmimo etapams, norintieji studijuoti dar gali tapti studentais – tiesioginis priėmimas prasideda nuo rugpjūčio 24 dienos 12 valandos.

Visą informaciją apie laisvas studijų vietas galite sužinoti Studentų priėmimo skyriuje: tel. nr. (8 37) 32 11 11 arba el. p. priemimas@go.kauko.lt.

Norintieji tapti Kauno kolegijos studentais turi atvykti į kolegiją (Pramonės pr. 22A, Kaunas) ir pateikti prašymą. Stojantieji gali pretenduoti į po bendrojo priėmimo likusias laisvas valstybės nefinansuojamas vietas ir prašyme nurodyti tik vieną pageidavimą. Vykdant tiesioginį priėmimą, kaip ir bendrojo priėmimo metu, skaičiuojamas konkursinis balas, sudaromos konkursinės eilės ir taikomas minimalaus konkursinio balo reikalavimas – konkursinis balas turi būti ne žemesnis nei 4,3. Likus mažiau kaip keturioms laisvoms vietoms, jos skelbiamos konkursinėmis, o likus keturioms ir daugiau – nekonkursinėmis.

Prašymai teikiami, dokumentai priimami ir sutartys su priimtaisiais pasirašomos Studentų priėmimo skyriuje, esančiame Pramonės pr. 22A, 104 kab.

Prašymus studijuoti į likusias laisvas konkursines vietas galima teikti nuo rugpjūčio 24 d. 12 val. iki rugpjūčio 26 d. 12 val. Stojantieji, kviečiami studijuoti Kauno kolegijoje, bus informuojami jų prašymuose nurodytu telefonu iki rugpjūčio 27 d. 12 val., o studijų sutartis būsimieji studentai galės pasirašyti rugpjūčio 27–31 d. 9–16 val.

Prašymai studijuoti į likusias laisvas nekonkursines vietas teikiami nuo rugpjūčio 24 d. 12 val. iki rugpjūčio 31 d. 15 val., o sutartys pasirašomos nuo rugpjūčio 24 d. iki rugpjūčio 31 d. 15 val. arba kol bus užpildytos laisvos vietos.

Papildomo tiesioginio priėmimo metu pateikiant prašymą stojantysis turi turėti šiuos dokumentus:

  • asmens tapatybės kortelę arba pasą ir jų kopijas;
  • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus (originalus) arba notaro patvirtintus jų nuorašus;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopiją.

Pažymėtina, kad 50 eurų studijų registravimo mokesčio įmoką Kauno kolegijai sumokėti reikia ne prašymo pateikimo metu, o jau priėmus gautą kvietimą studijuoti.

Kolegijos sąskaitų rekvizitai.

Kilus klausimams dėl priėmimo, susisiekite su Studentų priėmimo skyriumi: tel. (8 37) 32 11 11el. p. priemimas@go.kauko.lt

Rugpjūčio 26 d. 10 val. bus vykdomas tiesioginis priėmimas į Menų akademijos studijų programas. Daugiau informacijos rasite čia.